Inovacije: Sredstvo za mikrobiološki čistu vodu bez štetnih uticaja

S ciljem obezbjeđenja mikrobiološki čiste vode za ljude, životinje, okoliš i proizvodnju hrane, tim sa Veterinarskog fakulteta Sarajevo, razvio je projekat koji za razliku od hlora i njegovih komponenti čiji su štetni uticaji dokazani, nudi sredstvo koje je četiri do 10 puta aktivnije od hlora, a čija upotreba ne rezultira štetnim učincima.

266
Voda

Piše: Mirela Haskić-Suša

Voda je izuzetno značajna i nezamjenjiva supstanca za život i zdravlje čovjeka. Iz tog razloga je  neophodno osigurati snadbijevanje ljudi i životinja zdravstveno ispravnom vodom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 1,3 milijarde ljudi u svijetu nema dovoljno čiste vode za piće, dok 1,9 milijardi ljudi živi u sredinama bez osnovnih sanitarnih uslova. Godišnje oko 500 miliona ljudi oboli od bolesti koje su povezane s korištenjem vode za piće, dok oko četiri miliona djece godišnje umre u svijetu zbog bolesti izazvanih nedostatkom ili upotrebom nekvalitetne vode.  Kako mikrobiološki čista voda ne bi bila privilegija, tročlani tim sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je na takmičenju u inovacijama Islamske razvojne banke (IsDB),Transformers Roadshow održanom krajem septembra, prezentirao projekt pod nazivom„Mikrobiološki čista voda za ljude, životinje, okoliš i proizvodnju hrane“.

Naime, za eliminiranje zdravstvenih rizika, voda mora biti kondicionirana i dezinficirana. Hlor i njegove komponente se još uvijek pretežno koriste, iako su štetni učinci njihove prirode, kako na potrošače, tako i na okoliš, već odavno dokazani. Stoga, ovaj projekt nudi sredstvo koje je četiri do 10 puta aktivnije od hlora, a čija upotreba ne rezultira štetnim učincima. Upotreba ovog sredstva je jednostavna i sigurna za svakog ko dođe u kontakt s njim. Riječ je o stabilnom  tečnom hlor-dioksidu, koji ne pripada dvokomponentnim spojevima tipa hlor-dioksida. Postojan je 18 mjeseci u standardnim uvjetima skladištenja, za razliku od dvokomponentnog hlor-dioksida koji je stabilan samo nekoliko sati.Cilj ovog projekta je osigurati kvalitetno sredstvo za dezinfekciju vode koje je efikasno, netoksično, nekorozivno za opremu, lako za korištenje i ekološki prihvatljivo u svim procesima sanitarne obrade pitke vode i tehnološkim procesima širom svijeta.

Sigurna upotreba

„Aktuelna zdravstvena problematika u humanoj i veterinarskoj medicini vezana za sve masovnije ispoljavanje antibiotske rezistencije bakterija i nagoviještenu skoru pojavu “super bakterija” usko su vezani i jako zavise od kvaliteta ili problema vodosnabdjevanja ljudi, životinja, kao i procesa proizvodnje namirnica animalnog, ali i biljnog porijekla. Stavljanjem pod kontrolu vodosnabdjevanja životinja, poboljšanjem higijene procesa proizvodnje namirnica animalnog i biljnog porijekla jako će se smanjiti uočeni zdravstveni problemi i u javnom zdravstvu.Mikrobiološki čista voda ne smije biti privilegija samo određenog broja ljudi, nego svih živih bića, ljudi, životinja i  biljaka. Stabilni tečni hlor dioksid je sredstvo koje je našlo svoju primjenu u svim navedenim segmentima, bez bojazni od štetnih rezidua kakva imaju sredstva koja se trenutno koriste, a po najprije hlor i njegova jedinjenja. Njegova primjena je vrlo jednostavna i sigurna kako za rukovaoce, tako za opremu i krajnje konzumente“, za Business Magazine kaže mr.sci.Ajla Ališah, članica tima.

Pored Ališah, tim još čine i prof.dr. Abdulah Gagić i doc.dr. Maja Varatanović.Inače, čitav proces od ideje, razvoja i implementacije projekta traje već 10 godina, a tokom ovog perioda sredstvo je prošlo višekratne provjere učinka, te razvoje i provjere samih metoda aplikacije i primjene, što u postupcima preventivne i tekuće dezinfekcije, tako i u vodoopskrbnim  sistemima  vode za piće.

„Proizvođač dezinficijensa na bazi stabilog tečnog hlor dioksida je domaća kompanije ITR iz Sarajeva, čijem se timu u ranoj fazi istraživanja i proizvodnje priključio prof.dr Abdulah Gagić, koji je i začetnik ovog projekta. Najveća podrška tokom cijelog projekta bio je prof. Gagić, koji je nama, mlađim kolegama “vjetar u leđa” i koji nam je ovim projektom pomogao u našem profesionalnom napredovanju. Najveći problem sa kojim se i  danas susrećemo je odijum domaće javnosti prema nečemu što je domaće i naše. Bar code “387” je naš najveći problem, dok zemlje EU i regiona tih problema nemaju“, dodaje Ališah.

Na Transformers Roadshow takmičenju ovom timu pripala je specijalna nagrada žirija od 3.000 američkih dolara,što je bila potvrda da sve ono što su radili ima potencijal i društvenu korist, a i ovakve vrste takmičenja su idealna šansa za bh. inovatore.

Plasiranje na inozemno tržište

„Kada vaš izum prepoznaju velika imena, daje vam ogroman poticaj da idete dalje. Sredstva planiramo uložiti za  dalje ispitivanje ovog dezinficijensa, jer njegova primjena, bar što se teorije tiče, seže mnogo dalje nego što je do sada urađeno i potvrđeno. Ovakva tamičenja su izuzetno značajna,  jer ponekad pomislite da ste u jednom začaranom krugu i da nema dalje, ali vam onda ovakva događanja upale “svijetlo na kraju tunela” i daju snage i podsticaja za budući rad“, ističe Ališah.

Tim i u narednom periodu planira učestvovati na sličnim takmičenjima, jer kako Ališah kaže, svako takmičenje je novo iskustvo, ali prije svega prilika za upoznavanje novih ljudi i učenje o nečemu novom, što je i njihov glavni motiv svih događaja na koja se odazivaju  na koja idu. Međutim, iako u BiH postoji veliki broj inovatora, njihov najveći problem je taj što nemaju dovoljno podrške  u odnosu na evropske zemlje.

„Evropske države cijene i podržavaju svaki vid inovacija svojih građana, jer su oni reprezenti u svijetu svoje zemlje. Sa druge strane, BiH ima veliku zadršku i  rezerviranost prema svemu što je domaće, pa tako i prema inovatorima“, dodaje Ališah.

Ovaj tim zasigurno nema namjeru  stati na ovome, nego planiraju nastaviti raditi na daljem razvijanju projekta. S obzirom da smatraju da njihov projekt može prerasti u ozbiljan biznis, planiraju raditi  i na plasmanu svog proizvoda na šire tržište.

„Imamo proizvod, metodu,a i tržište koje je većinom, nažalost, van granica Bosne i Hercegovine. Želja nam je  proizvod plasirati  u zemlje kojima je potreban, ali prije svega da se počne koristiti u domaćim vododistributivnim sistemima, kako bi građani BiH konzumirali mikrobiološki čistu i hemijski neopterećenu vodu.Naravno, kada oko sebe imate ljude koji su stručni u onome što rade i koji su vam vodilja za dalje napredovanje,imate volju i želju da radite. Primjena ovog dezinficijensa je jako široka, a mi u budućnosti planiramo da to i dalje istražujemo“, naglašava Ališah.

 

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here