Šta vam je sve potrebno za registraciju obrta ?

42519

Šta je obrt?

Prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH, “obrt” jeste samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju, od strane fizičkih lica sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Cijeli Zakon pročitajte OVDJE.

U ovom trenutku, moguće je otvoriti:

Vezani obrti

Posebni obrti

Domaća radinost

Sezonsko obavljanje djelatnosti

Srodne djelatnosti

Tradicionalni i stari zanati

Trgovine

Ugostiteljske radnje

Koje su prednosti obrta?

Prednosti obrta u odnosu na d.o.o. su mnogobrojne. Za početak, registracija obrta je puno jeftinija, a sam obrt je puno lakše ugasiti/zatvoriti nego li d.o.o.. Troškovi registracije samog obrta se razlikuju od općine do općine, zbog čega se u nekim dijelovima BiH obrt može otvoriti uz minimalne naknade do 50 KM, a u nekim je za samu registraciju djelatnosti bez dodatnih troškova potrebno i do 200 KM .

Vlasnici obrta u svakom trenutku mogu pauzirati svoj posao, kao i svoju djelatnost svesti na sezonski rad, što je još jedna od prednosti otvaranja obrta u Federaciji BiH.

Ono što je vrlo bitno naglasiti, za pojedine obrtničke djelatnosti nije potreban poslovni prostor. Pa tako, za primjer, vlasnici informatičkih obrta svoj posao mogu obavljati iz vlastitog doma, što u slučaju d.o.o. nije moguće.

Također, vlasnici obrtničkih djelatnosti svoje proizvode i usluge mogu nuditi po dosta nižim cijenama, obzirom da kroz fakturu ne prolazi PDV. Zašto? Iz razloga što obrtnici ne ulaze u sistem PDV-a ukoliko su njihova godišnja primanja manja od 50 hiljada maraka.

Kako otvoriti obrt?

Prvi korak: Podnošenje zahtjeva za otvaranje obrta u nadležnoj općinskoj službi

Kako biste započeli proces otvaranja obrta potrebno je, za početak, obratiti se nadležnoj općinskoj službi u kojoj podnosite potrebnu dokumentaciju u koju spadaju – Stručna sprema potrebna za obavljanje djelatnosti (za poljoprivredni obrt nije potrebna stručna sprema), Uvjerenje o državaljanstvuUvjerenje o poslovnoj sposobnosti (koju možete dobiti u Centru za socijalni rad)Ljekarsko uvjerenje, Uvjerenje općinskog suda da nemate izrečenu mjeru ili zabranu obavljanja obrta te Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (Porezna uprava).

Napomena: Ukoliko otvarate obrt za dodatno zanimanje, potrebno je uvjerenje o radnom odnosu koje vam može izdati vaš poslodavac, a za poslovne ili stambene prostore je potrebna ovjerena izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova.

Nakon podnošenja zahtjeva, u roku od 7 dana dobit ćete rješenje za otvaranje obrta.

Drugi korak: Izrada pečata

Nakon što vam u nadležnoj općinskoj službi dodijele rješenje o obavljanju djelatnosti, potrebno je izraditi pečat. Na pečatu je potrebno izdvojiti iste podatke koje ste dobili na rješenju. Izrada pečata košta otprilike 40 KM, a procedura za izradu istog traje maksimalno 48 sati.

Treći korak: Registracija u Poreznoj upravi

Nakon izrade pečeta slijede nove administrativne obaveze. Vlasnik djelatnosti je potom dužan u Poreznoj upravi zatražiti ID broj i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti. Pri zahtjevu za izdavanje ovih dokumenata, potrebno je popuniti posebni obrazac, priložiti kopiju Rješenja koje vam je dodijelila općinska služba, te kopiju lične karte. Izdavanje ovih dokumenata traje do 24 sata.

Četvrti korak: Otvaranje računa u banci

Nakon izdavanja dokumenata u Poreznoj upravi, sljedeći korak je otvaranje transakcijskog računa u banci. Dokumenta koje banke zahtjevaju od klijenata su otprilike ista. Potrebno je, pored Zahtjeva, priložiti i ovjerenu kopiju Rješenja o obavljanju djelatnosti, ovjerenu kopiju ID broja i Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti,zatim ovjerenu kopiju CIPS-a te izjavu o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

Peti korak: Prijava radnog odnosa

Kako bi se legaliziralo poslovanje obrta, potrebno je izvršiti prijavu vlasnika u radni odnos, osim ukoliko se ne radi o dopunskoj djelatnosti. Zakon o jedinstveno sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa nalaže da je svaki poslodavac dužan prijaviti uposlenike u jedinstveni sistem porezne uprave. To se radi popunjavanjem obrasca JS 3100 koji možete pronaći klikom OVDJE.

U slučaju dopunske djelatnosti, vlasnik obrta ne mora biti u radnom odnosu.

Šesti korak: Podnošenje zahtjeva za fiskalizaciju

Postupak fiskalizacije bi u registraciji obrta mogao najduže potrajati, a ujedno je i najskuplja investicija koju obrtnik u startu mora napraviti. Podnošenje zahtjeva za fiskalizaciju se vrši odmah nakon prijave zaposlenika, odnosno vlasnika. Za početak, do završetka procedure zahtjeva za fiskalizaciju, vlasnik obrtnika može raditi i bez fiskalne kase. Ona, ipak, predstavlja najveći novčani izdatak te za novu kasu, sa garancijom i gotovim softwareom, u prosjeku ćete platiti izmeđ 600 i 700 maraka.

Sedmi korak: Prijava u sistem PDV-a (nije potrebno)

Nakon registracije obrta, vlasnik istog sam odlučuje za prijavu u sistem PDV-a. Ukoliko planira godišnji promet manji od 50 hiljada maraka, vlasnik ne mora vršiti prijavu u sistem PDV-a, iako to može uraditi dobrovoljno. Taksa za prijavu u ovaj sistem iznosi 15 maraka, te dodatni troškovi kopiranja i ovjere dokumenata koji se prilažu uz obrazac prijave.

Koji su naknadni troškovi?

Ukoliko se ne radi o dopunskoj djelatnosti, vlasnik obrta je dužan po mjesečnoj osnovi plaćati izdatke za doprinose i penziono u visini otprilike do 350 KM. Tu su i dodatne mjesečne takse, troškovi komunalne naknade i kupovina PP aparata ukoliko vaš obrt posluje u prijavljenom objektu a ne u vašoj kući.

Za dobro poslovanje potrebno je pronaći i dobrog knjigovođu koji će za manje poslove uzimati u prosjeku oko 50 KM, te do 150 za veće poslove.

U nekim bankama je potrebno plaćati i mjesečno održavanje računa.

Obrt vas mjesečno može koštati i do 500 maraka.

Kome se mogu obratiti za pomoć pri otvaranju obrta?

U brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine postoje udruženja obrtnika koja djeluju s ciljem pomaganja budućim, ali i sadašnjim vlasnicima obrta.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here