Impressum

Izdavač
PRag d.o.o. – Društvo za medijsku promociju, odnose s javnošću i marketing
Džemala Bijedića 129, Objekat C, Ulaz A, Sprat 12, Stan br 9.
71000 Sarajevo, BiH
ID: 4201131620004
PDV: 201131620004

Direktor
Almasa Bajrić

Zamjenik direktora
Aida Delić

Glavni i odgovorni urednik
Aida Delić

Urednik
Armin Zeba

Faruk Čardžić

Novinari / saradnici

Novinari:

Mirela Haskić-Suša
Žana Marić
Enes Plečić

Lektor:
Fatma Tihić
Grafički urednici:
Besim Vučijak
Dizajn:
Besim Vučijak

FOTOREPORTER: 

Berjamin Nizić

Priprema
Grafički studio Business Magazine

Obrada fotografija
Besim Vučijak

Marketing
Emina Hadžija

IT support
Tarik Delić
Finansije i pretplata
Mirha Ćerimović

Štampa
Suton d.o.o. Široki Brijeg

Info tel
+387(0)33 557 115

+387 (0) 33 557 116