Denis Hasanić je član Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo odgovoran za risk i finansije i u razovoru za Business magazine govori o rastu NLB Banke d.d., Sarajevo u svim segmentima poslovanja i najvećoj ostvarenoj profitabilnost do sada. Na nivou BiH, po ukupnoj aktivi NLB Banka d.d., Sarajevo i NLB Banka a.d., Banja Luka čine treću najveću bankarsku grupaciju.

BM: Možete li nam reći nešto više o rezultatima poslovanja Banke u 2017. godini i izdvojiti neke po Vama ključne pokazatelje?


HASANIĆ: Protekla 2017. godina bila je najuspješnija i najprofitabilnija do sada.

Prije nego iskažemo rezultate u brojkama i koeficijentima želim da naglasim da smo dosljedno pratili našu poslovnu strategiju, viziju, misiju te ključne vrijednosti koje smo u potpunosti usaglasili sa našom Risk strategijom, Risk apetitom i Risk profilom Banke. Nad svim parametrima iz navedenih dokumenata vođen je permanentni monitoring te poduzimane korektivne radnje u pravcu njihovog ispunjenja.

U našem poslovanju vodili smo se provođenjem strategije sa fokusom na korisničko iskustvo, u skladu s kojom se nastavljamo pozicionirati kao regionalni bankarski šampion koji nudi sveobuhvatne bankarske usluge fizičkim i pravnim licima. S obzirom na to da smo pretežno tzv. retail banka, kroz poslovnu mrežu od 39 poslovnica i 73 ATM-a, kontinuirano smo promovirali postojeće i nove elektronske usluge. Posebnu ulogu u svemu imali su naši saradnici i uposlenici sa kojima smo zajednički radili na unapređenju kvaliteta radnih uslova zbog čega smo, vjerujemo, indirektno i ostvarili titulu drugog najpoželjnijeg poslodavca u finansijskom sektoru. Takav pristup nas je doveo do pozitivnih trendova u svim segmentima poslovanja.

Ostvarili smo rast ukupne aktive za sedam posto i unutar iste, rast kredita od šest posto. Depoziti klijenata su povećani za pet posto te smo sa takvom dinamikom kredita i depozita uvećali naš tzv. LTD (eng. Loan to deposit) racio na 78,5 posto dajući bolje predispozicije za povećanje profitabilnosti. Uspješno su smanjeni loši, odnosno NPL krediti za 19,2 miliona KM, čime je ostvareno značajno poboljšanje kvalitete aktive, što je također doprinijelo povećanju profitabilnosti. Iako se kvalitet portfelja poboljšao, Banka je svojim konzervativnim pristupom procenat pokrića rezervisanjima za kreditne gubitke zdravog (performing) i lošeg (non-performing) kreditnog portfelja čak i povećala. Sa tim smo posebno zadovoljni jer smo nivo rezervisanja za kreditne gubitke povećali, a nismo negativno uticali na profitabilnost Banke te smo takvim činom indirektno stvorili i predispozicije za budući rast aktive i portfelja te zaštitu kapitalne adekvatnosti ali i za sve neizvjesnosti koje sa sobom donose izmjene u lokalnoj bankarskoj regulativi.

Ovakav uspješan rast aktive i poboljšanje njene strukture imali su višestruke pozitivne implikacije na bilans uspjeha tako da su neto prihodi od kamata i neto prihodi od provizija Banke porasli za 6,5 posto i 9,2 posto. Naši troškovi poslovanja su rasli, ali smo ove godine ostvarili puno bolje efekte iz operativnih i investicionih troškova.

I na kraju, kao najbitnije, kao rezultat svih pomenutih aktivnosti i pokazatelja, ostvarili smo neto dobit od 15,2 miliona KM što je najveći rezultat ove Banke u odnosu na sve prethodne godine (uključivo 2016. godinu kada je ostvareno 10,5 miliona KM).

BM: Koje prednosti pružate klijentima i, prema vašem mišljenju, zbog čega su se oni odlučiti baš za NLB Banku, uzimajući u obzir veliku konkurenciju na bankarskom tržištu?

HASANIĆ: Mi smatramo da su to: kvalitet usluge, zatim dostupnost kroz rasprostranjenu mrežu poslovnica, ATM i POS uređaja, e-banking, m-banking sa unaprijeđenim korisničkim iskustvima, solidna ostvarena baza klijenata, te na kraju i cjenovna konkurentnost. Tu je i pripadnost najvećoj regionalnoj Grupaciji, koja utiče na to da zaista razumijemo tržište i našim klijentima ponudimo individualn pristup i rješenja koja odgovaraju  njihovim potrebama.

U skladu s tim, mi smo tokom 2017. godine, ključni akcenat stavili na poboljšanje korisničkog iskustva i optimizaciju rada poslovne mreže uz praćenje vodećih svjetskih trendova u pogledu razvijanja novih, savremenih kanala za pristup bankarskim uslugama.

Tako smo u protekloj godini ponudili veliki broj proizvoda koji su klijentima  smanjili obim posla, povećali efikasnost u poslovanju te uštedjeli vrijeme i novac, kao što je npr. plaćanje računa BH Telecoma putem SMS-a, plaćanje na rate putem kartica banke bez kamata i naknada. Tu su i redizajnirani paketi usluga koji odgovaraju potrebama mladih, studenata, penzionera, zaposlenih  i slično.

Važno je istaći i da kontinuirano unapređujemo platformu elektronskog bankarstva za fizička i pravna lica, sa ciljem unaprjeđenja dostupnosti 24/7 kako bi platili svoje račune, provjerili stanje na računu, prebacili novac i uspješno upravljali svojim kućnim budžetom.

Također, cilj nam je da se naši klijenti osjećaju ugodno u našim poslovnicama, pa je tako u prethodnoj godini nekoliko poslovnica renovirano, a otvorene su i dvije nove poslovne jedinice u Sarajevu i Mostaru.

BM: Koliko pažnje pridajete društveno odgovornom poslovanju Banke?

HASANIĆ: NLB Banka d.d., Sarajevo, djeluje odgovorno prema svojim klijentima, zaposlenicima, društvu i okolišu kako bismo se pozicionirali kao odgovoran bankarski partner kroz podršku razvoju sporta, očuvanju kulturne baštine, edukaciji mladih i humanitarnim aktivnostima.

Mnogo se trudimo da na različite načine damo doprinos društvu u kojem poslujemo. S tim u vezi, redovno učestvujemo u sponzorstvima i donacijama, humanitarnim projektima i mnogim drugim koji su namijenjeni za opće dobro društvene zajednice.

Posebno izdvajamo naše donacije Pedijatrijskoj klinici u Tuzli, Majčinom selu u Međugorju, Zemaljskom muzeju i njihovim aktivnostima te brojnim sportskim i kulturnim udruženjima koji rade na razvoju sporta kod djece kao što je Atleta Sarajevo, Hokejaški klub Vukovi, Baletska škola Zenica te ekološkim projektima kao što je Let’s do it iz Tuzle- akcija čišćenja zemlje za jedan dan te  brojni drugi projekti.

BM: Koji su planovi NLB Banke u 2018. godini?

HASANIĆ:  Planirali smo nastaviti rast naše aktive i kreditnog portfelja. Uskladili smo naše poslovne planove za period 2018.-2022.  tako da svaki poremećaj na tržištu  analiziramo u svrhu eventualnih potrebnih korekcija apetita kako ne bi ugrozili ostvareni kvalitet aktive te posljedično i nivo profitabilnosti.

Povećali smo budžet za edukaciju naših uposlenih i radimo na tome da dodatno poboljšamo njihove radne uslove.

Radit ćemo i dalje na unaprjeđenju naših identificiranih prednosti.

Uzimajući u obzir da nam je zadovoljstvo klijenata na prvom mjestu, nastojimo da kreiramo nove ponude koje su prilagođenje potrebama naših klijenata i cjenovno prihvatljive. Do kraja ove godine, kontinuirano ćemo raditi na unapređenju procesa i investirati u informacione tehnologije kako bismo pojednostavili i modernizovali poslovanje naše Banke.

Poseban prostor za unapređenje poslovanja vidimo u zajedničkom sinergijskom nastupu sa sestrinskom bankom NLB a.d. Banja Luka, naravno u regulatornim okvirima, posebno imajući u vidu snagu koja dolazi iz činjenice da na nivou države BiH po ukupnim aktivama predstavljamo treću najveću bankarsku grupaciju.

 

PREKOMirela Haskić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here