BM: Šta je osnovni cilj osnivanja osnivanju Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju?

DELIĆ: Osnovni cilj osnivanja KAPIP-a je podizanje nivoa priliva investicija u Kanton Sarajevo, odnosno privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, promocija investicionih potencijala Kantona Sarajevo, koordinacija aktivnosti vezanih za investicione procese, što podrazumijeva povezivanje i umrežavanje s udruženjima i organizacijama koje okupljaju kompanije, domaće i međunarodne, s ciljem stavljanja Kantona Sarajevo u njihov fokus, kao i organizovanje predstavljanja profila Kantona Sarajevo na investiconim sajmovima i drugim srodnim događajima i dešavanjima.

Krajnji cilj je da Sarajevo postane najpoželjnija i najsigurnija investiciona destinacija Balkana, ali i kompletne regije jugoistočne Europe, prije svega u oblasti proizvodnje i turizma, a onda i svih drugih grana privrede. Na ostvarenju te vizije kao partnere vidimo investiciono–poslovnu zajednicu naših prijateljskih zemalja iz Europske unije, jugoistočne Azije, ali i svih drugih koji pokažu ozbiljan interes za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Osim toga, cilj je i imati projekte koji će se moći prijaviti za korištenje grant sredstava EU fondova. Tih sredstava je mnogo, ali nažalost, mi nemamo projekata kojima bi aplicirali i koristili ta sredstva.

BM: Zbog čega je uopće potrebna kantonalna agencija za privlačenje investicija – koliko je njeno osnivanje potencijalno kontraproduktivno u smislu preklapanja nadležnosti sa FIPA-om?

DELIĆ: Zato što nam trebaju investicije da naš poslovni ambijent učinimo boljim i konkuretnijim, da našu proizvodnju učinimo jačom i konkurentnijom na domaćem i inostarnom tržištu – trebaju nam nova, kvalitetna radna mjesta, trebaju nam proizvodi konkurentni za izvoz, a za sve to su potrebna kapitalna ulaganja koja mogu doći u Kanton kroz kvalitetene investicije.

Također, ljudi koji dolaze na područje Kantona Sarajevo nemaju se kome obratiti po pitanju procesa investiranja, tako da će ova agencija biti upravo ta adresa, ali i podrška Vladi, ministarstvima i općinama kod realizacije projekata iz oblasti javno–privatnog partnerstva.

FIPA ima šire nadležnosti, veći opseg djelovanja i pokriva veći teritorij, a osim toga FIPA se bavi isključivo stranim ulaganjima, dok je KAPIP agencija koja će se baviti privlačenjem i domaćih i stranih investitora te je, kako joj ime i kaže, kantonalna agencija.

Valja istaknuti da lokalne samouprave imaju svoje službe koje se bave investicijama, ali kako je Kanton Sarajevo kompaktan teritorij smatramo da je postojanje agencije koja će biti servis potencijalnim investitorima neohodno i da ne samo da je treba osnovati sada, nego je trebala biti osnovana davno.

BM: Prema raspoloživim informacijama, novim Zakonom ukinuta je Agencija za privatizaciju i osnovana nova – čime je motivirano takvo rješenje, umjesto da se KAP-u samo proširila nadležnost?

DELIĆ: Realno, ovo i jeste samo dodavanje nadležnosti, a formalno–pravno je osnivanje nove agencije, jer je to bila jedina mogućnost koja je bila u skladu sa zakonom. U početku je naša ideja i bila samo da se dodaju nadležnosti KAP-u i izmjeni zakon u segmentima koji to reguliraju. Međutim, s obzirom da se radi o promjeni naziva Agencije, samim tim morao se promijeniti i naziv zakona te je prilikom izrade Zakona, Komisija ustvrdila da prvobitno rješenje nije izvodivo, odnosno da se formalno–pravno KAP mora ukinuti, a osnovati KAPIP, a to dalje zahtijeva proceduru ponovnog osnivanja.

Dakle, radi se čisto o formalno–pravnoj proceduri.

BM: S obzirom da je protfolio KAP Sarajevo praktično prazan već godinama, zašto ta agencija nije potpuno ukinuta – na koje privatizacijske aktivnosti uopće računate u budućnosti?

DELIĆ: Agencija za privatizaciju nije potpuno ukinuta jer se ne može potpuno ukinuti, s obzirom na zakon na višem, federalnom nivou, koji propisuje da se agencija za privatizaciju ne može ukinuti sve dok postoji ijedan predmet privatizacije koji nije u potpunosti završen.

Dakle, s obzirom da još uvijek postoji imovina koja nije privatizovana, kako u BiH, tako i u inostranstvu, ova Agencija ne može biti ukinuta. Također, određeni broj privatizacija je u reviziji i sve dok se ti procesi ne završe, Agencija se ne može u potpunosti ukinuti.

Nama je svakako cilj privatizacija hotela Maršal, kao i prodaja imovine privrednih društava kojima je poništena privatizacija te prodaja imovine iz pasivnog podbilansa, koja se nalazi u inostranastvu.

 

BM: Najavljeno je da će u okviru nove Agencije biti uspostavljen One stop shop šalter – šta će biti njegova konkretna funkcija (na koji način će se tim putem eliminirati administrativne prepreke koje odvraćaju strane investitore od ulaganja u KS i BiH u cjelini)?

DELIĆ: One stop shop šalter bit će mjesto na kojem će potencijalni investitori, domaći i međunarodni, imati sve potrebne informacije vezane za investicioni i postinvesticioni proces u Kantonu Sarajevo. Cilj nam je da postanemo prvi nivo vlasti u Bosni i Hercegovini koji će na ovaj način uspostaviti sistem komunikacije s potencijalnim investitorima.

To će svakako značiti i da investitori neće biti u potrebi da uzimaju posrednike koji će im “završavati“ sve ono što je potrebno u investicionom procesu. Značit će vraćanje povjerenja investitora, jer će imati sigurnog i pouzdanog partnera u Agenciji kojoj će to biti posao. Također, predviđeno je i da Agencija, po službenoj dužnosti, bude servis investitorima koji odluče investirati u Sarajevo, što podrazumijeva da za njih obavi sve administrativne procedure s drugim nivoima vlasti i institucijama nadležnim za određena područja, kako bi taj proces za investitora bio brži i jednostavniji.

BM: Na koje investicione potencijale Kantona i na ulagače iz kojih zemalja prvenstveno računate kada je riječ o fokusu rada nove Agencije?

DELIĆ: Računamo prije svega na prirodne resurse, proizvodne djelatnosti, metaloprerađivačku, drvnu i prehrambenu industriju te turizam, naravno. Posebno računamo i na farmaciju i IT, koje su jedne od najbrže rastućih industrija na području Kantona Sarajevo.

Računamo prvenstveno i na domaće privrednike – investitore s područja Kantona Sarajevo koji žele proširiti proizvodnju ili pokrenuti nove proizvodne pogone, ali i one iz drugih kantona koji treba da dođu u Sarajevo i otvore svoje proizvodne pogone, a onda naravno i na strane investitore iz EU, jugoistočne Azije i svih drugih koji pokažu interes za ulaganje u naš kanton.

Osim toga, računamo na energetski sektor i prirodne resurse, odnosno na projekte javno–privatnog partnerstva, jer imamo potencijale, posebno u oblasti projekata pružanja javnih usluga privatnim partnerima.

 

BM: Kada će KAIP početi s radom?

DELIĆ: Agencija će početi s radom imenovanjem direktora, dakle onako, kako je i definisano u Zakonu.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here