Žene u tehnološkoj industriji osvajaju tlo, ali se suočavaju i s brojnim izazovima

ONE PRAVE RAZLIKIU/ Unatoč promoviranju rodne raznolikosti, žene su još uvijek nedovoljno zastupljene, nedovoljno plaćene i često diskriminirane u tehnološkoj industriji. S druge strane, velike tehnološke kompanije svjesne su značaja raznolikih timova s aspekta produktivnosti i inovativnosti, te privlačenja talenata, zbog čega su usmjerene na promoviranje i postizanje rodne raznolikosti radne snage.

65
Back view of young businesswoman using hi-tech business panel with charts and diagrams in night office. Trading concept

Unatoč napretku koji su postigle žene, stvari ne izgledaju tako ružičasto kada je u pitanju tehnološka industrija. Decenijama, karijere u tehnološkoj industriji i drugim STEM područjima nisu bile blagonaklone prema ženama. Postoji ogroman rodni jaz između muškaraca i žena u STEM poljima. Taj se jaz očituje kroz različite aspekte, uključujući mogućnosti zapošljavanja, plaće, mogućnosti liderstva, percepciju na radnom mjestu itd.

Prema Adeva IT-u, od 2018. godine žene su imale samo 25 posto svih poslova u tehnološkoj industriji, unatoč tome što žene čine gotovo polovicu ukupne radne snage. Što je još gore, taj je broj manji od postotka tehnoloških poslova koje su žene imale osamdesetih godina prošlog stoljeća. Jedan od razloga manjeg procenta žena koje rade u tehnološkoj industriji u poređenju s drugim industrijama je taj što djevojčice rjeđe biraju STEM područja kada je riječ o obrazovanju u odnosu na dječake. Prema izvještaju Women In Tech PWC-a, među studentima koji su učestvovali u istraživanju, više dječaka se odlučilo za STEM predmete u odnosu na djevojčice, osim kada je riječ o biologiji. To vrijedi i u srednjoj školi i na univerzitetima. Prema istraživanju, 83 posto dječaka u srednjoj školi odlučuje se za STEM predmete u odnosu na samo 64 posto djevojčica. Na univerzitetima, 52 posto muškaraca pohađa kolegije vezane uz STEM, za razliku od samo 30 posto žena. Razlika je još veća kada su u pitanju kolegiji poput inžinjerstva -13 posto ispitanih studenata pohađalo je inžinjerske kolegije, u poređenju sa samo dva posto studentica.

Nedostatak uzora

Postoji niz razloga zašto djevojčice manje proučavaju STEM predmete u odnosu na dječake. Prema izvještaju, neke djevojke izbjegavaju STEM predmete jer smatraju da su bolje u humanističkim naukama i drugim predmetima temeljenim na esejima, a neke ih ne smatraju relevantnima za karijeru koju namjeravaju odabrati. Ostali razlozi uključuju potrebu za postizanjem što višeg prosjeka ocjena neophodnog za upis na fakultet, jer se smatra da su STEM predmeti teži, a i sami nastavnici ih čine neprivlačnima.

Nejednakost spolova koja počinje u srednjoj školi i na fakultetima postaje još izraženija kada je u pitanju odabir karijere. Istraživanje PWC-a pokazuje da je od svih ispitanica samo 27 posto reklo da bi razmišljalo o tehnološkoj karijeri, u odnosu na 62 posto muškaraca. Osim toga, samo tri posto žena odlučilo bi se za tehnološku karijeru kao svoj prvi izbor, za razliku od 15 posto muškaraca.

Jedan od razloga zašto žene rjeđe razmišljaju o karijeri u tehnološkoj industriji je taj što u industriji nema dovoljno ženskih uzora. Kada su upitani da imenuju nekoga na koga bi se željeli ugledati u svojoj budućoj karijeri, 34 posto ispitanika nije imalo problema s imenovanjem uspješne osobe u industriji za koju su zainteresirani. Što je najvažnije, nije bilo značajnih razlika u spolovima imenovane ličnosti. Ipak, kada su ispitanici zamoljeni da navedu nekoga ko ih je inspirirao da slijede karijeru u tehnološkoj industriji, 83 posto ispitanica nije moglo imenovati nekoga. Osim toga, kada su ispitanici – i muškarci i žene – zamoljeni da navedu poznatog muškarca u tehnološkoj industriji, 66 posto ih je uspjelo. Međutim, kada je riječ o imenovanju slavne žene u tehnološkoj industriji, samo 22 posto je to moglo učiniti.

Ovaj nedostatak ženskih uzora u tehnološkoj industriji također pomaže u jačanju percepcije da karijere u tehnološkoj industriji općenito nisu za žene. Žene su zapravo bile mozak iza nekih od najvećih dostignuća u industriji. Nažalost, njihovi doprinosi su u većini slučajeva ostali nepriznati. U nekim slučajevima muškarci su čak preuzimali zasluge za postignuća žena.

Prema izvještaju Entela, postoji oko 19 posto žena na početnom i srednjem nivou u tehnološkoj industriji. Na višim nivoima, međutim, žene drže samo 16 posto pozicija. Kako idete još više, ovaj broj pada još niže, a ženama pripada samo 10 posto pozicija na izvršnom nivou. Istraživanje koje je proveo HackerRank pokazalo je da 20,4 posto žena starijih od 35 godina u tehnološkom sektoru ostaje na pozicijama nižeg nivoa, za razliku od samo 5,9 posto muškaraca starijih od 35 godina. Zapravo, istraživanje je pokazalo da žene uglavnom zauzimaju pozicije nižeg nivoa u tehnološkoj industriji, bez obzira na njihovu dob.

Promjena politika kompanija

Pristranost prema ženama u tehnološkoj industriji također se može vidjeti u vrsti uloga koje se ženama dodjeljuju. Jedna studija je pokazala da je veća vjerovatnoća da će žene u industriji biti gurnute u uloge koje se nazivaju “izvršavajućim” ulogama, a koje općenito nisu tehničke prirode. Muškarcima je, s druge strane, vjerovatnije da će im se dodijeliti više tehničkih uloga “stvaratelja”. Naprimjer, najviša pozicija za žene u tehnici je voditeljica projekta, dok je najviša pozicija za muškarce u tehnici softverski inžinjer. Ova pristranost temelji se na stereotipu da žene nisu dobre u tehničkim ulogama.

Deloitte Global za ovu godinu predviđa promjenu određenih trendova. Naime, tehnološka industrija – ili barem njeni najveći igrači – vjerovatno će nastaviti smanjivati ​​jaz između spolova u narednoj godini. Deloitte Global predviđa da će velike globalne tehnološke kompanije u prosjeku dosegnuti gotovo 33 posto ukupne zastupljenosti žena u svojoj radnoj snazi ​​2022. godine, što je nešto više od dva postotna boda više od 2019. godine. Udio žena u tehničkim ulogama također će se povećati, iako je imao tendenciju zaostajanja za ukupnim udjelom žena za oko osam postotnih bodova. Povećanje od dva postotna boda, iako malo, zapravo predstavlja značajan napredak. Dostizanje većih promjena je teško, a pokazalo se da čak i agresivne kampanje za zapošljavanje, zadržavanje i promoviranje žena djeluju sporo. No, iako je ovaj napredak korak u pravom smjeru, tehnološke kompanije možda će morati još više raditi na poboljšanju ovih brojeva.

Uz istraživanje koje pokazuje da različiti timovi rade bolje i da su inovativniji, čelnici u različitim industrijama prepoznaju da je raznolika radna snaga – prema spolu, rasi, dobi i drugim društvenim faktorima – dobra za poslovanje. Deloittova analiza 20 velikih tehnoloških kompanija koje daju godišnje izvještaje o raznolikosti radne snage pokazuje da su one zadržale svoj zamah na frontu spolova u posljednje dvije godine. Unatoč tome što su žene neproporcionalno pogođene porastom globalne nezaposlenosti uzrokovane pandemijom i smanjenjem učestvovanja u radnoj snazi, mnoge od tih organizacija uspjele su zadržati zastupljenost žena na uzlaznoj putanji. Djelomično je to moglo biti zato što je tehnološki sektor bio bolje pripremljen od većine da se brzo okrene na fleksibilne modele rada kada je pandemija počela, oslanjajući se na već poznate alate za povezivanje i saradnju. Štaviše, mnoga velika poduzeća već nekoliko godina imaju programe o raznolikosti radne snage, a ta im je prethodna predanost raznolikosti (rodnoj i drugim) možda pomogla da prebrode krizu. Nadalje, zapošljavanje u tehnološkom sektoru, uključujući i žene, počelo se oporavljati ranije od mnogih drugih industrija, što je vjerovatno olakšavalo održavanje napretka u rodnoj ravnopravnosti.

Dok će istaknuti tehnološki igrači vjerovatno nastaviti ostvarivati ​​i izvještavati ​​o dobicima u rodnoj raznolikosti, manjim tehnološkim kompanijama s manje resursa i nižim rejtingom za privlačenje i zadržavanje žena možda će biti teže. Teško je odrediti kako napreduju ove manje kompanije, budući da one obično ne izvještavaju o podacima o raznolikosti, ali studija iz 2019. o globalnim tehnološkim startup rukovoditeljima pokazala je da je samo 43 posto postavilo ciljeve zapošljavanja i promocije u cijeloj kompaniji kako bi povećalo raznolikost.

Daljnji napredak vjerovatno će zahtijevati obnovljenu predanost i veći napor. I dalje postoje dobro poznati izazovi za pravednu zastupljenost žena, uključujući faktore povezane s obrazovnom linijom, zapošljavanjem, zadržavanjem, plaćom i napredovanjem. Dodatno tim izazovima, pandemija COVID-19 snažno je uticala na dobrobit i profesionalne izglede radnika. Deloitteova studija Women @ Work iz 2021. koja je anketirala 500 žena u globalnoj radnoj snazi ​​u oblasti tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT), pokazala je da su, u poređenju s onim što su osjećale prije krize, TMT žene doživjele dramatičan pad motivacije i produktivnosti na poslu. Čak 83 posto ispitanih TMT žena izjavilo je da se njihov posao povećao. Rušile su se granice između života i posla: zadovoljstvo ravnotežom između posla i života palo je za 38 bodova, a sposobnost “isključenja” posla, pala je za 19 bodova. Što je još alarmantnije, samo 38 posto žena u TMT industriji smatra da je predanost njihove organizacije da im pruži podršku bila dovoljna.

Ovi pritisci uzrokovani pandemijom mogu rezultirati odlivom poslova među ženama, a neke čak i potaknuti da u potpunosti napuste radnu snagu. Više od polovine TMT žena osjeća se manje optimistično u pogledu svojih karijernih izgleda sada nego prije izbijanja krize, a 57 posto očekuje da će napustiti svog sadašnjeg poslodavca radi nove uloge u roku od dvije godine, navodeći nedostatak ravnoteže između posla i života kao najvećeg razloga. Štaviše, zapanjujućih 22 posto razmišlja o potpunom napuštanju radne snage, ponajviše motivirano povećanjem radnog opterećenja koje utiče na njihovu dobrobit.

Ali to su faktori koje organizacije mogu ublažiti. Neke tehnološke kompanije, uključujući Google, Salesforce i IBM, odgovorile su na pandemiju proširenjem programa za pomoć u brizi o djeci i porodici. Neki su kreirali nove programe za fleksibilan rad i dobrobit zaposlenika, kao što su dijeljenje posla, besplatno savjetovanje o mentalnom zdravlju i video programi s obrazovnim sadržajem usmjerenim na djecu. Tehnološke kompanije koje proaktivno osmišljavaju programe i politike kako bi pomogli radnicima da uravnoteže svoje privatne i radne obaveze mogu izbjeći izgaranje, izgraditi veću lojalnost i zadržati različite talente kroz krizu i izvan nje.

 

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here