Unatoč pandemiji proizvođači namještaja održali poslovanje i broj radnika

Iako su bh. kompanije iz drvne industrije pretpjele određene gubitke u prvoj polovini prošle godine, u trećem i četvrtom kvartalu došlo je do povećanja izvoza pa je izvoz u 2020. godini u odnosu na godinu ranije manji za 1,3 posto. Početkom ove godine evidentan je trend povećanja izvoza, te se očekuje da će se on nastaviti i u narednom periodu. Piše: Mirela Haskić-Suša

42

Drvna industrija ima najdužu tradiciju od svih u našoj zemlji, a rezultati koje bilježi rangiraju je u sam vrh bosanskohercegovačke ekonomije. Njen potencijal je ogroman te sa sigurnošću možemo reći da je rast drvne industrije u Bosni i Hercegovini iznad rasta ukupnog izvoza robe iz BiH, što dovoljno govori o njenom potencijalu. U BiH je aktivno više od 1.400 kompanija u ovoj industriji i ona zapošljava više od 30.000 radnika sa najmanjom fluktuacijom kadra. Prema statističkim podacima, kategorija drvo i proizvodi od drveta ima najveći vanjskotrgovinski suficit. Drvna industrija BiH tradicionalno je izvozno orijentirana i ekološki prihvatljiva grana privrede. Međutim, poremećaji na tržištu uzrokovani pandemijom koronavirusa uticali su i na drvoprerađivačku industriju u BiH čiji je izvoz u prvom polugodištu 2020. godine smanjen za oko 13 posto u odnosu na isti period 2019. godine. U prvih osam mjeseci prošle godine izvoz je iznosio 810.751.661 KM ili 8,4 posto manje nego u istom periodu 2019. godine te su sve grupe proizvoda imale manji izvoz, osim građevinske stolarije i montažnih drvenih kuća koje su ostvarile povećan izvoz.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, u 2020. godini ukupan izvoz drvnog sektora je iznosio 1,312.850.909 KM ili 1,3 posto manje nego u 2019. što je dosta dobro kada se imaju u vidu sve poteškoće sa kojima su se privrednici suočavali. Ipak, evidentiran je trend povećanja izvoza u poređenju sa prvim polugodištem 2020. godine, a augustu prošle godine godine ostvaren je veći izvoz nego u istom mjesecu godinu ranije. Trend rasta izvoza u 2020. godini nastavljen je i u prva dva mjeseca 2021. godine. Za dva mjeseca 2021. godine izvoz je iznosio 215.159.551 KM ili 6,1 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Otežan plasman

„U prošloj 2020. godini koju je obilježila pandemija koronavirusa proizvođači namještaja u Republici Srpskoj su ostvarili obim proizvodnje u nivou 2019. godine. Prošla godina bila je puna izazova, jer je pandemija koronavirusa imala negativan uticaj na većinu oblasti prerađivačke industrije, kao i na cjelokupna privredna kretanja. Najveći negativan uticaj pandemije koronavirusa osjetio se u drugom kvartalu kada je, primjera radi, proizvodnja namještaja u aprilu 2020. godine ostvarena sa svega 19 posto u odnosu na ostvarenu proizvodnju namještaja u aprilu 2019. godine, odnosno bila je manja za 81 posto. Nešto manji podbačaj ostvaren je u maju 2020. godine da bi u junu, a posebno u trećem i četvrtom kvartalu  došlo do oporavka tržišta namještaja i normalizacije potražnje u većini zemalja Evropske unije. Osim tržišta Italije na kome je ostvaren manji izvoz namještaja iz RS, izvoz namještaja na tržišta Njemačke, Francuske, Holandije,Švicarske i Austrije je porastao“, za Business Magazine kaže Lazo Šinik, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori RS.

Početak prošle godine kompanije Masterwood iz Prijedora obilježio je otkazivanje narudžbi, otežan transport i prelazak granica, zatvaranje salona namještaja, uvođenje zaštitnih mjera u proizvodnji koji su remetili poslovanje u periodu od marta do maja. Nakon toga situacija u proizvodnji se počela stabilizirati, narudžbe vraćati i do kraja 2020. godine uspjeli su poslovanje prilagoditi novonastaloj situaciji.

Kompanija MS&WOOD iz Fojnice uspjela je ostati u planiranim okvirima proizvodnje i nisu imali svukupni pad u odnosu na ranije godine.

„Neka tržišta su bila potpuno zatvorena i nije bilo mogućnosti za plasman robe na tim područijima dok se u nekim zemljama povećala potražnja za namještajem. Vjerujemo da su i ostali bh. proizvođači na kraju imali relativno uspješnu godinu tj. da su održali nivo proizvodnje iz prethodnih godina. Problem sa kojima smo se suočavali kako prošle godine, a koji je još uvijek aktuelan, jeste usporen plasman robe, teži dolazak finalnog proizvoda do kupca, nemogućnost skladištenja većeg broja proizvoda što direktno dovodi u pitanje i proces proizvodnje i cijeli niz drugih stvari koje su se odrazile kako na drvnu industriju tako i na mnoge druge branše“, za Business Magazine kaže Adnan Žiško, brand menadžer kompanije MS&WOOD.

Najveći problem za proizvođače namještaja bio je zatvaranje salona namještaja uslijed čvrstih lockdowna, ali su se bh. kompanije uspjele prilagoditi novonastaloj situaciji.

„Najveći gubci su bili uzrokovani zatvaranjem salona namještaja, ali smo to uspjeli nadoknaditi radom sa kupcima koji svoju robu prodaju putem interneta, kojima se povećala prodaja. Uglavnom su to kupci iz EU“, za Business Magazine kaže Dragoslav Šiljak, direktor kompanije Masterwood.

Kompanija MS&WOOD je 100 posto izvozno orijentirana firma i kao takva bila je direktno pogođena svim restrikcijama tokom pandemije koronavirusa.

„Naši gubici su bili vezani za tržišta koju su bila nekoliko mjeseci u potpunosti zatvorena. Najviše nas je usporilo zatvaranje prodavnica u Zapadnoj Evropi, međutim ne možemo govoriti o nekom gubitku u poslovanju, više se radi o neravnomjernoj dinamici. Nove okolnosti su tražile aktivne poteze da bi se amortizirao sveukupni negativni poslovni ambijent. Dugogodišnje iskustvo u drvnoj industriji na određen način su pomogli da se odgovori krizi tj. da se proizvodni procesi usklade sa potražnjom na tržištu i da ne pravimo količine koje nećemo moći skladištiti. Pronašli smo nove partnere koji su su tokom pandemije vratili svoje poslovne kapacitete na evropski kontinent. Kada je u pitanju online trgovina, imamo profile na nekoliko značajnih svjetskih portala namještaja i tu se može naručiti naš namještaj“, ističe Žiško.

Iako je u mnogim sektorima došlo do otpuštanja radnika, proizvođači namještaja na sreću uspjeli su održati isti broj radnika, a pravovremeno poduzetim higijenko-epidemiološkim mjerama uspjeli su sačuvati i zdravlje svojih uposlenika.

„Plan kompanije MS&WOOD u 2020.godini bio je proširenje kapaciteta, kao i povećanje broja uposlenika. Zbog novonastale situacije kapaciteti nisu prošireni, ali nismo imali ni otpuštanje radnika, zadržali smo jedan pozitivan trend i u 2021. godini zaposlili smo novih 40 radnika. Kada je u pitanju broj zaraženih zaposlenika na svu sreću nismo imali niti u jednom trenutku veći broj zaraženih koji su mogli eventualno uticati na zaustavljanje proizvodnog procesa“, naglašava Žiško.

Ambiciozni planovi

Šinik ističe da su normalizacijom stanja na tržištu namještaja i povećane potražnje u većini  zemalja koje su najznačajniji vanjskotrgovinski partneri stvoreni preduslovi da se broj radnika u proizvodnji namještaja ne smanjuje. Broj radnika u oblasti proizvodnja namještaja u RS na kraju 2020. godine u odnosu na 31. decembar 2019. godine je povećan za 4,3 posto.

Kada je u pitanju državna podrška ovom sektoru sa ciljem saniranja posljedica koronavirusa, Žiško ističe da su proizvođači namještaja dobili podršku tokom pandemije u vidu plaćanja doprinosa za dva mjeseca za uposlenike što je u tom periodu sigurno bilo itekako značajno. Šiljak dodaje da nije bilo posebne pomoći za proizvođače namještaja osim mjera koje su važile za cjelokupnu privredu RS.

„U RS donesene su mjere odlaganja poreskih i drugih obaveza po završnom računu za 2019. godinu za period od tri mjeseca, odnosno do 30. juna 2020. godine, zatim moratorijum na dospjele kreditne obaveze i najavljena isplata najniže bruto plate za radnike koji zbog pandemije koronavirusa nisu radili. Produženi su rokovi plaćanja za isporučene šumske drvne sortimente. Investiciono-razvojna banka RS poboljšala je uslove kreditiranja. Razrađen je garantni program u cilju lakšeg obezbjeđenja kredita za očuvanje likvidnosti i obrtna sredstva, posebno onim privrednim subjektima koji pri zaduživanju imaju problem sa obezbjeđivanjem kolaterala“, pojašnjava Šinik.

Kada su u pitanju projekcije za budućnost Šiljak očekuje dalje smirivanje situacije sa pandemijom i vraćanje evropske ekonomije u normalno stanje što će dovesti do pojačanih aktivnosti i u ovom sektoru. Naglašava da je potrebna duboka analiza proteklih dešavanja i pravljenje planova za prevazilaženje budućih izazova vezanih za ovu pandemiju ili neku drugu vrstu poremećaja. Žiško, također, očekuje normalizaciju epidemiološke situacije kako bi uspjeli realizirati planirane aktivnosti.

„Na osnovu prvog kvartala ove godine, možemo reći da se tržište namještaja polako oporavlja, a u nekim zemljama je u ekspanziji. Kao kompanija u ovoj godini razvijamo nekoliko novih kolekcija namještaja, gdje uz domaće dizajnere imamo neka od najpoznatijih imena iz svijeta dizajna. Dinamika proizvodnje za ovu godinu je napravljena kao u prepandemijskim uslovima, a koliko ćemo uspjeti vrijeme će pokazati. Izvoz bh. namještaja je imao pad do nekih 10 posto u protekloj godini, a do kraja godine očekuje se potpuni oporavak kada je u pitanju drvna industrija“, kaže Žiško.

Šinik naglašava da je u RS izvoz namještaja u 2020. godini povećan za 2,53 posto u odnosu na izvoz ostaren u 2019. godini, zahvaljujući, prije svega normalizaciji potražnje u trećem i četvrtom kvartalu  prošle godine te očekuje dalji rast.

„Pojedina najznačajnija tržišta su iskazivala i povećanu tražnju. Takav trend je nastavljen i u prva četiri mjeseca 2021. godine. Izvoz namještaja u periodu januar-april 2021. godine povećan je za 45,58 posto u odnosu na isti period 2020. godine. Ukoliko ne bude nekih novih poremećaja, novih razornijih sojeva virusa koji će prozrokovati novo zatvaranje, za očekivati je da se ovi pozitivni trendovi nastave i u periodu do kraja godine i da izvoz namještaja ponovo značajnije raste, kao i u periodu od desetak godina poslije svjetske ekonomske krize iz 2008-2009. godine. Za održive stope značajnijeg rasta potrebno je da se, u cilju povećanja konkurentnosti, dodatno rasterećuju opterećenja na rad, da se podržavaju i sufinansiraju projekti tehnološkog razvoja privrednih subjekata, posebno onih koji svoje proizvode usmjeravaju prema izvozu“, pojašnjava Šinik.

I kompanija Masterwood i MS&WOOD imaju ambiciozne planove za budućnost. Šiljak ističe da u narednom periodu namjeravaju ulagati u tehnološki razvoj, dizajn proizvoda, razvoj brenda, marketinga i logistike. Slične aktivnosti planiraju i u kompaniji MS&WOOD.

„Vjerujemo da u naredne dvije godine možemo povećati proizodnju, kao i broj uposlenika za 30 posto. MS&WOOD je visoko kvalitetni dizjnirani namještaj i kao takvi smo se pozicionirali na svjetskom tržištu. Kako bi uspjeli u svojim planovima neophodno je da istrajemo na svojim strateškim ciljevima na najzahtjevnijim svjetskim tržištima“, dodaje Žiško.

 Neodržavanje sajmova naštetilo proizvođačima

Godinama bh. proizođači namještaja briljiraju na svjetskim sajmovima, koji su za njih izvrsna prilika za širenje mreže kupaca, uspostavljanje saradnje te doprinose njihovoj prepoznatljvosti na inozemnim tržištima. Nažalost, prošle godine sajmovi nisu održavani što je u određenoj mjeri unazadilo proizvođače.

„Naše poslovanje se bazira na stalnim kupcima tako da nam sajmovi nisu bili neophodni, ali u narednom periodu će nam svakako otežati rad u koliko se ne počnu održavati sajamska događanja“, ističe Šiljak.

Žiško naglašava da za kompaniju MS&WOOD sigurno najveći hendikep jest upravo neodržavanje sajmova, koji su jedan od ključnih alata za prodaju i distibuciju dizajniranog namještaja.

„Visko dizajnirani namještaj koji mi proizvodimo upravo se valorizira na taj način da se na sajmovima predstavlja majstorstvo, kvalitet i dizajn. Na sajmovima smo do sada i dogovarali najveće poslove i možemo reći da je za nas ovaj segment poslovanja bio najveći problem tokom pandemije“, dodaje Žiško.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here