Na drugoj izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj danas, 30. 09. 2020. godine, izabrani su prorektori Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2020–2024. godine, te je Senat informiran o imenovanjima rukovodilaca/direktora podorganizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, dostavio je svoj prijedlog imenovanja novih prorektora Senatu Univerziteta u Sarajevu na održanoj izbornoj sjednici, a odluku o izboru novih prorektora donio je Senat Univerziteta u Sarajevu.

Na održanoj sjednici Senata izabrani su prorektori Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2020–2024. godine:

 • prorektor za finansije: prof. dr. Tarik Zaimović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija društvenih nauka),
 • prorektorica za nastavu i studentska pitanja: prof. dr. Dženana Husremović, vanredna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija humanističkih nauka),
 • prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad: prof. dr. Mirza Dautbašić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka),
 • prorektorica za kvalitet: prof. dr. Dušanka Bošković, vanredna profesorica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija tehničkih nauka),
 • prorektorica za međunarodnu saradnju: prof. dr. Enita Nakaš, vanredna profesorica Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu (Grupacija medicinskih nauka),
 • prorektorica za umjetnost, kulturu i sport: prof. dr. Tamara Karača Beljak, redovna profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (Grupacija umjetnosti).

Drugi mandat prof. dr. Rifata Škrijelja počinje 1. oktobra 2020. godine i traje četiri godine, odnosno do 30. septembra 2024. godine. Mandati prorektora/prorektorica prate mandat rektora Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2020–2024. godine, o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu navodi:

Riječ je o timu koji će naredne četiri godine voditi Univerzitet u Sarajevu i njegove podorganizacione jedinice putem poboljšanog razvoja i unapređenja svih funkcija ove visokoškolske ustanove. Ovaj tim čine uvaženi, istaknuti profesori, profesorice, naučni i stručni radnici fakultetā i akademije Univerziteta u Sarajevu. Njihove kompetencije i dosadašnji rezultati koje su postigli na matičnim fakultetima i akademiji garancija su da će Univerzitet u Sarajevu njihovim imenovanjem nastaviti sa svojim stremljenjima u poboljšanju statusa Univerziteta u Sarajevu. Tri ključne riječi u narednom mandatu su integracija, internacionalizacija i informatizacija, a primarni zadatak je nastavljanje rada na započetim reformskim procesima.

Na temelju odluka rektora Univerziteta sa kojima je Senat ranije upoznat, dužnosti direktora podorganizacionih jedinica u narednom mandatnom periodu nastavljaju obavljati:

 • prof. dr. Elmedin Selmanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, ostaje na dužnosti direktora Univerzitetskog tele-informatičkog centra,
 • mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, rukovoditeljica Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ostaje na dužnosti direktorice Biblioteke Univerziteta u Sarajevu.

Na izbornoj sjednici Senat je informiran o imenovanjima rukovodilaca/direktora centara Univerziteta u Sarajevu:

 • za direktora Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu imenuje se prof. dr. Nedžad Korajlić, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu;
 • za direktora Centra za interdisciplinarne studije imenuje se prof. dr. Nihad Fejzić, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
 • za direktoricu Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu imenuje se prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, vanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here