Kompanija BH-Gas obratila se otvorenim pismom bh. javnosti o nastojanjima da se obezbjedi još jedan, sjeverni, ulaz prirodnog gasa u BiH te ujedno kao osvrt na dogovor koji je postignut između hrvatskih i ruskih zvaničnika o snabdjevanju prirodnimplinom rafinerije u Bosanskom Brodu.

Sjeverni ulaz prirodnog gasa podrazumjeva spoj plinskih transportnih sistema BiH i Hrvatske, putem izgradnje transportnog plinskog sistema iz pravca Zenice – Doboja – Bosanskog Broda, do granice sa Hrvatskom. Više od 10 godina BH-Gas promoviše ovaj projekat kao najisplativiji gasni projekat u BiH, a za koji postoji analiza tržišta i projektna dokumentacija još od prije rata.

Kao potvrda navedenom, BH-Gas je u saradnji sa hrvatskim operatorom transportnog sistema, kompanijom Plinacro, obezbjedio saglasnost Vlade Republike Hrvatske još 2010. godine o obezbjeđenju priključenja Bosne i Hercegovine na plinski sustav Hrvatske.

Tom saglasnošću dato je državi BiH da se priključi na transportni plinski sustav Hrvatske, a ne jednom privrednom subjektu. Ujedno, projekat je nominovan na listu projekata od interesa za Energetsku zajednicu Jugoistočne Evrope, te preliminarno za finansiranje od strane međunarodnih finansijskih institucija i investicijskih fondova. Sva ova nastojanja su usporavana i onemogućena djelovanjem vlasti Republike Srpske čime je izgubljeno i milion eura odobrenih grant sredstava za izradu dijela projektne dokumentacije.

BH-Gas je obradovan postignutim dogovorom, ali ostaje nejasno kako će na to gledati država BiH, Energetska zajednica i EU. Posebno iz razloga što je plinovod Slavonski Brod – Doboj – Zenica samo dio plinovodnog prstena, koji svoju odredišnu tačku treba imati na jugu BiH, spojna tačka Zagvozd. Planovi da se samo Rafineriji Brod obezbjedi plin je u direktnoj suprotnosti sa stavovima EU i Energetske zajednice da se državi BiH obezbjedi sigurnost snabdjevanja prirodnim plinom i diverzifikacija izvora i pravaca snabdjevanja. BH-Gas je u svojim razvojnim planovima uvijek potencirao ovaj pravac upravo zbog razvoja tržišta i potreba Rafinerije Brod za prirodnim plinom, međutim dogovor o snabdjevanju prirodnim plinom samo Rafinerije urušava i zadnju nadu da će BiH dobiti novi transportni plinovod potreban i entitetu RS i entitetu FBiH.

Na kraju, BH-Gas moli sve nadležne institucije u FBiH i BiH da se ovo pitanje rješava cjelovito na nivou države, a ne putem interesa pojedinačnih subjekata.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here