Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 13. aprila, 2018 godine u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) održalo seminar na temu „Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 9” u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske komisije.

Seminaru je prisustvovalo više od 50 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, leasing društava, mikrokreditnih organizacija regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, finansijskog izvještavanja, bankarstva i finansija.

Ovaj seminar predstavlja nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljom da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih banaka i regulatora upoznaju sa novim zahtjevima i propisanim mjerama međunarodnih regulatora oko implementacije novih standarda finansijskog izvještavanja.

”Cilj ovog seminara je bio da lokalni bankarski i finansijski sektor u BiH razmjeni svoja iskustva u implementaciji najnovijih zahtjeva finansijskog izvještavanja propisanim od strane Evropske unije i lokalnih regulatora, kao i da se upoznaju sa prvim efektima i rezultatima primjene ovih novih standarda kako bih se omogućila puna primjena. Udruženje je i u 2018 godini pripremilo program seminara i radionica sa najaktuelnijim temama iz oblasti bankarstva, mikrokredita i segmenta osiguranja.“ izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.

 Zaista nam je drago što su se učesnici ovog seminara odazvali u velikom broju i odvojili vrijeme da učestvuju u ovom događaju gdje smo imali priliku prezentirati naša iskustva s tržišta u Bosni i Hercegovini, ali i Evropske Unije. To samo potvrđuje činjenicu da je ova tema i dalje aktuelna i nakon datuma početka primjene MSFI 9.“, izjavila je Sabina Softić, partnerica za usluge revizije za Adriatic regiju, Deloitte d.o.o. Sarajevo. „Deloitte će i u narednom periodu ostati aktivno uključen u sve aktivnosti na ovu temu te će biti na raspolaganju svojim klijentima kako bismo im pružili podršku kod prilagodbe poslovnih procesa na nove zahtjeve ovog Standarda, te validacije usvojenih metodologija.

“Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH će i u budućnosti nastaviti sa organizacijom ovakvih i sličnih edukativnih seminara kako bi na adekvatan način odgovorili finansijskom tržištu u BiH. S tim u vezi za ovu godinu izdvajamo seminar na temu Bazela III koji ćemo održati u maju, organizaciju drugog ciklusa Programa certifikacije rizik menadžera u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP) u junu, te objavu novog Fraud Info časopisa pripremljenog od strane Uredničkog tima Udruženja. Glavni cilj Udruženja je da u u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera.” izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

 

 

IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here