Alkaloid u prvom kvartalu 2024. ostvario neto-dobit 7,8 miliona eura

Аlkaloid sa rastom konsolidovanih prodaja od 13 posto, u vrijednosti od 79,9 miliona eura, konsolidovana neto-dobit od 7,8 miliona eura i sa investicijama od 4,8 milion eura u periodu januar – mart 2024. g.

17

Ukupne konsolidovane prodaje Alkaloida AD Skoplje u prvom kvartalu 2024. godine dostigle su 79,9 milionaeura, što je za 13 posto više u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Konsolidovane prodaje ostvarene na domaćem tržištu uvećane su za 11 posto, a ukupni konsolidovani izvoz kompanije je uvećan za 14 posto. Od ukupne konsolidovane prodaje 27 posto je ostvareno na tržištu Sjeverne Makedonije, dok je 73 posto ostvareno na inostranim tržištima. Posmatrano po regionima, u zemljama Jugoistočne Evrope ostvareno je 26 posto, u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA) 24 posto, u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR…) 22 posto, a na ostalim tržištima ostvaren je jedan posto ukupne konsolidovane prodaje.

Najveći porast kod većih izvoznih tržišta, u poređenju sa prošlom godinom, bilježe prodaje ostvarene u Velikoj Britaniji, u iznosu od 1,9 miliona eura, koje su povećane za četiri puta; zatim u Gruziji gdje su uvećane tri puta; kao i u Ukrajini, gdje su povećane za dva i po puta. Slijedi prodaja u Mađarskoj (rast od 65 posto), Rumuniji (rast od 27 posto), Albaniji (rast od 27 posto), Poljskoj (rast od 20 posto), Italiji (rast od 12 posto), Hrvatskoj (rast od 11 posto), Ermeniji (rast od 10 posto), Sloveniji (rast od 10 posto), Grčkoj (rast od 10 posto) itd.

Posmatrano prema grupama proizvoda, u strukturi ukupnih konsolidovanih prodaja najveće učešće zauzimaju proizvodi iz segmenta farmacija, i to 91 posto, dok segmenti hemija, kozmetika i bilje učestvuju sa devet posto. Od farmaceutskih proizvoda veći udio u ukupnoj konsolidovanoj prodaji imaju antibiotici sa 31 posto, OTC preparati sa 19 posto, kardiološki preparati sa 12 posto, neurološki preparati sa 11 posto, itd.

2024 godine, u smjeru posvećenosti postojane modernizacije i proširenja proizvodnih kapaciteta, proizvodnih volumena i asortimana, Alkaloid AD Skoplje je kompletirao realizaciju svog najvećeg poduhvata u zadnje dvije decenije – novi pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika Tabletno odjeljenje 2.0 i prateće tehničke prostorije. Novi tehničko-tehnološki kapacitet, s ciljem više od dvostrukog povećanja obima i veće fleksibilnosti u proizvodnji čvrstih farmaceutskih oblika, zauzima površinu od 6.200 kvadratnih metara (proizvodnih i tehničkih prostorija), za koji je Alkaloid uložio ukupno 19,4 miliona eura. Ukupne investicije u osnovnim sredstvima za period januar – mart 2024 godine iznose 4,8 milion eura.

Аlkaloid je proteklih godina započeo proces redizajniranja postojećih generičkih farmaceutskih proizvoda za nove indikacije, radi stvaranja lijekova s dodatnom vrijednošću koji omogućavaju tretiranje i zadovoljavanje potreba individualnim ili specifičnim grupama pacijenata. Strateške investicije za modernizaciju proizvodnog portfolija dovele su do uspješnog razvoja prvog patentiranog lijeka s dodatnom vrijednošću Alkaloida, koji je namijenjen, prije svega, za tretman refluksnog ezofagitisa i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Lijekovi iz prvog izbora u tretmanu refluksnog ezofagitisa i GERB-a su t.z. inhibitori protonske pumpe, grupa u kojoj spada i Omeprazol, koji su najčešće dostupni u obliku gastrorezistentnih tableta i kapsula, kao i praška za rastvaranje. Prvi put u historiji, iz Alkaloida, je razvijen tečni oblik lijeka Omeprazol, gotov za upotrebu.

Za peroralni rastvor Omeprazola Alkaloid je dobio prvi internacionalni patent za lijek s dodatnom vrijednošću (Value Added Medicine – VAM), а prva odobrenja za stavljanje u promet ovog inovativnog lijeka su već dodijeljena za makedonsko tržište i za tržište Ujedinjenog Kraljevstva. U toku su registracijski postupci za zemlje u Evropi i tržišta Evropske Unije, pri čemu se očekuje dobijanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet i njegovo lansiranje.

Коnsolidovana dobit prije finansijskih troškova, poreza i prije amortizacije (EBITDA) veća je od 13 miliona eura i bilježi rast od šest posto, dok je konsolidovana neto-dobit u iznosu od 7,8 miliona eura povećana za devet posto.

Grupacija Alkaloid broji 2.910 zaposlenih , od kojih je 2.215 u Sjevernoj Makedoniji, a 695 su zaposleni u kapitalno povezanim društvima u inostranstvu.

Cijena akcije Alkaloida AD Skoplje na zvaničnom tržištu Makedonske berze za papire od vrijednosti, u periodu januar – mart 2024. godine se kretala od 295 do 340 eura ili prosječno oko 319 eura po akciji. Dana 31.03.2024. godine tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je preko 475 miliona eura.

Skupština akcionara Alkaloida AD Skoplje 1. aprila 2024. godine usvojila je Prijedlog-Odluku za isplatu dividende za 2023. godinu u iznosu od 8,78 eura bruto, odnosno 7,90 eura neto po akciji, što je u odnosu na isplaćenu dividendu po akciji za prethodnu godinu od 7,97 eura bruto, odnosno 7,17 eura neto, uvećanje za 10,2 posto. Za isplatu dividende i personalnog poreza na lični dohodak kompanija će izdvojiti oko 12,6 miliona eura.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here