Izmjena iznosa limita za carinsku vrijednost robe na koju se može primjeniti jedinstvena carinska stopa

Uprava za indirektno oporezivanje BiH uputila je obavijest o izmijenjenom iznosu limita za carinsku vrijednost robe na koju se može primjeniti jedinstvena carinska stopa.

23
“Jedina izmjena u Pravilima za primjenu jedinstvene carinske stope koja su propisana u Carinskoj tarifi za 2024. godinu u odnosu na ista pravila koja su bila sadržana u ranijim Carinskim tarifama se ogleda samo u izmjeni iznosa limita za carinsku vrijednost robe na koju se može primjeniti jedinstvena carinska stopa u tački 1. tih pravila (druga rečenica) tako da je umjesto ranijih  ‘1.500 KM’ sada propisano ‘5.000 KM’.”, navode iz UIO BiH.

Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi propisana su u Carinskoj tarifi BiH za 2024. godinu, DIO I (Uvodne odredbe), Odjeljak II (Posebne odredbe), tačka B. Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi, glase:

Jedinstvena carinska stopa od 10 posto ad valorem primjenjuje se na robe, koje se nalaze u pošiljkama koje šalju fizičke osobe iz inostranstva fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini ili koje se nalaze u ličnom prtljagu putnika.

Ova jedinstvena carinska stopa od 10 posto će se primjeniti, pod uslovom da carinska vrijednost robe koja podliježe plaćanju uvoznih dažbina ne prelazi 5.000 KM po pošiljci ili po putniku i pod uslovom da se ne radi o uvozu u komercijalne svrhe.

Jedinstvena carinska stopa se ne može primjenjivati za robe koje prema Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini podliježu obavezi obilježavanja akciznim markicama.

Ako se radi o pošiljkama koje šalju fizičke osobe iz inostranstva fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini, uvoz nije u komercijalne svrhe, ako su pošiljke povremene i sadrže robu isključivo namjenjenu vlastitoj upotrebi primaoca ili njegove porodice, a koja po svojoj vrsti i količini ne odražava bilo kakav komercijalni interes, te da ih pošiljalac šalje primaocu bez bilo kakvog plaćanja.

Ako se radi o robi sadržanoj u ličnoj prtljazi putnika, uvoz nije u komercijalne svrhe, ako se radi o robi koju putnik povremeno uvozi ili unosi prilikom dolaska iz inostranstva, a koja je isključivo namjenjena za vlastitu upotrebu putnika ili njegove porodice, ili za poklon, a koja po svojoj vrsti i količini ne ukazuje da se radi o uvozu u komercijalne svrhe.

“Jedinstvena carinska stopa neće se primjeniti na robu uvezenu pod uslovima iz tačke 1. i 2. ovih Pravila, ako primalac pošiljke ili putnik, zahtijeva da se obračun uvoznih dažbina izvrši po carinskoj stopi propisanoj u Carinskoj tarifi za tu robu. U tom će se slučaju, uz uvažavanje odredbi o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina, obračunati uvozne dažbine po propisanoj stopi, za svu robu odnosno za cijelu pošiljku.“, istaknuto je.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here