Vlada KS usvojila program finansiranja očuvanja tradicionalnih i starih zanata

Vlada KS je usvojila Program očuvanja tradicionalnih i starih zanata  u Kantonu za tekuću 2023. godinu po kojem će  finansiratii ili sufinansirati projekte sa ukupno 500.000 KM.

20

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u provođenje ovog programa početi sa objavljivanjem javnog poziva na koji će se moći prijaviti zainteresovani kandidati. Programom je obuhvaćeno 67 tradicionalnih i starih zanata koji mogu aplicirati sa projektima nabavke mašina, uređaja i alata, unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora, nabavke repromaterijala i nabavke u oblasti prevoza putnika zaprežnim vozilima.

„Donošenjem navedenog Programa cilj nam je očuvati tradicionalne i stare zanate koji neupitno predstavljaju važan dio našeg kulturnog naslijeđa i identiteta. Na taj način ćemo sačuvati našu bogatu kulturnu baštinu koja se prenosi sa generacije na generaciju. Želimo stvoriti ambijent u kojem će zanatlije, koje su godinama usavršavali i vještine, sada prenijeti svoja znanja i iskustva na nove generacije“ istakao je ovim povodom ministar privrede Zlatko Mijatović.

Svaki od tradicionalnih zanata specifičan je na svoj način, ima jedinstvenu priču, dizajn i tehniku. Ovim programom se želi očuvati  raznolikost kreativnih izraza i tradicije što pruža, izneđu ostalog, i  autentično iskustvo u turističkoj ponudi Sarajeva.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here