Federaciji preko 46 miliona eura iz energetskog paketa EU

Vlada Federacije BiH primila je na znanje Informaciju o aktivnostima u okviru planiranja i implementiranja budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji BiH koju je pripremio Ured Vlade FBiH za evropske integracije.

114
U informaciji Ureda Vlade FBiH za evropske integracije navedeno je da je energetski paket za Bosnu i Hercegovinu u vrijednosti od 70 miliona eura, najavljen prilikom posjete predsjednice Evropske komisije Ursule Von Der Leyen Bosni i Hercegovini u oktobru 2022. godine. Sredstva EU su izdvojena u okviru pretpristupnih fondova i bit će realizovana u okviru Finansijskog sporazuma za IPA 2023. godinu, kojeg je BiH potpisala i ratifikovala u aprilu 2023. godine. Od ukupnog iznosa namijenjenih Bosni i Hercegovini, predviđeno je da se sredstva dijele u omjeru Federacija BiH 66 posto, Republika Srpska 33 posto i Brčko Distrikt BiH jedan posto.

Prva komponenta programa namijenjena je za pomoć ugroženim domaćinstvima pogođenim rastom cijena energenata. Druga predviđa pomoć mjerama energijske efikasnosti mikro, malim i srednjim preduzećima koji su registrovani po Zakonu o privrednim društvima. Treća komponenta je usmjerena za pomoć mjerama energijske efikasnosti rezidencijalnom sektoru, odnosno sufinansiranja mjera energijske efikasnosti u kućama i jedinicama kolektivnog stanovanja.

Akcioni plan, odnosno Mapa puta za implementaciju energetskog paketa, pripremila je Evropska komisija za cijeli Zapadni Balkan, s manjim korekcijama prilagođenim za svaku državu korisnicu. Usvajanjem ovog dokumenta na sjednici Vijeća ministara BiH 22. decembra 2022. godine i usvajanjem Budžeta FBiH u januaru 2023. godine, planirana su neophodna sredstva za budžetsku podršku. Na ovaj način ispunjeni su osnovni uslovi za realizaciju energetskog paketa.

U informaciji je navedeno i da je Evropska unija već uplatila prvu tranšu sredstava na Jedinstveni račun trezora Federacije BiH, te da se uplata druge tranše očekuje tokom 2024. godine, nakon što Evropska komisija ocijeni da je BiH uspješno implementirala Akcioni plan iz Mape puta.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here