Cilj ovog petogodišnjeg projekta je da ponudi održivu alternativu upravljanju zaštićenim područjima u BiH, i smanji efekte klimatskih promjena na bogati biodiverzitet zemlje.

Tim povodom, UNDP je organizirao radionicu za članove projektnog odbora, projektne partnere, relevantne domaće institucije iz cijele zemlje kao i predstavnike međunarodnih organizacija. Za datum događaja je simbolično odabran Svjetski dan turizma, kako bi se istaknula važnost biodiverziteta za razvoj turizma, što je jedno od nastojanja samog SPA projekta.

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Stephen Kinloch-Pichat je izjavio da su planinarenje i šetnje prirodom primjeri ekoturizma potaknutog biodiverzitetom, a BiH ima značajan potencijal za njegov razvoj, sa svojom bogatom biološkom, klimatskom i pejzažnom raznolikošću.

Stoga je, dodao je on, cilj SPA projekta da ponudi alate i instrumente za bolje i održivo upravljanje zaštićenim područjima, te smanjiti osjetljivost biodiverziteta na prijetnje od klimatskih promjena.

“Zauzvrat, to bi doprinijelo finansijskoj održivosti zaštićenih područja, diverzificiralo i unaprijedilo njihov ogroman turistički potencijal za razvoj ekoturizma, dovelo do stvaranja zelenog poslovanja i drugih razvojnih mogućnosti koje će valorizovati i očuvati jedinstvene prirodne vrijednosti bez njihovog ugrožavanja”, naveo je on.

Mjere za prilagođavanje i jačanje otpornosti na uticaje klimatskih promjena nisu adekvatno regulisane zakonima za očuvanje prirode u BiH, kao ni u planovima upravljanja zaštićenim područjima, a do sada nije bilo značajnijih sredstava niti napora da se ključne vrijednosti biodiverziteta i ugroženi ekosistemi uključe u aktivnosti upravljanja rizikom od katastrofa i mapiranja rizika – navodi se u saopćenju UNDP-a.

Senad Oprašić, šef Odsjeka za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i GEF operativni focal point je izjavio da je UNDP, u saradnji s nadležnim institucijama, temeljito pripremio SPA projekat, tako da će, po prvi put, uvesti praksu prepoznavanja i planiranja novih mjera kroz planove upravljanja zaštićenim područjima, putem pilot projekata za specifične aktivnosti i mjere, te njihovo adekvatno dokumentovanje.

S druge strane, dodao je on, SPA projekat će pružiti podršku u kreiranju inovativnih finansijskih mehanizama koji će dovesti i do jačanja finansijske održivosti zaštićenih područja kroz uključivanje privatnog kapitala, jačanje kapaciteta upravljača da iskoriste postojeće grant programe, ali i prepoznavanje zaštićenih područja kao budućih turističkih destinacija, što je uvod u jačanje ekoturizma.

U proces će biti uključene i nevladine organizacije, posebno u dijelu monitoringa i evaluacije.

Kao potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, BiH je prošle godine usvojila ažurirani Nacionalni utvrđeni doprinos, prema kojem su najosjetljiviji sektori na klimatske promjene u zemlji  poljoprivreda, vodni resursi, šumarstvo, energetika, turizam, biodiverzitet i osjetljivi ekosistemi, te ljudsko zdravlje. Ključni naredni korak se odnosi na hitnu potrebu za definisanjem prioriteta i koherentnih sektorskih planova i programa adaptacije na klimatske promjene.

Željka Stojičić, viši stručni saradnik za zaštitu prirode u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, je izjavila da je ovo veoma važan i aktuelan projekat, koji daje podršku upravljačima svih zaštićenih područja, posebno je kad je riječ o finansijskoj održivost što je problem svih upravljača.

Mehmed Cero, zamjenik ministra okoliša i turizma Federacije BiH i kontakt osoba za UN Konvenciju o biološkoj raznolikosti (UNCBD) je kazao da će Strategija zaštite životne sredine i akcioni plan (Environmental Strategy and Action Plan – ESAP) biti finaliziran i biodiverzitet je povezan sa ostalih šest oblasti koje su definisane ovim dokumentima.

“Drugi važan događaj je COP-15, koji će biti održan u decembru u Montrealu na kojem je planirano da delegacija iz BiH predstavi strateške dokumente. Poželio bih svima da sa ovim Projektom u narednih pet godina ostvarimo dobre rezultate“, naveo je Cero.

Tokom godina, UNDP je dao značajan doprinos u zalaganju za pravilno prepoznavanje i djelovanje za izgradnju otpornosti na uticaje klimatskih promjena i težnju ka zdravijoj životnoj sredini. Kako bi se naglasila važnost konkretnih klimatskih akcija, preko platforme “Tvoj CO2” kupljeno je 26 sadnica za pošumljavanje Nacionalnog parka Una, koji se nedavno pridružio ovoj platformi, a 26 sadnica predstavlja broj zaštićenih područja koja će imati koristi od SPA projekta.

Ukupni budžet projekta iznosi 2,79 miliona dolara, uz mogućnost komplementarnih sredstava drugih izvora finansiranja.

Projekat će biti realiziran u saradnji s nadležnim ministarstvima na državnom i entitetskom nivou, kao i fondovima za zaštitu okoliša FBiH i RS, te sa upraviteljima zaštićenih područja i partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom BiH – saopćeno je iz UNDP-a.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here