Fondacija za kinematografiju digitalizira kino dvorane u FBiH

Namjera Fondacije je da se u što skorijem periodu, a najdalje do kraja 2022. godine, digitalizira što veći broj dvorana u Federaciji BiH

104

Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo pokrenuo je inicijativu za realizaciju projekta digitalizacije dvorana u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH.

“Analizom je zaključeno da u BiH postoji realan problem kvalitetnog plasmana bh. i regionalnih filmskih naslova pred domaćom publikom, koja je i njihova primarna ciljna skupina.

Namjera Fondacije je da se u što skorijem periodu, a najdalje do kraja 2022. godine, digitalizira što veći broj dvorana u Federaciji BiH i da se na taj način  omogući što većem broju stanovnika da u isto vrijeme kad i u velikim centrima Bosne i Hercegovine i Balkana pruži mogunost da pogledaju sva velika bh. i regionalna filmska ostvarenja, kao i aktuelne filmske naslove iz evropske i svjetske produkcije.

Fondacija bi u okviru projekta na određenom nivou obezbijedila finansiranje nabavke opreme za opremanje dvorana za digitalne filmske projekcije po prioritetima – i ne samo to, već i obuku odgovornih u poslovima tehničkog opsluživanja, distribucije, promocije i marketinga, koji su potrebni radi najkvalitetnije realizacije aktivnosti filmskih projekcija u narednom periodu. Predviđeno je minimalno 50-postotno sufinanciranje u vrijednosti opreme potrebne za prikazivanje. Fondacija je u okviru svog proračuna osigurala fond iz kojeg će pokrivati planiranu aktivnost digitalizacije.

Shodno navedenom, Upravni odbor Fondacije poziva sve zainteresovane lokalne zajednice  ili javne ustanove iz Federacije BiH da se u narednom periodu, a zaključno sa 20.martom 2022. godine, obrate inicijalnim pismom namjere u kojem trebaju, pored zainteresovanosti za ulazak u projekat, navesti i osnovne informacije o dvoranama kojima upravljaju (broj mjesta, prateća infrastuktura i osnovni podaci o lokalnoj zajednici koja gravitira toj dvorani).

Svoje inicijalno pismo namjere svi zainteresovani javni pravni subjekti treba da pošalju putem e-mail na adresu info@fondacijakinematografija.ba, a za sve potrebne informacije mogu kontaktirati odgovorne u Fondaciji na broj telefona 033 206 704.

Nakon što prikupi sve inicijalne informacije od strane zainteresovanih javnih pravnih subjekata u navedenom vremenskom periodu, Fondacija će intenzivno krenuti u realizaciju konkursa za realizaciju ovog, za bh. i regionalnu filmsku industriju i podizanje nivoa kulture u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH, vitalnog projekta.

Nakon iskazanog inicijalnog interesa bit će objavljeni kriteriji po kojima ce biti rangirani zainteresirani subjekti”, saopćeno je iz Fondacije.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here