U RS zabilježen rast plaća, zaposlenih, izvoza i industrijske proizvodnje

Prosječna mjesečna plaća nakon oporezivanja u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2021. godine iznosila je 994 KM

4

Prosječna mjesečna plaća nakon oporezivanja u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2021. godine iznosila je 994 KM i najviša je do sada kada se posmatra prosječna plaća nakon oporezivanja po mjesecima.

Prosječna plaća nakon oporezivanja isplaćena u junu 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je veća za 3,7 posto, a realno za 2,3 posto, dok je u odnosu na maj 2021. i nominalno i realno veća za 1,3 posto. Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 1.544 KM, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano po područjima, u junu 2021. godine najviša prosječna plaća nakon oporezivanja isplaćena je u području Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1.472 KM, a najniža prosječna plaća nakon oporezivanja u junu 2021. isplaćena je u području Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, 699 KM.

U junu 2021. godine, u odnosu na jun 2020, najveći nominalni rast plaće nakon oporezivanja zabilježen je u područjima Umjetnost, zabava i rekreacija 16,8 posto, Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 10,5 posto i Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 10,4 posto.

U istom periodu smanjenje plaće nakon oporezivanja, u nominalnom iznosu, zabilježeno je jedino u području Poslovanje nekretninama od jedan posto.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su ostale nepromijenjene, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku više za 1,4 posto.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u osam, niže cijene u tri, dok su cijene u jednom odjeljku ostale nepromijenjene.

Najveći godišnji rast cijena u junu 2021. godine, zabilježen je u odjeljku Prevoz 8,5 posto  , zbog viših cijena u grupi Goriva i maziva od 15,6 posto, zatim u odjeljku Alkoholna pića i duhan 1,6 posto, uslijed viših cijena u grupi Duhan od 2,1 posto, potom u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića 1,5 posto, zbog povećanja u grupi Ulja i masnoće od 23,2 posto, zatim u odjeljku Namještaj i pokućstvo 0,9 posto, zbog viših cijena u grupama Mali alati za domaćinstvo od dva posto i Namještaj i komadi namještaja od 1,8 posto.

Povećanje od 0,7 posto zabilježeno je u odjeljku Rekreacija i kultura zbog viših cijena u grupama Novine i časopisi od 4,6 posto i Usluge rekreacije i sporta od 4,2 posto, dok je povećanje od 0,4 posto zabilježeno u odjeljku Restorani i hoteli, uslijed viših cijena u grupi Usluge u restoranima i kafićima od 0,5 posto. Više cijene od 0,3 posto zabilježene su u odjeljku Stanovanje, usljied povećanja u grupi Tečna goriva od 25,3 posto, i u odjeljku Ostala dobra i usluge zbog viših cijena u grupi Ostale usluge od dva posto. U odjeljku Zdravstvo cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.

Najveći pad cijena na godišnjem nivou, u junu 2021. godine, zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća 9,3 posto, uslijed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine, dok je smanjenje od 0,2 posto zabilježeno u odjeljku Komunikacije, zbog nižih cijena u grupi Telefonska i telefaks oprema od 5,8 posto . Niže cijene od 0,1 posto zabilježene su u odjeljku Obrazovanje, uslijed sniženja u grupi Predškolsko obrazovanje od 1,4 posto.

Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u junu 2021. godine u poređenju sa junom 2020. godine veća je za 24,7 posto. U istom periodu u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija ostvaren je rast od 37,8 posto, u području Vađenje ruda i kamena rast od 34,4 posto i u području Prerađivačka industrija rast od 14,4 posto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u junu 2021. godine u poređenju sa majem 2021. godine veća je za 3,1 posto. U istom periodu u području Vađenje ruda i kamena zabilježen je rast od 9,1 posto i u području Prerađivačka industrija rast od 4,4 posto, dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 5,8 posto.

Industrijska proizvodnja u periodu januar – jun 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine bilježi rast od 17 posto.

Broj zaposlenih u industriji u junu 2021. godine u odnosu na maj 2021. godine veći je za 0,6 post, u odnosu na isti mjesec prošle godine manji je za 0,8 posto i u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2020. godini manji je za jedan posto.

Broj zaposlenih u industriji u periodu januar – jun 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine manji je za 2,4 posto. U istom periodu u području Vađenje ruda i kamena zabilježen je pad od 0,6 posto, u području Prerađivačka industrija pad od 1,1 posto i u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 11,4 posto.

U periodu januar – jun 2021. godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od dvije milijarde i 34 miliona KM, što je za 28 posto više nego u periodu januar – jun 2020. godine, te uvoz u vrijednosti od dvije milijarde i 532 miliona KM, što je za 20 posto više nego u periodu januar – jun 2020, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 80,3 posto.

U junu 2021. godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 392 miliona KM, što je za 35,5 posto više nego u istom mjesecu 2020. godine, te uvoz u vrijednosti od 484 miliona KM što je za 24,9 posto više nego u junu 2020. godine.

Treba istaći da je vrijednost izvoza Republike Srpske u junu 2021. godine (392 miliona KM) bila najviša ikada kada se posmatra izvoz po mjesecima, što je drugi put ove godine, nakon što je u martu postavljen rekord sa izvozom od 374 miliona KM.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom, u periodu januar – jun 2021. godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 314 miliona KM, odnosno 15,5 posto i u Italiju 300 miliona KM, odnosno 14,7 posto od ukupno ostvarenog izvoza. U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije i to u vrijednosti od 468 miliona KM, odnosno 18,5 posto i iz Italije, u vrijednosti od 379 miliona KM, odnosno 15 posto od ukupno ostvarenog uvoza.

Posmatrano po grupama proizvoda, u periodu januar – jun 2021. godine, najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 173 miliona KM, što iznosi 8,5 posto od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju naftna ulja sa ukupnom vrijednošću od 108 miliona KM, što iznosi 4,3 posto od ukupnog uvoza.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here