Pomak ka efikasnijim i transparentnijim javnim nabavkama

Novi informacijski sistem za centralizovane javne nabavke uskoro će biti dostupan Agenciji za javne nabavke BiH.

8

Novi informacijski sistem za centralizovane javne nabavke, zajedno s modulom za efikasan monitoring javnih nabavki i bazom potvrda o realizovanim ugovorima ponuđača, uskoro će biti dostupan Agenciji za javne nabave BiH.

Ovo će biti rezultat Memoranduma o razumijevanju potpisanog između v.d. direktora Misije USAID-a u BiH, Roberta Lopeza, i direktora Agencije za javne nabavke BiH, Tarika Rahića.

“Kroz digitalizaciju, putem USAID-ovog projekata E-uprave, radit ćemo na razvoju informacione i komunikacijske tehnologije za centralizirane javne nabavke i podržat ćemo četiri kantonalne vlasti – Sarajevski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski i Bosansko-podrinjski kanton – u uspostavljanju centralnih nabavnih organa. Uz to, uspostavit ćemo novi modul za pregled izvršenih ugovora dobavljača kroz bazu potvrda o izvršenim ugovorima. Ovo će po prvi put omogućiti transparentnost i dosljednost u prethodno izvršenim ugovorima kao značajan segment postupka kvalifikacije. USAID-ov projekat E-uprave sarađuje sa Transparency International na osnaživanju odabranih organizacija civilnog društva u BiH da aktivno vrše monitoring postupaka javnih nabavki. Kroz obuku i trening, predstavnici odabranih organizacija civilnog društva sudjelovat će u novom modulu za efikasnije uključivanje građanskih nadzornika za praćenje postupaka javnih nabavki”,kazao je Lopez.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH, Tarik Rahić, je izjavio da će informacijski sistem za centralizirane javne nabavke predstavljati značajan iskorak u oblasti javnih nabavki u BiH i radu centralnih nabavnih organa.

Dodatno, Direktiva 2014/24/EU o javnim nabavkama zahtijeva korišćenje elektronskog sistema komunikacije u procedurama centralizovanih javnih nabavki, a koje provode centralni nabavni organi.

“Očekujemo da će uskoro veći broj administrativnih nivoa pristupiti uspostavi centralnih nabavnih tijela s ciljem povećanja administrativne efikasnost, stručnosti te, u konačnici, uštede vremena i javnog novca, pri čemu će im biti dostupan informacijski sistem za provođenje centralizovanih javnih nabavki “, naglasio je Rahić.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here