Održan dvodnevni webinar na temu najnovijih EU zahtjeva o adekvatnosti kapitala za bankarski sektor u Bosni i Hercegovini

Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte d.o.o. Sarajevo i predstavnici Banke Slovenije sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom

34

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 7 i 8 aprila u Sarajevu, u saradnji sa Programom reforme finansijskog sektora u BiH (FINRA) finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) i revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo uspješno održalo dvodnevni webinar na temu „Pripreme i validacije Izvještaja o Procesu Interne Procjene Adekvatnosti Kapitala (eng. ICAAP) u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Europske Unije i lokalnih regulatora.

Webinaru je prisustvovalo više od 70 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte d.o.o. Sarajevo i predstavnici Banke Slovenije sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, regulative i supervizije uključujući interno i korporativno upravljanje, bankarstva i finansija.

 ”Jedan od primarnih ciljeva Udruženja izraženih kroz samu misiju postojanja jeste kontinuirana edukacija i promovisanje kulture i najboljih praksi upravljanja rizicima. Analiza poslovnog modela, rizika koji proističu iz istih, metodologije testiranja otpornosti na stres, važnosti adekvatne informatičke podržanosti i kvalitete podataka, te u konačnici održavanje adekvatnosti kapitala su ključne aktivnosti koje doprinose dugoročnoj stabilnosti banaka a samim tim i bankarskog sektora u cjelini. Stručni webinari poput ovog su odlična platforma gdje predstavnici banaka i drugih finansijskih institucija imaju priliku da se upoznaju sa najboljim praksama od stane renomiranih predavača kao i da međusobno razmjene iskustva.izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

 „Udruženje će kroz 2021 godinu nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BIH za predstojeće zahtjeve međunarodnih i lokalnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou. S tim u vezi UPRMBiH početkom narednog mjeseca planira organizovati specijalističku obuku na temu utjecaja pandemije Covid-a 19 na poslovanje banaka i bankarskog sektora u BiH. “ – izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da BiH u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here