Pandemija nije promijenila strukturu utajivača poreza

Prema pokazateljima Porezne uprave FBiH, neevidentiranje prometa i neažurno slanje dnevnih izvještaja o prometu najizraženije je u djelatnostima koje vrše usluge van sjedišta poslovnog subjekta, manjim trgovačkim radnjama, ugostiteljstvu, građevinarstvu, frizerstvu, pekarstvu te u kockarnicama, kladionicama, odmaralištima, autoservisima i cestovnom prevozu robe.

42
Young woman hand doing process payment on a touchscreen cash register, finance concept

Porezna uprava Federacije BiH krajem januara pozvala je porezne obveznike da vrše evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, uredno i blagovremeno kreiraju dnevne izvještaje o ostvarenom prometu, vode knjige dnevnih izvještaja i da sami izvrše provjeru prenosa dnevnih izvještaja na server Uprave.

Kašnjenje prenosa

“Analizom prenosa podataka utvrđeno je da jedan broj obveznika fiskalizacije ne vrši dnevno prenos podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave FBiH“, navedeno je u obrazloženju tog poziva.

Nekoliko dana kasnije, obveznici fiskalizacije su pozvani da do 5. februara izvrše prenos podataka iz fiskalne memorije na server PUFBiH, uz napomenu da će po isteku datog roka “Porezna uprava s ciljem sprečavanja manipulisanja podacima o stvarnom prometu, kao i zaštite obveznika fiskalizacije koji uredno ispunjavaju svoje porezne obaveze, izvršiti provjere prenosa podataka i protiv svih obveznika koji ne postupe po zakonu poduzeti mjere i sankcije propisane zakonom“.

“Upozoravamo obveznike fiskalizacije da će Porezna uprava FBiH od 8. februara 2021. za sve slučajeve neblagovremenog kreiranja dnevnih izvještaja i prenosa dnevnih izvještaja na server PUFBiH izricati sankcije propisane Zakonom o fiskalnim sistemima, koje iznose od 2.500 KM do 20.000 KM za pravno lice, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 KM do 10.000 KM za poduzetnika. Ako obveznik ponovo učini navedeni prekršaj u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana“, navodi se u ponovljenom pozivu obveznicima fiskalizacije, uz upozorenje da “ako nepravilno evidentiranje prometa rezultira iskazivanjem manjeg prometa od stvarnog i podnošenjem lažnih finansijskih izvještaja, to predstavlja osnov sumnje za postojanje krivične odgovornosti, a u vezi s krivičnim djelima porezna utaja i podnošenje lažne porezne prijave“.

Na prvi pogled, navedeni pozivi i upozorenja upućena obveznicima fiskalizacije signaliziraju da je propuštanje dnevnog prenosa podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave postalo učestala pojava. No, kako iz PUFBiH objašnjavaju u izjavi za Business Magazine, takav zaključak je pogrešan.

“Za ovu pojavu se na osnovu podatka o počinjenim prekršajima prema odredbama Zakona o fiskalnim sistemima ne može reći da je učestala pojava.

Prema službenim informacijama, u određenom broju slučajeva kod utvrđenih prekršaja ove vrste, porezni obveznik o njima nije bio upoznat do momenta inspekcijskog nadzora, zato što porezni obveznik prilikom slanja podataka zaprimi potvrdu uspješnog slanja, a podaci ne budu poslani na server PUFBiH. To može biti zbog tehničke neispravnosti fiskalnog uređaja, neobučenosti zaposlenika kod obveznika fiskalizacije koji rukuju fiskalnim uređajima, nepostojanje konekcije sa serverom Porezne uprave, lošeg kvaliteta fiskalnog uređaja, loše GPRS mreže itd.

Kod određenih poreznih obveznika u toku nadzora utvrđeno je da je do pojave neprenošenja podataka na server PUFBiH došlo i zbog neizmirenih obaveza prema telekom operateru.

Zbog toga je potrebno da sami porezni obveznici izvrše provjere da li je promet poslat na server PUFBiH. U cilju provjere slanja podataka iz memorije fiskalnog uređaja na server PUFBiH, poreznim obveznicima je omogućeno da sami izvrše provjeru javljanja i prenosa podataka s fiskalnih uređaja putem e-usluge Provjera javljanja fiskalnih uređaja na web stranici PUFBiH“, sugeriraju iz Porezne uprave FBiH.

Ipak, uočena propuštanja o izbjegavanju dostavljanja dnevnih izvještaja u nekim slučajevima ukazuju i na određene zloupotrebe, čiji je suštinski cilj uvijek isti – skrivanje stvarnog prometa..

“Evidentna je pojava da se kod obveznika fiskalizacije ne slaže evidentirani promet na fiskalnom uređaju s ukupno prenesenim prometom na server PUFBiH, odnosno da postoji razlika između broja dnevnih izvještaja iščitanih na elektroničnom žurnalu fiskalnog uređaja i dnevnih izvještaja na serveru PUFBiH. U toku inspekcijskih nadzora i u postupcima fiskalizacije fiskalnih sistema koje provodimo s ovlaštenim serviserima, uočeno je da je taj promet, odnosno broj dnevnih izvještaja, manji na serveru nego na fiskalnom uređaju.

Neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja i nedostavljanje podataka iz memorije fiskalnog uređaja na server Porezne uprave dovodi do toga da PUFBiH ne raspolaže tačnim podacima o izvršenom prometu, što za posljedicu može imati izbjegavanje plaćanja poreznih obveza neiskazivanjem stvarno ostvarenog prometa. Navedeno utiče i na odabir poreznih obveznika za kontrolu putem softverske aplikacije.

Također, u slučaju uništenja ili otuđenja fiskalnog uređaja PUFBiH ne može utvrditi stvarni promet poreznog obveznika“, preciziraju iz Porezne uprave FBiH.

Kada je, pak, riječ o djelatnostima u kojima su neevidentiranje prometa i kašnjenje u dostavljanju dnevnih izvještaja najizraženiji, njihova struktura je prilično predvidiva, čak i iz ugla najvećih laika za poreznu problematiku i nije se, kao ni obim te vrste propusta, u proteklim mjesecima promijenila u odnosu na pretpandemijski period.

Skrivanje iza pandemije

“Neevidentiranje prometa i neažurno slanje dnevnih izvještaja o stvarnom prometu na server PUFBiH prisutno je u svim djelatnostima, a najizraženije je kod onih djelatnosti koje vrše usluge van sjedišta poslovnog subjekta (koji ne sačinjavaju pisani fiskalni račun na terenu te po slobodnom nahođenju kucaju zbirni promet), kod manjih trgovačkih radnji koje ne vrše unos svih artikala u bazu artikla prodajnog mjesta, zatim u djelatnosti ugostiteljstva, građevinarstva, frizerstva i drugih tretmana za uljepšavanje, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda, djelatnost kockanja i klađenja, odmarališta i sličnih objekata za odmor, djelatnosti održavanja i popravke motornih vozila, djelatnosti cestovnog prevoza robe itd.

Neevidentiranje prometa putem fiskalnih sistema porezni obveznici često povezuju sa smanjenim prometom zbog pandemije koronavirusa, međutim, prema saznanjima PUFBiH, ova pojava u vrijeme pandemije nije bila više izražena u odnosu na raniji period.

U Poreznoj upravi FBiH su svjesni da je pandemija moment koji će neki porezni obveznici iskoristiti kao priliku da nastave svoje nezakonite radnje i nepoštivanje poreznih zakona.

„ Međutim, kao što je to radila i prije pandemije, PUFBiH u granicama svojih raspoloživih resursa poduzima odgovarajuće mjere i odlučna je da protiv tih poreznih obveznika poduzme sve aktivnosti, da ih sankcionira i spriječi njihovo nezakonito postupanje. S druge strane, poručujemo poreznim obveznicima koji su redovni u plaćanju svojih poreznih obaveza i koji posluju u skladu s propisima da će Porezna uprava FBiH, kao što je to i do sada nastojala, biti njihov servis i podrška da svoje obaveze što lakše izvrše i da to učine uz manje troškove“, naglašavaju iz Porezne uprave.

U PUFBiH imaju vrlo precizan stav o funkcioniranju postojećeg koncepta fiskalnih sistema, odnosno, eventualnoj potrebi za njegovim određenim korekcijama, posebno kada je riječ o suzbijanju prilično raširene prakse lažiranja fiskalnih podataka, odnosno izdavanju lažnih fiskalnih računa.

“Postojeći koncept fiskalnih sistema nije dobar i aktivnosti koje svakodnevno provodi Porezna uprava FBiH ukazuju da je sistem fiskalizacije neadekvatan i da su i u ovom segmentu neophodna bolja sistemska rješenja.

Neophodne su izmjene i dopune postojećeg Zakona o fiskalnim sistemima kojima bi se propisao prenos fiskalnog računa na server PUFBiH u realnom vremenu, odnosno u vremenu u kojem se klijentu izdaje račun.

Zakonom je potrebno precizirati i momenat nastanka izdavanja fiskalnog računa.

Podaci na fiskalnom računu trebaju imati i ime zaposlenika koji je izdao račun, kako bi se u PUFBiH automatski moglo provjeriti da li je taj zaposlenik prijavljen u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa.

Za izdavanje računa, neophodno je izvršiti harmonizaciju kaznene politike u Federaciji BiH i ujednačiti kazne zbog različitih zakonskih rješenja koja su trenutno u primjeni“, zaključuju iz Porezne uprave FBiH.

 

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here