Pandemija nije poremetila poslovanje Fabrike cementa Lukavac

Fabrika cementa Lukavac jedna je od rijetkih kompanija na čije poslovanje se nije negativno odrazila pandemija korona virusa. Na koji način je očuvan kontinuitet proizvodnje i investicionog ciklusa, za Business Magazine pojašnjava generalni direktor Fabrike Stjepan Kumrić.

95

U Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, rijetke su proizvodne kompanije, izuzev onih iz farmaceutskog sektora, na čije poslovanje se nije negativno odrazila pandemija korona virusa. Jedan od takvih izuzetaka je Fabrika cementa Lukavac, koja je uprkos korona krizi ostvarila sve poslovne ciljeve zacrtane za 2020. godinu i u potpunosti očuvala kontinuitet proizvodnje i investicijskog ciklusa. Na koji način su prebrođeni svi izazovi koje je sa sobom donijela pandemija, za Business Magazine pojašnjava Stjepan Kumrić, generalni direktor Fabrike cementa Lukavac.

BM: Koliko se pandemija korona virusa odrazila na poslovanje Fabrike, prvenstveno u kontekstu obima proizvodnje, izvoza, prihoda, dobiti, broja radnih mjesta te visine i redovnosti plata?

KUMRIĆ: Pandemija korona virusa je još jedna krizna situacija sa kojom se susrećemo, ali kako živimo i radimo u turbulentnim vremenima i na turbulentnom prostoru, na neki način smo navikli na krize, naučili prilagoditi se i dati adekvatan odgovor.

Fabrika cementa Lukavac je reagirala spremno, angažirali smo sve raspoložive kapacitete i znanja kako ne bismo doveli u pitanje naše poslovanje. Stroge mjere za zaštitu zdravlja i života naših uposlenika, koje su standard u našem poduzeću, podigli smo na još viši nivo.

Uz predan rad, maksimal­nu empatiju i nesebičnost svih naših uposlenika, uspjelo nam je ispuniti zacrtani obim proizvodnje i prihoda u 2020. godini. Nismo imali prekida u radu, pokrenuli smo nove poslovne aktivnosti i nove proizvodne lokacije, čime smo povećali broj radnih mjesta.

Uzevši sve ovo u obzir, možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima u svim segmentima.

BM: U kojim segmentima je uticaj pandemije bio najvidljiviji i kojim mehanizmima ste se borili protiv njenih negativnih posljedica?

KUMRIĆ: Najviše smo brinuli za zdravlje naših zaposlenih. Nedostatak većeg broja ljudi na radnim mjestima, koji su posebno bitni za održavanje redovne proizvodnje i prodaje naših proizvoda, mogao je ugroziti redovni tok poslovanja. Mislim da možemo biti primjer i drugima u BiH kako se uz poštivanje svih propisanih pravila ponašanja tokom pandemije i uz provođenje odgovarajućih mjera može imati kontrola nad pandemijom.

Za administrativne odjele u Fabrici smo organizirali rad od kuće, a uposlenike koji su izloženi češćim kontaktima redovno testiramo. Pored naših uposlenika, za vrijeme remonta postrojenja koji je upravo u tijeku, testiramo i uposlenike partnerskih poduzeća koja sudjeluju u remontnim radovima.

Ništa nismo prepustili slučaju, pridržavamo se plana kojeg smo napravili prije same pojave epidemije u BiH.

BM: Prema raspoloživim informacijama, za 2020. bile su planirane investicije vrijedne 4,5 miliona KM – u kojoj mjeri je taj plan ispunjen i o kakvim investicionim projektima se konkretno radilo?

KUMRIĆ: Planirane investicije smo potpuno realizirali, a radilo se o nastavku projekta započetog u 2019. godini. Tada smo izgradili kompletan sistem za doziranje alternativnih goriva na glavni gorionik, te smo postigli adekvatne tehničke mogućnosti za supstituciju fosilnih goriva u iznosu do maksimalnih 70 posto.

U 2020. smo u saradnji s Elektrotehničkim fakultetom u Tuzli i profesorom Jakubom Osmićem razvili ekspertni sistem za automatsku regulaciju temperature u kalcinatoru, koji ima znatno bolje performanse od postojećih svjetskih komercijalnih rješenja. Važno je istaći da to rješenje značajno doprinosi energetskoj efikasnosti procesa proizvodnje klinkera. Iskoristio bih priliku i u ime Fabrike zahvalio još jednom profesoru Osmiću.

Cilj nam je podići suradnju sa obrazovnim institucijama na višu razinu, povezati teoriju i praksu i pokazati svijetu kako posjedujemo znanja i eksperte najviših nivoa.

BM: Jedno od strateških opredjeljenja Fabrike upravo je spomenuti prelazak sa fosilnih na alternativna goriva – kako stoje stvari na tom planu?

KUMRIĆ: Korištenje alternativnih goriva je naš prioritet i na tome stalno radimo. S krajem prošle godine smo dostigli udjel od 50 posto, čime smo nastavili trend podizanja supstitucije iz godine u godinu.

Svjesni smo naše uloge u očuvanju okoliša i racionalnom korištenju prirodnih resursa. Trenutno smo u fazi realizacije investicije u sistem za doziranje industrijskog gipsa, koji nastaje iz procesa odsumporavanja u termoelektranama. To je još jedan od načina da prirodne resurse i sirovine, djelimično ili u potpunosti, zamijenimo alternativnim i damo maksimalan doprinos očuvanju okoliša.

Vrlo nam je bitno da čuvamo neobnovljive resurse, štedimo energiju potrebnu za njihovu eksploataciju, a ujedno učestvujemo u zbrinjavanju nusproizvoda iz drugih industrija. Pratimo suvremene tokove i dešavanja u cementnoj industriji i modernizacijom naših postrojenja uspijevamo biti pri samom vrhu u Evropi.

BM: Od prošlog proljeća u svom poslovanju koristite digitalnu BIM (Building Information Modeling) tehnologiju  – kakav je odgovor kupaca na tu inovaciju?

KUMRIĆ: Digitalizacija procesa poslovanja jeste jedan od vodećih trendova industrije, a posebno je došla do izražaja u toku korona krize, te ukoliko želimo biti dio tih promjena morali smo i moramo pratiti potrebe tržišta.

Ponosni smo na činjenicu da smo među prvim domaćim kompanijama implementirali BIM tehnologiju i da je reakcija korisnika naših proizvoda odlična. Digitalizovanim betonskim proizvodima su se posebno obradovali projektanti i građevinske kompanije koji sve vrste naših betona mogu ugraditi putem BIM-a u svoje projekte kao vezivno tkivo, imaju detaljan pregled svih betonskih proizvoda sa potrebnim tehničkim specifikacijama, fizičko-mehaničkim karakteristikama, klasama izloženosti i konačnoj namjeni.

Zaista se koristi u velikoj mjeri, jer ova tehnologija nam svima omogućava optimalnu saradnju.

Ponosni smo i na činjenicu da su neka od naših marketing rješenja aplicirana u firmama koje naši vlasnici imaju u Austriji, čime samo potvrđujemo posjedovanje znanja i ekspertiza, o čemu sam već govorio.

BM: Šta će biti u fokusu poslovnih aktivnosti Fabrike u narednom kratkoročnom i srednjoročnom periodu i koliko će njena poslovna strategija ovisiti o epidemiološkoj situaciji u BiH i svijetu?

KUMRIĆ: Prioritet našeg poslovanja svakako jeste držati postojeći nivo proizvodnje i prodaje, odgovarati zahtjevima kupaca, ali i kontinuirano tražiti nove načine za održivi rast i razvoj.

Naše strateško opredjeljenje je transfer i primjena najnovijih proizvodnih tehnologija, briga za okoliš, realizacija projekata povećanja energetske efikasnosti i upotreba energije iz obnovljivih izvora. Sve navedeno daje nam osnovu za smanjenje troškova poslovanja te osiguranje konkurentnosti na tržištu.

Biti fleksibilan i prilagodljiv, brzo donositi odluke, racionalizirati troškove, njegovati znanje i ulagati u kompetencije zaposlenika recept je za savladavanje svake krize.

Naročito nam je važno osigurati zdravlje, sigurnost i zadovoljstvo naših uposlenika, poboljšati uslove rada, temeljem ostvarenja pozitivnih poslovnih rezultata podizati nivo plaća te biti dobar partner lokalnoj zajednici kroz zajedničke projekte koje realiziramo.

Epidemiološka situacija u BiH i svijetu za nas je prilika da napravimo zaokret i postanemo još bolji u stvarima koje radimo.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here