U 2020. povećane plaće, pale cijene i zaposlenost

Prema podacima državne Agencije za statistiku, u decembru 2020. broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 813.942, za 0,9 posto manje nego godinu ranije, dok se rastom za 2,7 procentna poena, broj nezaposlenih povećao na 413.627. Istovremeno, prosječna plaća nominalno se povećala za 2,2 posto, na 988 KM, dok su potrošačke cijene u prosjeku pale za 1,6 posto, a proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za 0,3 procenta.

52
COVID-19 Coronavirus Bosnia and Herzegovina Economic Impact Concept Image. 3d illustration.

U decembru 2020. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 813.942, od čega 462.540 muškaraca i 351.402 žena.

Prema podacima državne Agencije za statistiku, u odnosu na novembar 2020. godine, broj zaposlenih u decembru smanjen je za 0,1 posto, dok je na godišnjem nivou smanjenje iznosilo 0,9 posto.

Pad zaposlenosti

Najveći godišnji pad broja zaposlenih, od 7,3 posto, zabilježen je u djelatnosti poslovanja nekretninama, koju slijede umjetnost, zabava i rekreacija (pad od 5,9 posto) te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (5,3 posto).

Najveći godišnji rast broja zaposlenih, pak, evidentiran je u djelatnostima informacija i komunikacija (3,7 posto), zdravstvene i socijalne zaštite (tri posto) te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (2,3 posto).

Broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH, zasnovan na evidencijama zavoda za zapošljavanje, u decembru prošle godine iznosio 413.627. U odnosu na isti mjesec 2019. godine, broj nezaposlenih povećan je za 11.781 ili 2,7 procentnih poena.

Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (132.521), a slijede osobe sa srednjom stručnom spremom (119.624) i nekvalificirane osobe (110.274). Među nezaposlenima najmanje je polukvalificiranih (6.908) te osoba sa visokim obrazovanjem (7.026).

Udio ženske populacije među registriranim nezaposlenim osobama iznosi 57 posto, odnosno, 235.617 u apsolutnom iznosu. Među ženama najveći broj nezaposlenih je sa srednjom stručnom spremom (75.738) te nekvalificiranih (64.363) i sa VKV i KV kvalifikacijom (61.228).

Kada je riječ o primanjima zaposlenih u BiH, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za decembar 2020. godine iznosila je 988 KM, što predstavlja nominalan rast od 2,2 posto u odnosu na prošlogodišnji novembar. U poređenju sa istim mjesecom 2019. godine, prosječna decembarska isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 3,8 posto.

Najveći godišnji rast neto plaća zabilježen je u obrazovanju (5,8 posto), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (5,4 posto) te informacijama i komunikacijama (5,1 posto), dok je trend njihovog smanjenja bio prisutan jedino u djelatnostima poslovanja nekretninama (6,7 posto), finansija i osiguranja (1,6 posto) te umjetnosti, zabave i rekreacije (0,3 posto). U odnosu na prosjek iz 2019. godine, pak, najviše su povećane neto plaće u djelatnosti informacija i komunikacija (10,8 posto), zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (9,7 posto) te ostalim uslužnim djelatnostima (devet posto), a poslovanje nekretninama bila je jedina djelatnost u kojoj je evidentiran njihov pad (za 5,3 posto).

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u BiH za decembar 2020. iznosila je 1.526 KM. U odnosu na novembar 2020. godine, to predstavlja nominalni rast od 2,2 posto. U poređenju sa decembrom 2019. godi­ne, prosječna decembarska bruto plaća u 2020. bila je nominalno viša za 3,8 posto.

Nastavak deflacije

S druge strane, u decembru 2020. zabilježen je pad nivoa potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2020. zabilježile su prosječan mjesečni pad od 0,2 posto.

Više cijene u odnosu na novembarske zabilježene su u statističkim odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića (za 0,1 posto), Zdravstvo (0,1 posto) te Prevoz (0,6 posto), dok su cijene pale u odjeljcima Alkoholna pića i duhan (0,4 posto), Odjeća i obuća (4,3 posto), Stanovanje i režijski troškovi (0,1 posto), Namještaj i kućanski uređaji (0,7 posto), Komunikacije (0,1 posto), Rekreacija i kultura (0,1 posto), Restorani i hoteli (0,1 posto) te Ostala dobra i usluge (0,3 posto).

Na godišnjem nivou, u prosjeku je zabilježen pad nivoa cijena od 1,6 posto. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici (0,6 posto), Alkoholna pića i duhan (3,1 posto), Zdravstvo (0,9 posto), Obrazovanje (0,3 posto), Restorani i hoteli (1,7 posto) te Ostala dobra i usluge (0,2 posto). Prosječni godišnji pad cijena evidentiran je u odjeljcima Odjeća i obuća (10,4 posto), Prevoz (10,3 posto), Stanovanje i režijski izdaci (0,8 posto) te Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće (2,0 posto).

Posmatrano prema užoj klasifikaciji proizvoda i usluga iz svakog od navedenih odjeljaka, u prošloj godini najizraženija su bila poskupljenja duhana (za četiri posto), usluga ishrane te predškolskog i osnovnog obrazovanja (po 2,2 posto), dok su najviše pojeftinili upotreba prijevoznih sredstava (13,2 posto), obuća (12 posto) i odjeća (9,7 posto).

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru prošle godine, u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle su za 1,2 posto, dok su u odnosu na decembar 2019. zabilježile pad od 0,3 posto. Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u decembru 2020. bile su za 1,6 posto veće nego u novembru iste godine, a na godišnjem niovu su pale za 0,2 posto.

Na stranom tržištu, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda istovremeno su zabilježile mjesečni rast od rast za 0,4 posto i godišnji pad u jednakom procentu.

U decembru 2020. godine, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda zabilježile su mjesečni rast u grupama Energija (3,2 posto), Intermedijarni proizvodi (0,6 posto) i Trajni proizvodi (0,1 posto), dok je pad evidentiran u u kategoriji Kapitalni proizvodi (0,5 posto). Na godišnjem nivou, decembarske proizvođačke cijene bile su više su u Intermedijarnim proizvodima (0,1 posto), Kapitalnim proizvodima (0,9 posto) i Trajnim potrošačkim dobrima (0,5 posto), dok je pad zabilježen u Energiji (0,4 posto) i Netrajnim proizvodima (1,1 posto).

Cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su zabilježile mjesečni rast u Energiji (3,5 posto), Intermedijarnim proizvodima (0,3 posto) te Trajnim i netrajnim proizvodima (0,1 posto), dok je u poređenju sa decembrom prethodne godine zabilježen rast cijena Intermedijarnim proizvodima (0,7 posto), Kapitalnim proizvodima (1,4 posto) i Trajnim dobrima (0,3 posto), a pad u Energiji (0,3 posto) i Netrajnim dobrima (0,8 posto).

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu, u poređenju sa prethodnim novembrom 2020. godine, prošlog decembra bile su više u Intermedijarnim proizvodima (0,8 posto) i Trajnim proizvodima (0,2 posto), dok je pad zabilježen u Energiji (0,1 posto), Kapitalnim proizvodima (0,6 posto) i Netrajnim proizvodima (0,5 posto). U poređenju sa decembrom 2019. godine, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Kapitalnim proizvodima (0,4 posto) i Trajnim proizvodima (0,6 posto), a njihov pad je zabilježen u Energiji (1,6 posto), Intermedijarnim proizvodima (0,5 posto) i Netrajnim proizvodima (2,7 posto).

Posmatrano po djelatnostima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru 2020. na mjesečnom nivou su porasle u kategorijama Vađenje ruda i kamena (0,9 posto), Prerađivačka industrija (0,2 posto) i Proizvodnja električne energije (5,5 posto). U poređenju sa decembrom 2019. godine, pad nivoa cijena je zabilježen u Vađenju ruda i kamena (1,3 posto), Prerađivačkoj industriji (0,3 posto) i Proizvodnji električne energije (0,2 posto).

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u decembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle su u Vađenju ruda i kamena (0,6 posto), Prerađivačkoj industriji (0,2 posto) te Proizvodnji električne energije (5,5 posto), a u poređenju sa decembrom 2019. godine rast cijena je zabilježen u Vađenju ruda i kamena (0,5 posto), dok je pad evidentiran u Prerađivačkoj industriji (0,4 posto) te Proizvodnji električne energije (0,3 posto).

U poređenju sa novembrom 2020. godine, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu opale su u Proizvodnji električne energije (4,3 posto), dok je rast zabilježen u Vađenju ruda i kamena (3,7 posto) i Prerađivačkoj industriji (0,2 posto).

Na godišnjem nivou pad cijena na stranom tržištu zabilježen je u Vađenju ruda i kamena (6,4 posto) i Prerađivačkoj industriji (0,3 posto), a njihov rast u Proizvodnji električne energije (5,5 posto).

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here