Poziv za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom

Rok za prijavu je 15. februar 2021. godine

6

UNDP BiH objavio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

Sa ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

Studije izvodljivosti će obuhvatati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimiziranje ruta transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacionih tehnologija u ovoj oblasti itd.

Doprinos pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za JLS u FBiH se ogleda u konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva općinskih i/ili kantonalnih planova upravljanja otpadom, ali i ciljeva Federalnog plana upravljanja otpadom, uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija gasova sa efektom staklenika, otvaranju mogućnosti za povećanje broja domaćinstava obuhvaćenih organizovanim sakupljanjem otpada, otvaranju mogućnosti za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu, otvaranju mogućnosti za poboljšanje infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom, identificiranje “crnih tačaka” u sistemu i stvaranje preduvjeta za njihovo uklanjanje.

Rok za prijavu je 15. februar 2021. godine.

Više informacija na linku https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/URBANLEDJavniPoziv.html?fbclid=IwAR1PECpMtQN8g6VoHZUgAa95d8gCQU4jAgdKvBy27ss8pI7uoh4ZxHefSu4

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here