Raste interes za Zdravstveni put svile

Novoosnovane kompanije sve više zainteresirane za ekološki prihvatljive i održive sektore kao područja za buduće investicije Inicijative pojasa i puta (BRI)

30

Kompanije u Evropi u nastajanju sve su više zainteresirana za ekološki prihvatljive i održive sektore kao područja za buduće investicije Inicijative pojasa i puta (BRI), iako su tradicionalni sektori povezani s trgovinom, poput transporta i logistike i dalje popularni.
Prema istraživanju koje je naručila međunarodna pravna firma CMS, gotovo jednaki udjeli ispitanika iz Srednje i Istočne Evrope (CEE) i Kine (49 posto i 48 posto) vide u BRI mogućnosti u obnovljivoj energiji, dok oko trećina (32 posto ) ispitanika iz CEE planiraju aktivno ciljati takve mogućnosti.

Više od dvije trećine učesnika iz CEE i 84 posto kineskih ispitanika smatra da je važno da BRI projekti budu održivi i ekološki prihvatljivi, a mnogi se ispitanici slažu da bi ih poboljšanja u održivosti učinila spremnijima za učestovanje u takvim projektima.

Ovaj pomak prema “zelenim investicijama” odražava se opadanjem entuzijazma za BRI projekte koji se mogu smatrati manje zelenim. Iako je 24 posto ispitanika iz CEE ranije ciljalo na projekte konvencionalne energije, samo devet posto kaže da će to činiti u budućnosti. Nadalje, samo osam posto planira iskoristiti mogućnosti za naftu i plin u poređenju s 20 posto koji su to činili u prošlosti.

Takozvani “tradicionalni” BRI sektori su područja koja i dalje privlače najviše interesa; gotovo tri četvrtine (73 posto) poduzeća iz CEE promatra cestovne projekte kao jedan od sektora koji nude najviše mogućnosti, a slijedi sektor logistike (65 posto).

Iako se CEE kao regija brzo razvija i napreduje, još uvijek postoji potreba za privlačenjem više infrastrukturnih ulaganja. BRI bi mogao biti način za popunjavanje infrastrukturne praznine u CEE. Da bi BRI privuklo međunarodno finansiranje, bilo koji projekt će morati prihvatiti principe održivosti tokom svog razvoja i rada.

Iako nešto više od četvrtine (27 posto) učesnika iz SIE očekuje da će povećati svoje učestvovanje u BRI projektima, obratno, više od dvije trećine (68 posto) kineskih ispitanika predviđa veće učestvovanje u budućnosti.

Usprkos različitom raspoloženju među CEE i kineskim ispitanicima u kontekstu entuzijazma za BRI, značajan broj učesnika  u svijetu pokazao je interes za projekte CIE. Gotovo polovina (49 posto) onih na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi želi istražiti mogućnosti u CEE i / ili Rusiji.

Istraživanje je otkrilo snažan konsenzus da će pandemija koronavirusa dovesti do većeg interesa za Zdravstveni put svile (HSR) – velika većina od 94 posto ispitanika iz CEE kaže da očekuje da će se to dogoditi. Inicijativu HSR pokrenule su 2017. godine Kina i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) za jačanje zdravstvene pokrivenosti u zemljama BRI putem kineske saradnje i podrške.

Smatra se da pravna i regulatorna pitanja predstavljaju najveći rizik u BRI projektima za organizacije CEE, na što ukazuje gotovo tri četvrtine učesnika ankete. Stabilnost projekata i politička pitanja su i drugi glavni problemi.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here