​ Odvoji, zaveži, odloži

Cilj kampanje je da svako da svoj doprinos pravilnom postupanju sa ovom vrstom otpada, kako bi se što je moguće više smanjio sekundarni  uticaj COVID-19 na zdravlje i životnu sredinu. 

26

S ciljem ispravnog postupanja sa otpadom koji nastaje uslijed  COVID-19  pandemije, a samim tim i bolje zaštite zdravlja i životne sredine, u okviru projekta “Ekološki  prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom”, Švedska ,putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pruža podršku nadležnim institucijama i građanima kroz kampanju podizanja svijesti javnosti i edukovanje stanovnika kako da postupaju s ovom vrstom otpada.

Cilj kampanje je da svako da svoj doprinos pravilnom postupanju sa ovom vrstom otpada, kako bi se što je moguće više smanjio sekundarni  uticaj COVID-19 na zdravlje i životnu sredinu.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here