U produkciju puštena nova verzija sistema e-Nabavke

Unapređenja  su napravljena i za ugovorne organe i za ponuđače

18

Agencija za javne nabavke BiH kontinuirano radi na unapređenju postojećih, kao i na uvođenju novih funkcionalnosti u ovom sistemu, a sve u cilju povećanja transparentnosti, efikasnosti u provođenju postupaka, kao i lakšeg rada sa sistemom svim korisnicima.

Unapređenja  su napravljena i za ugovorne organe i za ponuđače, a odnose se na sljedeće glavne funkcionalnosti:

1. Uvedena je mogućnost ispravke obavještenja o nabavci nakon dodjele odnosno poništenja jednog ili više lotova u postupku,
2. Uveden je pregled svih aukcija u postupku odnosno lotu, novi statusi aukcije, nova logika ponovnog zakazivanja aukcije te uvedeni izvještaji za svaki status e-aukcije,
3. Unapređenja kod višefaznih postupaka u pogledu objave tenderske dokumentacije po fazama,
4. Uvedena sistemska unapređenja za ponuđače sa organizacionim jedinicama,
5. Uveden bolji pristup pregledu postupaka od strane operatera ugovornog organa,
6. Kod ograničenog postupka i takmičarskog dijaloga omogućena dodjela ugovora kroz pregovarački postupak,
7. Uvedeno obavezno postavljanje tenderske dokumentacije kod konkursa za izradu idejnog rješenja,
8. Uvedena obaveznost unosa obrazloženja u slučaju neslaganja vrijednosti zaključenog ugovora sa najnižom cijenom ponude,
9. Izmjene i poboljšanja predefinisanih izvještaja namijenjenim za ugovorne organe, i,
10. Poboljšan sistem obavještavanja ponuđača u postupku.

“Pored gore pobrojanih glavnih funkcionalnosti, uvedene su dodatne provjere u sistemu pomoću kojih se poboljšavaju postojeće funkcionalnosti, te razvili određene nove funkcionalnosti za administratore sistema iz Agencije za javne nabavke, s ciljem pružanja bolje i kvalitetnije podrške korisnicima.Posebno skrećemo pažnju na jednu bitnu funkcionalnost gdje smo za postupke koji su podijeljeni na lotove, omogućili ispravku obavještenja o nabavci nakon dodijele i/ili poništenja jednog ili više lotova, što do sada nije bilo moguće. Ova funkcionalnost će se moći primjenjivati u postupcima koji se pokrenu nakon puštanja ove verzije sistem u produkciju, odnosno u postupcima koji budu objavljeni danas pa nadalje.Molimo vas za razumijevanje za eventualne probleme koji mogu nastati u korištenju nove verzije sistema. Agencija će kroz svoju tehničku pomoć brzo reagovati na svaki prijavljeni problem”, kažu iz Agencije za javne nabavke BiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here