FIA: Unapređenje kontrola prilikom prijema finansijskih izvještaja

Excel datoteke imaju ugrađene kontrole, što omogućava da unošenje podataka postaje jednostavno i brzo, a mogućnost pogrešaka svedena je na najmanju mjeru

107
FIA

U cilju obezbjeđivanja uslova za blagovremeni prijem i obradu finansijskih izvještaja za 2019. godinu, Finansijsko-informatička agencija je ažurirala excel datoteke obveznika predaje finansijskih izvještaja.

Excel datoteke imaju ugrađene kontrole, što omogućava da unošenje podataka postaje jednostavno i brzo, a mogućnost pogrešaka svedena je na najmanju mjeru, saopćeno je iz Finansijsko-informatičke agencije.

Odabrane vrijednosti

Kontrolama je regulisana upotreba negativnih i cjelobrojnih vrijednosti, decimalne tačke/zareza, a sadržaj se automatski računa na osnovu prethodno unesenih ili odabranih vrijednosti (ispis šifre opštine, poštanskog broja odabranog mjesta, opis djelatnosti, obračun pojedinih naknada, procenata i sl.).

Opis kolona, koji se ranije nalazio na posebnom radnom listu, u ažuriranim predlošcima je ugrađen u naslov kolone, i lako i intuitivno mu se pristupa. Dopušten je unos samo na propisane pozicije u ćelijama, a sve ostale ćelije u radnom listu su zaključane. Time se smanjuje mogućnost za unos podataka na pozicije izvan obrasca. Novi obrasci predviđaju i zahvat osnovnih podataka o pravnom licu, kako bi se dobili ažurni podaci o istim u Registru finansijskih izvještaja.

Javna preduzeća koja posluju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (udio u vlasništvu u iznosu većem od 50 posto) u skladu s odredbama Uredbe o transparetnosti finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije BiH sa javnim preduzećima su dužna dostaviti FIA-i osnovne podatke o preduzeću na obrascu koji je dostupan na web portalu FIA-e. Dokumente s podacima treba dostavljati kontinuirano u toku godine ukoliko dođe do bilo kakve promjene u podacima koji se prikupljaju putem ovog obrasca.

Finansijski izvještaji

“Prilikom prijema finansijskih izvještaja za 2019. godinu, vršit ćemo i kontrolu prethodne finansijske godine (2018.) sa podacima koji se nalaze u Registru finansijskih izvještaja za 2018. Također će se kontrolisati logička i matematska povezanost anexa sa ostalim obrascima finansijskih izvještaja na koje se podaci odnose”, navodi se u saopćenju FIA-e.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here