Isplata poticaja za poljoprivredu nakon inspekcijskog nadzora

Analizirajući dosad pristigle prijave, Federalno ministarstvo je u prilici da procijeni maksimalno potrebna sredstva za realizaciju modela poticaja proizvodnji

1728
Poticaji

Federalna vlada usvojila je informaciju o realizaciji Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nastavi obradu i odobravanja zahtjeva do iznosa planiranih po pojedinim pozicijama u ovom programu.

Preraspodjela sredstava

Također ga je zadužila da joj predloži preraspodjelu planiranih sredstava u okviru odobrenog Programa za 2019. godinu, ili smanjenje novčanih podrški po jedinici mjere, nakon što stignu svi zahtjevi.

Analizirajući dosad pristigle prijave, Federalno ministarstvo je u prilici da procijeni maksimalno potrebna sredstva za realizaciju modela poticaja proizvodnji, izuzev za poticaje proizvodnji kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, te proizvodnji ribe, za koje su predviđeni iznosi prema realizaciji u 2018. godini. Međutim, ova projekcija i analiza ne može utvrditi precizan prijedlog preraspodjele planiranih sredstava u okviru modela poticaja proizvodnji zbog nemogućnosti obuhvata svih proizvodnji kroz obrazac P-1, kao ni zbog odredbe o maksimalnoj novčanoj podršci od 6.000 KM godišnje za fizičke osobe. Također je prethodnih godina uočeno da sve pojedine prijave na Obrascu P-1 ne rezultiraju podnošenjem zahtjeva za novčanu podršku.

Federalno ministarstvo je ranije dostavilo informaciju o kontrolama nerealiziranih zahtjeva novčanih podrški iz prethodnog perioda, a Vlada FBiH je na 181. sjednici održanoj 30.5.2019. godine zadužila ovo ministarstvo da isplati nerealizovane zahtjeve planirane Programom novčanih podrški za 2019. godinu, za koje će Federalna uprava za inspekcijske poslove i nadležne kantonalne inspekcije  izvršiti naknadnu kontrolu. Zatraženo je od kantonalnih ministarstava i inspekcijskih organa da, prilikom dostavljanja zahtjeva za poticaje za proizvodnju kravljeg mlijeka za treći kvartal 2019. godine, uz obaveznu prateću propisanu dokumentaciju, dostave i zapisnik nadležne kantonalne poljoprivredne inspekcije o izvršenom inspekcijskom nadzoru za proizvodnju kravljeg mlijeka za treći kvartal ove godine, sa osvrtom na proizvodnju kravljeg mlijeka u istom periodu prošle godine.

Konačan ishod

Bez ovih zapisnika, zahtjevi neće biti realizirani, već će Federalnoj upravi za inspekcijske poslove biti upućen zahtjev za inspekcijski nadzor, pa će realizacija zahtjeva čekati okončanje ovih nadzora. Ovo važi i za zahtjeve za poticaje za uzgoj rasplodnih ovaca u 2019. godini, s tim što, u ovom slučaju, uz zapisnik nadležne kantonalne poljoprivredne inspekcije o izvršenom inspekcijskom nadzoru za 2019. godinu, moraju biti dostavljeni i osvrti na 2017. i 2018. godinu.

Konačan ishod kontrola od strane nadležnih kantonalnih tijela biti će poznat nakon dostavljanja svih zahtjeva za novčane podrške u 2019. godini.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here