Realna najniža plata u RS treba biti 750 KM

Same posljedice utvrđivanja najniže plate koja nije bazirana na makroekonomskim indikatorima su brojne i raznovrsne, a gubitak radnih mjesta je jedna od najvećih. U Republici Srpskoj on bi iznosio oko 20.000 izgubljenih  radnih mjesta.

41

GOST AUTOR, Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske


 

Nakon što je Vlada Republike Srpske donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024.godinu, prema kojoj najniža neto plata iznosi 900 KM, bruto 1344,26 KM reagirala je Unija poslodavaca Republike Srpske i tom prilikom donijela određene zaključke i ovdje ih taksativno nabrajam:

  • Najniža plata ne smije biti tretirana kao minimalna poreska osnovica, odnosno rast iste ne treba za posljedicu imati namirivanje budžetskih deficita;
  • Ekonomska teorija i praksa ukazuje da rast najniže plate koji nije baziran na makroekonomskim indikatorima u kratkom roku za posljedicu ima rast neformalne ekonomije u zajednici;
  • Unija poslodavaca Republike Srpske konstatuje nužnost pokretanja aktivnosti na suzbijanju neformalne ekonomije od strane svih nadležnih institucija, a sa ciljem stvaranja poreskog i ekonomskog sistema sa integritetom, što podrazumijeva i zaštitu poslodavaca od nelojalne konkurencije;
  • Zbog pada tražnje za robama i uslugama trenutni pokazatelji ukazuju na pad izvoza, pad zaposlenosti u industriji i pad industrijske proizvodnje.

Same posljedice utvrđivanja najniže plate koja nije bazirana na makroekonomskim indikatorima su brojne i raznovrsne, a gubitak radnih mjesta je jedna od najvećih. U Republici Srpskoj on bi iznosio oko 20.000 izgubljenih  radnih mjesta. Također, kao posljedica se pojavljuje inflacija, srazmjeran rast cijena hrane u odnosu na rast sume plata u kompanijama koje posluju u prehrambenoj i trgovačkoj djelatnosti, pad izvoza zbog rasta cijena i pada konkurentnosti, gašenje kompanija koje posluju u niskoakumulativnim djelatnostima ( koje danas imaju plate između 1.000-1.200 KM neto) zbog narušavanja produktivnosti i vrednovanja rada.

Osim zaključaka o štetnosti Odluke o najnižoj plati u RS za 2024. godinu,, Unija poslodavaca Republike Srpske nudi neka realna rješenja, zasnovana na iskustvu poslovanja i odnosa sa vlastima na jednoj i radnicima na drugoj strani.

Dakako, dolazi do pada investicija zbog pada produktivnosti i profita,  poslodavci i kapital odlaze u područja sa konzistentnim poreskim sistemom odnosno stabilnim uslovima poslovanja – Srbija, FBiH, Rumunija i drugi; potencijalno se otvara put preregistraciji poslodavaca u Federaciji i Brčko Distriktu uz gubitak prihoda po tom osnovu; potpuno se gubi povjerenje vlasnika kapitala i stranih investitora u poreski i svaki drugi integritet Republike Srpske, poslodavci i radnici prelaze u sivu odnosno crnu zonu sa efektom rasta neformalne ekonomije između 5-10 posto uz smanjenje budžetskih i prihoda fondova socijalne sigurnosti, te sam prelazak preduzetničke djelatnosti u potpunosti u ”sivu” i ”crnu” zonu;

Ako gledamo i dalje od ovoga, kao posljedica se pojavljuju i potpuno narušeni industrijski odnosi između radnika i poslodavaca u privredi uravnavanjem nivoa plata i posljedično razvoj društvenih konflikata u zajednici. S druge strane, neće biti moguće ni finansirati korisnike Budžeta zbog pada budžetskih prihoda uslovljenih padom broja zaposlenih u privredi i rastom troškova za socijalna davanja. Također, prirodno će se javiti i drastičan rast troškova po osnovu osiguranja za vrijeme nezaposlenosti ( 20.000 otpuštenih radnika x 840 KM/80% minimalne plate x  3 mjeseca naknade= 50.400.000 KM), a sve zajedno doprinosi rastu motiva za koruptivne radnje prilikom vršenja inspekcijskih i poreskih kontrola, i dr.

Unija poslodavaca Republike Srpske stoga nudi neka realna rješenja, zasnovana na iskustvu poslovanja i odnosa sa vlastima na jednoj i radnicioma na drugoj strani. Stoga predlažemo da u funkciji eliminisanja diskriminacije po osnovu visine najniže plate, da ista sadrži topli obrok, prevoz i minuli rad, odnosno da budu sastavni dio najniže plate, čime bi bila izjednačena prava iz radnog odnosa za radnike u javnom i realnom sektoru.

Imajući u vidu populistički pristup utvrđivanju najniže plate u Republici Srpskoj, koji ozbiljno narušava poslovni ambijent i ugrožava stabilnost ukupnog sistema, Unija poslodavaca Republike Srpske još jednom naglašava potrebu zakonskog uređivanja formule za izračun najniže plate u Republici Srpskoj, a u funkciji zaštite životnog standarda populacije radnika koji primaju najnižu platu, predlažemo da najniža bruto plata ne bude oporezovana.

Predlažemo i uvođenje najniže i jedinstvene poreske osnovice kao najvažnije mjere za suzbijanje neformalne ekonomije u pojedinim granama privrede gdje je evidentna značajna prisutnost neformalne ekonomije, dok u funkciji suzbijanja jednog od najzastupljenijih oblika neformalne ekonomije – isplate dijela plate u gotovini, predlažemo uvođenje oporezivanje ekstra dobiti (kompanije koje iskazuju npr. 40 posto dobiti od ostvarenog prometa) i oporezivanje podizanja dividende.

U cilju suzbijanja neformalne ekonomije, sive i crne zone, treba doći do smanjenja zbirne stope doprinosa za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i prebacivanje istog na finansiranje iz potrošnje (crnogorski model). Analizirajući ključne makroekonomske pokazatelje (BDP, inflacija, i drugo),  ujednačen pristup utvrđivanju najniže plate u Evropi i druge parametre, Unija poslodavaca Republike Srpske predlaže da najniža plata u 2024. godini iznosi 750 KM.

Između 5 i 10% iznosit će rast sive ekonomije

U funkciji suzbijanja smanjenja javne potrošnje odnosno budžetskih deficita potrebno je smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru ili smanjiti plate, povećati plate deficitarnom i produktivnom kadru.

Ovdje je važno naglasiti da se, cijeneći činjenicu da je u petogodišnjem periodu prosječna plata povećana za 54 posto, kao i da su poreska i druga rasterećenja u potpunosti usmjerena na rast plata radnika, poslodavci obavezuju da će sva dalja poreska rasterećenja biti usmjerena na rast plata zaposlenih.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here