RS ulaže 12,2 miliona KM u zapošljavanje 2.882 osobe

Vlada RS usvojila Akcioni plan zapošljavanja u RS za 2021. godinu

22

Vlada RS donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u RS za 2021. godinu. Akcioni plan je usklađen sa Programom ekonomskih reformi RS u oblasti zapošljavanja i usaglašen sa nadležnim organima i institucijama.

Za realizaciju aktivnih mjera iz Akcionog plana Vlada je osigurala 12.188.000 KM za zapošljavanje 2.882 osoba. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju Programa finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI, Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi i Programa podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika.

Vlada je donijela i Odluku o preusmjeravanju neutrošenih sredstava iz Akcionog plana zapošljavanja u RS za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 1.680.000 KM. Neutrošena sredstva iz Programa “Zajedno do posla“, u komponenti III – Zapošljavanje kod poslodavaca,  preusmjeravaju se u komponentu I i II u okviru istog programa, u Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika i u Program zapošljavanja ciljnih kategorija u privredi.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here