Herald – industrijska IoT platforma za nadzor i upravljanje u industriji i zgradarstvu

Kompanija Devoted iz Sarajeva razvila je cloud bazirano rješenje koje korisnicima donosi brojne benefite, od finansijskih do povećanja efikasnosti u realizaciji poslova. O ovom inovativnom rješenju koje je već našlo primjenu na bh. tržištu razgovaramo sa Kemalom Lutvicom, direktorom kompanije Devoted.

54

Kompanija Devoted iz Sarajeva razvila je projekt Herald – industrijska IoT platforma, cloud bazirano rješenje za nadzor i upravljanje u industriji i zgradarstvu. Korisnici putem Herald Dashboard-a (web aplikacije za konfiguraciju usluga platforme) mogu integrirati svoje uređaje ili softvere sa platformom. To mogu biti razna softverska rješenja, industrijski kontroleri, senzori ili drugi pametni uređaji koji podržavaju standardne komunikacijske protokole (TCP, MQTT, OPC UA ili integraciju putem Herald API-a).

„Zbog jednostavnijeg razumijevanja, integriranu stranu ćemo zvati integriranim uređajem, bez obzira na to da li se radi o fizičkom uređaju ili softverskom rješenju. Integracijom uređaja uspostavlja se dvosmijerna komunikacija između uređaja i platforme. Putem te komunikacije, podaci sa uređaja se prenose na platformu, a komande i upravljački signali sa platforme prema uređajima, sve ovo u realnom vremenu. Naravno, komunikacija je samo preduslov za mnoštvo funkcionalnosti koje platforma omogućava korisnicima. Neke od najbitnijih funkcionalnosti koje su korisnicima Herald plaforme omogućene kroz mobilne i web Herald aplikacije su uvid u trenutne vrijednosti varijabli, uvid u historijske vrijednosti varijabli (vremenski grafikoni), slanje komandi prema uređajima, sumarni prikaz stanja kroz tzv. SCADA panel, uvid u listu alarmnih stanja, on-site alarm menadžment, automatizirano slanje notifikacija korisnicima (Email, SMS ili Mobilna App), kreiranje izvještaja na bazi prikupljenih podataka te razmjena podataka sa drugim platformama itd.“, kaže Kemal Lutvica, direktor kompanije Devoted u razgovoru za Business Magazine.

Brza i laka integracija uređaja

Prema njegovim riječima, rješenja za nadzor i upravljanje procesima u industriji i zgradarstvu su prisutna na tržištu već jako dugo. Ta rješenja moraju zadovoljiti stroge zahtjeve sigurnosti i pouzdanosti zbog čega je razvoj ovakvih rješenja u prošlosti bio evolutivan, baziran na već postojećim arhitekturama i bez značajnih konceptualnih iskoraka.

„Upravo iz tih razloga, dinamika tehnološkog razvoja društva općenito nije reflektirana u dinamici razvoja pomenutih rješenja. Tako većina danas prisutnih rješenja za nadzor i upravljanje u svijetu ne podržavaju daljinski pristup, pristup putem mobilnih uređaja, fleksibilnu konfiguraciju usluga i sl. Svakako, proizvođači postojećih rješenja su se kroz razne nadogradbe, plugine, posebne alate i sl. trudili zadovoljiti sve veću potražnju korisnika za pomenutim i drugim modernim funkcionalnostima. Međutim, istina je da je problem u konceptu koji je već odavno ušao u svoje pozne godine i da u vremenu koje je ispred nas, rješenja bazirana na datom konceptu moraju biti zamijenjena modernijim i značajno fleksibilnijim“, naglašava Lutvica.

 

U tom smisluHerald Industrijska IoT platforma je moderno rješenje koje adresira postojeće manjkavosti kasičnih rješenja. Naime, putem Herald platforme, korisnici izuzetno brzo i lako mogu integrirati svoje uređaje, konfigurirati ih online, izbjeći brigu o lokalnim serverima i održavanju istih, odabrati usluge flekisbilno prema trenutnim potrebama i još mnoštvo toga.

„Rezultat svega navedenog je da je startna investicija korisnika platforme neuporedivo manja od one koju plaćaju korisnici klasičnih rješenja, a cijena je proporcionalna potrošnji i korištenim uslugama.

Svakako, dobro je i da se pojasni da Herald platforma nije jedinstven proizvod na svjetskom tržištu te da postoje i druge kompanije koje su na ovu temu ponudile vlastita rješenja. Generalno govoreći, tržište IoT platformi je izuzetno mlado te predstavlja ogroman potencijal kako za velike, tako i za mlade i inovativne kompanije da ponude svoja rješenja i pokušaju osigurati plasman istih na tržištu“, naglašava Lutvica.

 

Ističe da jeHerald platforma rješenje usmjereno na potrebe proizvodnih pogona, poslovnih prostora, pametnih kuća, zgrada, pa čak i gradova. Radi se o generičkoj platformi koja može integrirati milione uređaja i svima ponuditi one usluge koje su njima potrebne. Platforma je namijenjena za svjetsko tržište te je bazirana na skalabilnim resursima koji se izuzetno brzo mogu prilagoditi povećanom teretu, u smislu nagle promjene u broju korisnika ili korištenih usluga.

„Prednosti Herald platformena nivou jedne fabrike ili pametne zgrade mogu osigurati značajne uštede i omogućiti optimizaciju mnogih procesa. Tako je, recimo, korištenjem servisa platforme moguće smanjiti troškove transporta, troškove usljed nepredviđenih ispada, održavanja itd. S druge strane, bitno je pojasniti da je Herald platforma dio mnogo šire priče, koja na nivou društva nosi vrijednosti čije potencijale tek trebamo upoznati i realizirati. Naime, potpuna realizacija procesa koji se u tehnološkim krugovima naziva četvrtom industrijskom revolucijom (Industry 4.0) je proces koji će biti dugotrajan i na čijem putu realizacije stoje mnoge prepreke i izazovi. Međutim, to je nezaustavljiv proces i uistinu će transformirati svijet u kojem živimo. U kompaniji Devoted želimo vjerovati da smo Industrijskom IoT platformom Herald pomogli da se pređe mali dio puta,s obzirom da smo na noge podigli rješenje koje zaista može biti podloga za sve one digitalne usluge koje od naše okoline očekujemo u budućnosti. Tako Herald platforma može biti podloga za automatizaciju i razmjenu podataka te optimizaciju velikih sistema kakvi su transportni sistemi, sistemi vodosnabdijevanja, smart-city rješenja i sl.“, pojašnjava Lutvica.

Da bi neko postao korisnik usluga Herald platforme potrebno je da uređaji koje pojeduje podržavaju neke od standardnih komunikacijskih protokola (TCP, MQTT, AMQP, OPC UA ili integracjiu putem Herald API-a) te da se osigura internet konekcija na ove uređaje.

„Ukoliko ste vlasnik starijih uređaja koji ne podržavaju navedene protokole, ali podržavaju neke od standardnih industrijskih protokola kao što su MODBUS, PROFIBUS, PROFINET i slično, takvi uređaji mogu biti integrirani putem posredničkih Gateway uređaja koji se bez problema mogu integrirati sa Herald platformom. Kada se uređaji povežu sa platformom i iskonfiguriraju usluge putem Herald Dashboard-a, korisnik putem web i/ili mobilnih aplikacija može konzumirati sve usluge platforme.Trudili smo se proces konfiguracije uređaja i usluga platforme što je moguće više pojednostaviti i olakšati za naše korisnike. Na stranici platforme (www.heraldservices.net) dostupno je i detaljno uputstvo za korištenje platforme. Svakako, za one korisnike kojima je potrebna pomoć, naš tim za podršku je na raspolaganju za sva pitanja, a pružamo i direktnu pomoć prilikom cjelokupnog procesa za one korisnike kojima je takav servis potreban. Kada je riječ o finansijskim sredstvima, usluge platforme naplaćuju se fleksibilno, proporcionalno tipu i količini korištenih usluga. Sve usluge platforme se mogu probati u tzv. demo verzijama, bez ikakve naknade. Za korisnike koji se odluče nastaviti koristiti konfigurirane usluge, potrebno je da putem bankovne uplate ili našeg web-shopa uplate sredstva na svoje Herald račune te aktiviraju plaćene verzije usluga koje žele koristiti. Sa datog računa će se u vremenu oduzimati iznosi proporcionalno tipu i količini korištenih usluga. Korisnicima je kroz Herald Dashboard osiguran detaljan uvid u podatke o svim transakcijama. Kada se stanje računa približi nuli, korisnici automatski bivaju obaviješteni putem e-mail-a kako bi osigurali kontinuiran rad korištenih servisa“, kaže Lutvica

S druge strane, sa korisnicima koji žele jednokratno izvršiti uplatu i koristiti usluge platforme bez redovnog nadopunjavanja računa, kompanija Devoted može potpisati ugovor koji obavezuje na pružanje dogovorenih usluga, prema propozicijama definiranim u ugovoru.

Počela praktična primjena

„Svi pomenuti aspekti primjene našeg proizvoda u praksi predstavljaju preduslove da bi ta primjena bila moguća. Razvoj Herald platforme se u kompaniji Devoted odvija u jednom cikličnom procesu čiji je sastavni dio analiza potreba kupaca i krajnjih korisnika usluga platforme s ciljem da se u okvirima platforme na date potrebe pruži što je moguće bolji odgovor. Upravo iz tog razloga, smatramo da korištenje Herald platforme donosi benefite kako kupcima, tako i krajnjim korisnicima naših usluga.

Kupci usluga Herald platforme su kompanije u čijim okvirima se odvijaju procesi koji se primjenom usluga platforme mogu učiniti efikasnijim, sigurnijim i pouzdanijim. Ovo za kupce predstavlja direktnu uštedu na troškovima eksploatacije i održavanja, a stvara preduslove za dodatne prihode po osnovu povećane efikasnosti i smanjenog broja neplanskih ispada. S druge strane, krajnji korisnici usluga platforme su u pravilu uposlenici koji su od strane kupaca angažirani na realizaciji procesa koji se odvijaju u njihovim kompanijama. Primjenom Herald platforme, korisnici jednostavnije i bolje sarađuju, imaju brži i jednostavniji pristup relevantim informacijama te generalno lakše i brže obavljaju svoje redovne aktivnosti“, ističe prednosti korištenja platforme Lutvica.

Herald platforma je izašla na tržište u relativno izazovnom vremenu imajući u vidu da pandemija s značajno otežava kontakt i direktne obilaske potencijalnih kupaca, ali i umanjuje raspoloženje kupaca da u ovim nesigurnim vremenima kreću u nove tehnološke projekte.

„Unatoč ovim izazovima, Herald platforma je u relativno kratkom vremenu uspjela osigurati prve korisnike. Naime, jedna kompanija iz Zenice je svoju liniju za proizvodnju i tempovanje blokova od vatrostalnih betona i masa, odlučila obogatiti uslugama Herald platforme. Oni koriste usluge uvida u trenutne i historijske vrijednosti mjerenih temperatura i statusa peći, usluge automatskog notificiranja korisnika o alarmnim stanjima, alarm menadžment servis itd. Na bazi naše redovne komunikacije u kojoj se trudimo dobiti povratnu informaciju o iskustvima sa korištenjem platforme, naš utisak je da su korisnici zadovoljni. Pored navedene kompanije, trenutno smo u aktivnim pregovorima sa nekoliko kompanija koje su pokazale interes za korištenjem usluga naše platforme“, kaže Lutvica.

Kaže da je teško naći pravi recept koji bi osigurao pozitivan ishod realizacije sjajnih ideja kojih ima mnogo.

„Ono što sigurno ne bi odmoglo kada je riječ o Bosni i Hercegovini jeste kada bi se obezbijedio direktniji pristup fondovima koji su ciljano osigurani od Evropske unije za ove namjene. Također, domaći bankarski sektor bi kroz proizvode ili investicije usmjerene prema razvoju startup kompanija mogao aktivnije podržati realizaciju novih i inovativnih ideja. Kada su u pitanju naša iskustva, izdvojio bih dva faktora koja su pomogla uspješnoj realizaciji naše ideje.

Prije svega, ideja za razvoj našeg produkta došla je iz prakse u radu sa rješenjima za koja smo smatrali da mogu i trebaju biti bolja. Iz tog iskustva došla su i specifična znanja koja su bila presudna za donošenje mnogih odluka u procesu realizacije ideje i plasmana na tržište. Također, tokom cjelokupnog procesa realizacije, trudili smo se da, u što je moguće većoj mjeri, neophodne resurse, znanja i vještine okupimo i akumuliramo u okvirima kompanije. Ovakav pristup se u našem slučaju pokazao vrlo uspješnim, s obzirom da nam je omogućio da brže i jednostavnije donosimo odluke te da skoro sve aktivnosti na kritičnom putu realizacije ideje implementiramo samostalno“, ističe Lutvica. 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here