Neobrađene značajne površine obradivog zemljišta

Poljoprivredno zemljište u BiH se kao javno dobro već duže vrijeme ne koristi u skladu sa opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene

23

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o preduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta.

Ukupno zasijane površine u BiH u 2018. godini iznosile su 533.375 hektara i veće su za jedan posto u odnosu na godinu ranije,  dok ugari i neobrađene oranice čine oko 430.000 hektara, a rasadnici i ostalo na oranicama oko tri hiljade hektara.

U strukturi zasijanih površina u proljetnoj sjetvi oko 60 posto površine je zasijano žitima, 23 posto, krmnim biljem 13 posto povrћем, tri posto industrijskim biljem, a na oko 17 posto površine su jagode i maline te na 0,2 posto je zasijano aromatično, začinsko i medicinsko bilje.

Tokom jesenje sjetve zasijano je 110.950 hektara, što je za 7.717 hektara ili sedam posto manje površina nego u jesenjoj sjetvi prethodne godine. U strukturi zasijanih površina oko 88 posto je zasijano žitima, oko šest posto krmnim biljem, tri posto industrijskim biljem i povrćem dva posto.

Poljoprivredno zemljište u BiH se kao javno dobro već duže vrijeme ne koristi u skladu sa opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene.

Glavni izazovi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava u vezi sa oblasti poljoprivrednog zemljišta su: nedostatak cjelovite legislative usklađene sa EU praksama i pravilima, a koja se vezuje za problematiku neregulisanost tržišta poljoprivrednog zemljišta, fragmentacija parcela, upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, minirana područja, erozije tla i slično.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucija Distrikta Brčko BiH, nastaviti aktivnosti na koordinaciji harmonizacije politika poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here