U Banja Luci je danas održana završna konferencija povodom realizacije Interoperabilnog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini (BiH) – zajedničke osnovice za sigurnu razmjenu podataka i dokumenata između nadležnih institucija. Implementacijom ovog projekta je osigurana najsavremenija informaciona infrastruktura kako bi institucije i agencije na svim nivoima vlasti u BiH mogle da unapređuju svoje poslovne procese i upravno postupanje. Ovaj sistem će omogućiti da se automatski i direktno, po službenoj dužnosti, pribavljaju potrebni podaci i dokumentacija od drugih institucija i na taj način smanjiti administrativno opterećenje.

Institucijama i agencijama na svim nivoima vlasti u BiH sada se omogućuje da pružaju objedinjene usluge javne uprave koje su usmjerene prema građanima i poslovnoj zajednici.

“Interoperabilni informacioni sistem je od ključne važnosti za povećanje efikasnosti javne uprave i smanjenje administrativnog opterećenja, jer će omogućiti: elektronsku razmjenu podataka između institucija, unapređenje poslovnih procesa i upravnog postupanja i smanjenje tereta prikupljana podataka za poslovnu zajednicu i građane“, izjavio je Tarik Šahović, viši specijalista Svjetske banke za razvoj privatnog sektora.

U sklopu projekta uspostavljene su četiri upravne kontaktne tačke i informaciono-komunikacijska infrastruktura za svaki nivo vlasti, uz omogućenu međusobnu razmjenu podataka. Upotrebna vrijednost uspostavljene infrastrukture je testirana na inspekcijskoj interoperabilnosti, tj. na omogućavanju uvida u podatke potrebne za adekvatnu pripremu u provođenju inspekcijskog nadzora, a koji su u vlasništvu drugih institucija. Uspostavljena infrastruktura je od danas na raspolaganju institucijama svih upravnih nivoa koje imaju potrebu da dijele svoje ili koriste iz drugih informacionih sistema podatke, dokumente i informacije.

Uspostavljena infrastruktura i pravni okvir za cilj imaju jačanje kapaciteta institucija BiH, Vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH kroz omogućavanje razmjene podataka i interoperabilnosti između javnih registara i institucija na svim nivoima, čijim korištenjem će se obezbijediti efikasniji rad, brža i lakša razmjena podataka i umanjenje troškova i nameta na poslovni sektor u cjelini.

 

IZVORSaopštenje The World Bank
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here