Predstavljeni javni pozivi za programe obrazovanja i nauke u FBiH

Osmišljeni su programi iz oblasti obrazovanja i nauke, za koje će javni pozivi biti raspisani već krajem maja i tokom godine

9
Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković danas je izjavila da je ovogodišnji budžet Ministarstva povećan za 33 posto, što je ogroman iskorak i veliki uspjeh u odnosu na sve protekle godine. Zahvaljujući tome osmišljeni su programi iz oblasti obrazovanja i nauke, za koje će javni pozivi biti raspisani već krajem maja i tokom godine, a oni su predstavljeni danas na pres-konferenciji u Vladi Federacije BiH.

“Po prvi put je učenicima omogućeno da apliciraju sa svojim projektima. Kroz razne programe, izdvojili smo nekoliko miliona KM za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama. U programu smo prepoznali i marginizovane grupe, manjine, naše učenike u dijaspori, te ćemo poticati medijsku pismenost, funkcionalna znanja, zdrave životne stilove, učenje više stranih jezika, borbu protiv ovisnosti, ekologiju, obrazovanje odraslih, posebno nezaposlenih žena sa ciljem njihove integracije u društvo”, kazala je ministrica Duraković.

U nauci i visokom obrazovanju učinjen je značajan iskorak, te su povećana sredstva za istraživačke projekte univerziteta.

“Omogućili smo stipendije za mlade naučnike koji se žele usavršavati u inostranstvu, a planiramo podržati rad nekoliko novih istraživačkih centara, kao i različite projekte u svih deset kantona”, istakla je Duraković.

Kaže da navedena ulaganja predstavljaju želju da se obrazovanje učini pristupačnim i kvalitetnim za sve i da se ulaže u budućnost mladih bez obzira na njihovo porijeklo ili socijalni status.

“Naši javni pozivi će se raspisati već do kraja maja, te pozivam sve zainteresovane strane da prijave projekte i naučno istraživačke radove i publikacije, a sve informacije mogu dobiti putem zvanične web stranice Ministarstva”, dodala je Duraković.

Pomoćnica ministrice za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić istakla je da će u maju biti otvoreni javni pozivi odnosno konkursi za programe u sektoru predškolskog, školskog i srednjeg obrazovanja.

Svi programi su usaglašeni sa Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021.-2027. godina to jest s prosperitetnim i inkluzivnim razvojem.

Poseban fokus će, kako je rekla, biti na ženama radi lakše integracije na tržište rada i akcenat će biti na stranim jezicima radi jačanja višejezičnosti.

“Javni pozivi bit će raspisani za projekte poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, za šta je namijenjeno 200.000 KM. Također, podržat ćemo odgojno-obrazovne aktivnosti u bh. dijaspori, a konkurs će biti objavljen za projekte uklanjanja predrasuda mladih prema LGBTQ populaciji, a namijenjen je nevladinim organizacijama sa sjedištem u Federaciji”, kazala je Bandić.

Bit će realiziran i program čija je svrha podizanje svijesti javnosti o važnosti prevencije i sprečavanja nasilja i unapređenja medijske pismenosti u odgojno-obrazovnim ustanovama.

U maksimalnoj vrijednosti do 5.000 KM bit će podržani projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za projekte učenika kojima se razvijaju tolerancija, empatija, vršnjačka podrška, nenasilni obrasci ponašanja, a sve u svrhu sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ministarstvo će podržati ove godine i takmičenja i takmičarske manifestacije u oblasti odgoja i obrazovanja a bit će realizovan i program u cilju uvezivanja radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH.

Nagradit će se i najbolji učenici u svih deset kantona.

Savjetnik ministrice za visoko obrazovanje Seid Masnica skrenuo je pažnju da će se u okviru programa “Osnovni studentski standard“ povećati iznos subvencioniranja smještaja i ishrane studenata čiji su korisnici studentskih centara i domova u Federaciji s obzirom na poskupljenje hrane i smještaja.

“Za finansiranje studentskog standarda Ministarstvo će kroz ovaj program izdvojiti 1.185.000 KM. U odnosu na prošlogodišnji, iznos je uvećan za 195.000 KM. Svrha programa je realizacija Protokola o subvencioniranju smještaja i ishrane u studentskim centrima i domovima u FBiH koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosankso-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske”, kazao je Masnica.

Dodaje da u ovoj godini Ministarstvo raspisuje podprogram za podršku školovanju Roma, državljana BiH s prebivalištem u FBiH, koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u FBiH. Osim Roma podržat bit će podržani i studenti sa invaliditetom.

Uvjeren je da će svojim angažmanom kroz navedene programe Ministarstvo učiniti da se gradi bolje društvo – društvo znanja, tolerancije napretka i koje će biti granat jednake i pravedne prilike za sve.

Stručna savjetnica u Sektoru za nauku i tehnologije Vahida Krekić naglasila je da je 500.000 KM namijenjeno za naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte, koje doprinose razvoju naučne misli.

Sredstva su izdvojena i za projekte digitalizacije i inovacije, te umjetne inteligencije u cilju stvaranja digitalnog okruženja.

“Novost ove godine je naš cilj – stvaranje ambijenta koji potiče saradnju privrede i akademske zajednice. To znači da će se otvoriti mogućnost za podršku projektima gdje će sarađivati privreda i istraživačka zajednica. Za te zajedničke projekte izdvojeno je pola miliona KM”, navela je Krekić.

Zainteresovani će moći aplicirati za organizaciju domaćih i međunarodnih naučnih skupova i odbranu doktorske disertacije.

“U popularizaciji nauke i promocije rezultata rada imamo programe kao što su naučne radionice i umjetnička istraživanja i sve ono nešto što bi mogla raditi djeca i namjera je da na taj način popularizujemo nauku već od najranijeg uzrasta. Drugi program je namijenjen medijima, te se nadamo da ćete uraditi neke serijale koji će biti iz oblasti nauke”, poručila je Krekić.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here