Manje žena pridružilo se odborima vodećih evropskih kompanija za finansijske usluge prošle godine

Istraživanje konsultantske kuće EY objavljeno sredinom februara pokazalo je da su na 44 posto pozicija u rukovodećim odborima u 2023. godini imenovane žene, što predstavlja pad od sedam posto, u odnosu na 2022. godinu kada je na ove pozicije imenovano 51 posto žena.  European Financial Services Boardroom Monitor, također, pokazuje da gotovo trećina firmi za finansijske usluge koje se nalaze na berzi  ili 31 posto  i dalje ne ispunjavaju zacrtane ciljeve EU za rodnu ravnopravnost.

14

7% pao procenat imenovanja žena

1.014 direktora obuhvaćeno istraživanjem

Broj žena u top menadžmentu u evropskim finansijskim uslugama opao je 2023. godine u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat sve veće potražnje za iskusnim menadžerima na najvišim rukovodećim pozicijama u kompanijama koje se bave finansijama. Više muškaraca nego žena imenovano je u odbore velikih kompanija za finansijske usluge u Evropi prošle godine, iako je skoro trećina kompanija rizikovala da ne ispuni predstojeće planove Evropske unije da uvede obavezne kvote za žene u korporativnim odborima.

Istraživanje konsultantske kuće EY objavljeno sredinom januara pokazalo je da su na 44 posto pozicija u rukovodećim odborima u 2023. godini imenovane žene, što predstavlja pad od sedam posto, u odnosu na 2022. godinu kada je na ove pozicije imenovano 51 posto žena.

European Financial Services Boardroom Monitor, također, pokazuje da gotovo trećina firmi za finansijske usluge koje se nalaze na berzi ili 31 posto  i dalje ne ispunjavaju zacrtane ciljeve EU za rodnu ravnopravnost.

Od juna 2026. godine, EU će početi provoditi pravno obavezujuću kvotu od 40 posto za žene u korporativnim odborima, u onome što su evropski zakonodavci opisali kao značajan dogovor za rodnu ravnopravnost.

Iskustvo glavni kriterij

Istraživanje sugerira da je iskustvo u ulogama kao što su glavni izvršni direktor ili glavni finansijski službenik – bio glavni kriterij za izbor rukovodećih menadžera u kompanijama koje se bave u finansijskim uslugama u 2023. godini. Podaci EY, koji uključuju zemlje u EU, kao i Veliku Britaniju, Norvešku i Švicarsku, sugeriraju da žene direktorice i dalje imaju značajno manje šanse da imaju ovo iskustvo ili da dobiju  višu poziciju u rukovodećim odborima od njihovih muških kolega.

Od juna 2026. godine, EU će početi provoditi pravno obavezujuću kvotu od 40 posto za žene u korporativnim odborima, u onome što su evropski zakonodavci opisali kao značajan dogovor za rodnu ravnopravnost.

Prema podacima Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost, 2022. godine žene su zauzimale 32,2 posto pozicija u upravnim odborima širom EU. Brojka je uvelike varirala među državama članicama. Italija, Holandija i Danska dostigle su taj prag 2022. godine, dok ga je Francuska, u kojoj postoji kvota od 40 posto žena na rukovodećim pozicijama, premašila. U Mađarskoj, Estoniji i na Sjevernom Kipru, nasuprot tome, u prosjeku je bila samo jedna žena na 10 članova odbora.

U svim evropskim odborima za upravljanje finansijskim uslugama, žene direktorice i dalje imaju znatno manje šanse od svojih muških kolega da imaju iskustvo u ulozi top menadžera ili da budu na višem položaju u odboru.

Dok sve evropske kompanije za finansijske usluge u kojima je provedeno istraživanje imaju zastupljenost žena na nivou upravnog odbora, trenutna rodna podjela u svim firmama iznosi 57 posto muškarci i 43 posto žene.

EY Boardroom Monitor prikazuje profil, iskustvo, obuku i vještine direktora odbora širom MSCI European Financials Indexa. Podaci su dopunjeni anketom o raspoloženju 300 evropskih investitora u finansijske usluge, gdje 82 posto ispitanika navodi da rodna raznolikost u upravnim odborima ima značajan uticaj na njihovu odluku o ulaganju.

Među direktorima sa iskustvom imenovanim ove godine, samo 38 posto su bile žene, što je pad sa 47 posto u odnosu na 2022. godinu.

Iskustvo rukovodećih top menadžera bilo je glavni kriterij za zapošljavanje novog direktora odbora 2023. godine, drugu godinu zaredom, sa 59 posto imenovanja tokom godine osoba koje su imale bogato iskustvo u izvršnom menadžerskom timu. Međutim, među direktorima sa iskustvom imenovanim ove godine, samo 38 posto su bile žene, što je pad sa 47 posto u odnosu na 2022. godinu.

Prema podacima Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost, 2022. godine žene su zauzimale 32,2 posto pozicija u upravnim odborima širom EU.

U svim evropskim odborima za upravljanje finansijskim uslugama, žene direktorice i dalje imaju znatno manje šanse od svojih muških kolega da imaju iskustvo u ulozi top menadžera ili da budu na višem položaju u odboru. Nešto više od polovine ili 51 posto žena direktora ima iskustvo uloge izvršnog menadžera tima, dok 64 posto muškaraca direktora ima slično iskustvo. U cijeloj populaciji praćenih direktora, više pozicije u odborima, definirane prema FCA predloženim promjenama u Pravilima listinga u Ujedinjenom Kraljevstvu kao predsjedavajući, glavni izvršni direktor, viši nezavisni direktor ili glavni finansijski službenik drže žene u samo 29 posto evropskih finansijskih firmi.

Rodna raznolikost je pokretač razvoja

„Izgradnja rodno raznolikog odbora sa potrebnim iskustvom za upravljanje velikim finansijskim firmama u trenutnom nestabilnom okruženju je složena. S obzirom na ovaj kontekst, potražnja za top menadžerima sa iskustvom u zapošljavanju novih direktora je razumljiva i očekivana. To, međutim, ne bi trebalo da dolazi po cijenu boljeg balansiranja rodne zastupljenosti u evropskim finansijskim odborima i da poništi veliki dio odličnog napretka u posljednjih nekoliko godina. Zapošljavanje novih direktora odbora trebalo bi potaknuti nove vještine i stručnost. Više puta je dokazano da je rodna raznolikost u upravljačkim odborima pokretač razvoja”, kazao je Omar Ali, izvršni partner EY EMEIA.

Ovo je četvrto predstavljanje EY European Financial Services Boardroom Monitor. Tokom istraživanja ukupno je obuhvaćeno 1.014 direktora odbora evropskih kompanija koje se bave pružanjem finansijskih usluge. Ukupan broj žena koje su direktorice odbora je 432, dok je broj muških direktora odbora 582. U 2023. godini imenovano je 110 novih direktora odbora u evropskim kompanijama koje se bave pružanjem finansijskih usluge.

Pravno obavezujuća kvota EU nalaže 40 posto žena u korporativnim odborima

Istraživanjem koje je provedeno u junu 2023. godine obuhvaćeno je i 300 evropskih i britanskih menadžera fondova. Većina pozicija u upravljačkim odborima se odnose na one koji su definirani prema predloženim promjenama FCA Pravila listinga u Ujedinjenom Kraljevstvu kao predsjedavajući, glavni izvršni direktor, viši nezavisni direktor ili glavni finansijski direktor

EY Financial Services European Boardroom Monitor prati i analizira podatke na osnovu širokog spektra faktora, uključujući pol i godine, kao i profesionalno iskustvo i vještine. EY Financial Services European Boardroom Monitor sastoji se od javno dostupnih podataka o imenovanjima u odborima u bankama, upraviteljima imovine, FinTech kompanijama i osiguravateljima širom Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Italije, Holandije, Norveške, Španije, Švedske i Švicarske, koristeći MSCI Evropski finansijski indeks.

Procenat od 40 posto žena u odborima je minimum koji treba izgraditi

“Naravno, povećanje imenovanja žena direktora s iskustvom u top mendažmentu može se dogoditi samo ako postoji jaka baza talenata i sve veći broj ljudi. Pozitivna je činjenica da bi prag rodne raznolikosti od 40 posto prema evropskoj direktivi bi trebao pomoći da se podstaknu napori kompanija da prepoznaju i njeguju talentovane žene u razvoju njihove karijere, ne samo kada su u pitanju direktorske pozicije nego na svim nivoima. Nivo zastupljenosti žena na nivou odbora od 40 posto je minimum koji treba izgraditi, a ne nivo na kojem treba raditi”, istaknuo je Ali.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here