Željeznicama FBiH za razvoj 30 miliona KM

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela je dvije odluke kojim se za JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 30 miliona KM.

19

Prvom odlukom usvaja se Program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama Federacije BiH“, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, u ukupnom iznosu od 24.500.000 KM. Od tog iznosa, Željeznicama FBiH bit će raspoređeno 24.000.000 KM, i to za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture (21.900.000 KM), za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja (2.000.000 KM), te za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja (100.000 KM).

Iznos od 500.000 KM namijenjen je za učešće Federacije BiH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

Svrha programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, te sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj. Također, finansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.

Korisnicima transfera sredstva će se doznačavati u jednakim mjesečnim iznosima. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će periodično dostavljati izvještaj o doznačenim sredstvima prema krajnjem korisniku, dok će namjenski utrošak sredstava korisnici dokazivati po završetku budžetske godine.

Drugom donesenom odlukom JP Željeznice Federacije BiH dodijeljena su sredstva u iznosu od 6.000.000 KM na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2024. godinu. Ova sredstva utvrđena su u Budžetu FBiH za 2024. godinu u okviru subvencija javnim preduzećima, a transfer za izmirenje obaveza će se u skladu sa ovim zakonom dodijeliti Željeznicama FBiH za namjenu plaćanja obaveza prema Federalnom zavodu PIO.

Kako je obrazloženo, razlog za donošenje odluke je provedba zakonske odredbe po kojoj je Federacija BiH uzela obavezu provođenja finansijske konsolidacije JP Željeznice FBiH s ciljem osiguranja finansijske održivosti i stabilnosti poslovanja ovog privrednog društva. Korisniku transfera sredstva će se doznačavati po ispostavljenim fakturama za iznose koje su uplatili prema Federalnom zavodu PIO i koji su bili predmet Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za period od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine. Željeznice FBiH će za visinu dodijeljenih sredstava povećati učešće državnog kapitala i o tome informisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here