KS: Puštanje u rad svih funkcionalnosti e-portala planirano u fazama

Vlada Kantona Sarajevo je počela s procesom digitalizacije javnih usluga, što znači da bi duga čekanja na šalterima uskoro trebao zamijeniti e-portal.

43
U okviru prezentacije funkcionalnosti e-portala, Vlada Kantona Sarajevo je, na posljednjoj sjednici, potvrdila svoju opredijeljenost za proces digitalne transformacije.

Iskazana je podrška dosadašnjim aktivnostima u okviru ovog projekta, kako u smislu kreiranja pravnog okvira od strane Ministarstva pravde i uprave, tako i pratećeg tehničkog rješenja u vidu kantonalnog e-portala, kao centralnog upravnog mjesta za pružanje usluga građanima digitalnim putem.

Projekt je razvijan u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku KS.

Puštanje u rad svih funkcionalnosti e-portala planirano je u fazama, pri čemu je Vlada KS svojim zaključcima sa sjednice stvorila pretpostavke za skoro puštanje u rad prve faze.

Zadužena su ministarstva, kantonalni organi uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije da, u okviru svojih institucija, u roku od 30 dana pristupe ažuriranju postojećih i unosu nedostajućih podataka i informacija koji se odnose na postupke iz njihove nadležnosti, jer su ti podaci ključni za mapiranje procesa u cilju njihove digitalizacije.

Zavod za informatiku i statistiku KS je zadužen da upravlja e-portalom, te osigura pristup e-portalu svim organima uprave, u saradnji i uz podršku implementatora navedenog projekta.

Za koordinaciju navedenih aktivnosti zaduženo je Ministarstvo pravde i uprave KS.

Vlada je formirala i radno tijelo zaduženo za tehničku primopredaju e-portala Kantonu Sarajevo, kao i za razradu kriterija i selekciju setova usluga koje će biti digitalizirane.

Podsjetimo, ranije je najavljeno da e prva faza biti puštena u rad početkom 2024. godine, s namjerom da do kraja mandata aktuelnog saziva Vlade KS većina upravnih postupaka na nivou Kantona Sarajevo građanima bude pružena digitalnim putem.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here