Tuzla osniva razvojnu agenciju, bavit će se i privlačenjem investicija

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzle na predstojećoj sjednici će razmatrati prijedlog odluke o osnivanju razvojne agencije Trag.

50
Riječ je o agenciji koja bi funkcionirala kao javna ustanova, a osnovni cilj je strateško planiranje razvoja grada, poboljšanje poslovnih prilika za privrednike te privlačenje investicija.

Na posljednjem kolegiju gradonačelnika Tuzle, između ostalog je razmatrana odluka o osnivanju razvojne agencije “Trag”. Riječ je o agenciji koja bi funkcionirala kao javna ustanova, a odluku o njenom osnivanju će donijeti gradski vijećnici na predstojećoj sjednici.

“Osnivanjem ove ustanove želimo unaprijediti poduzetnički duh na području Tuzle, ali osposobiti je za još kvalitetnije apliciranje na dostupna sredstva evropskih fondova, međunarodnih organizacija te viših nivoa vlasti. Isto tako je želimo kapacitirati za rad na daljoj izradi strategije grada”, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Ova agencija također će privrednim subjektima pružati podršku u kontekstu pisanja ili provjere već napisanih projekata, a sve kako bi mogli na kvalitetniji način dobivati novčana sredstva, prije svega iz evropskih fondova.

“Jedan od ciljeva je i da se unaprijedi sveobuhvatni razvoj grada, a agencija će biti formirana kao ona od javnog interesa. Širok je dijapazon aktivnosti, a među njima je i planiranje te podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, priprema i provedba projekata od značaja za razvoj grada, promocija privrednih potencijala i privlačenje investicija”, navela je pomoćnica gradonačelnika za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Alma Halilović.

Nakon što gradski vijećnici usvoje odluku o osnivanju razvojne agencije Trag, njen početak rada planiran je za 1. januar iduće godine.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here