Utvrđen Prijedlog sporazuma o finansiranju prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina -Srbija 2021. – 2027.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija za period 2021. - 2027. godina između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

7

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da Prijedlog sporazuma, s Osnovama za zaključivanje, dostavi Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika sporazuma odredi direktora Direkcije za evropske integracije BiH.

Predmetnim sporazumom utvrđuje se finansiranje prekograničnog programa aktivnosti saradnje Bosna i Hercegovina – Srbija 2021. – 2027. godina, ukupne vrijednosti 16.223.529,42 eura, od čega se očekuje maksimalan doprinos EU-a u iznosu od 14 miliona eura.

Za implementaciju ovog  programa kontribuciju u vezi sa pojedinačnim projektima u iznosu od 2.223.529,42 eura snosit će krajnji korisnici projekata, pretežno sa nižih nivoa vlasti, a u slučaju da se kao korisnik granta pojavi neka od institucija Bosne i Hercegovine, sredstva domaćeg sufinansiranja bit će planirana u budžetu institucija BiH.

Program aktivnosti prekogranične saradnje se provodi u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o aranžmanima za implementaciju finansijske pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za period 2021. – 2027. godina i u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i Republike Srbije o aranžmanima za provođenje finansijske podrške Evropske unije Republici Srbiji u okviru IPA-e III za period 2021. – 2027. godina.

Program prekogranične saradnje ima za cilj unapređenje dobrosusjedskih odnosa, njegovanje integracije u EU i promoviranje društveno-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative, dajući doprinos jačanju međusobne saradnje i unapređenju sigurnosti.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here