Delegacija UPFBiH sa ambasadorom Murphyjem: Poziv vlastima na usku saradnju sa UPFBiH

Delegacija Udruženja poslodavaca u FBiH sastala se sa delegacijom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini koju je predvodio ambasador SAD-a Michael J. Murphy.

30

Ispred UPFBiH sastanku su prisustvovali predsjednik Adnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić, potpredsjednica Upravnog odbora Snježana Koepruner, član UO Adem Hanić te članovi UPFBiH Kenan Ahmetlić i Ante Miloš.

Predstavnici UPFBiH upoznali su ambasadora o aktivnostima Udruženja, kao i o stanju i perspektivama realnog sektora u FBiH i glavnim preprekama i potrebama za unaprjeđenje poslovnog ambijenta i funkcionalnije poslovanje generalno.

Poslodavci su istakli da je cijena rada u FBiH najveća u Europi te da je neophodno što prije smanjiti parafiskalna i fiskalna opterećenja, kao i da je potrebno urediti zdravstveni sistem na način da se teret plaćanja bolovanja koji snose poslodavci smanji sa 42 na 15 dana. Također su naglasili da poslovanje u FBiH guši glomazna i skupa administracija, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, a poseban je problem nedostatak radne snage, kao i nerealne evidencije službi za zapošljavanje o nezaposlenim osobama.

Poslodavci su također istakli da strane i domaće investicije odbija neefikasnost državne administracije, komplikovane administrativne procedure, složenost poreznih i drugih propisa koji direktno ili indirektno utiču na domaća i strana ulaganja, velika parafiskalna opterećenja, nerazvijena komunalna infrastruktura, kao i općenito stvaranje napete političke situacije i nesigurnosti, koja nije dobra pretpostavka za investiranje. Ovo je spomenuto i u izvještaju o investicijskoj klimi u Bosni i Hercegovini koji je objavio američki State Department, a u kojem je upozoreno na kompliciran i nesiguran sistem.

Na sastanku je također naglašeno da su prioritetne aktivnosti UPFBiH, koje su sastavni dio dokumenta “Šta poslodavci očekuju od vlasti”, a koji je prezentovan vlastima prije i nakon izbora, poboljšanje poslovnog ambijenta, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje opterećenja cijene rada u cilju povećanja minimalne i svih drugih plaća radnika, liberalizacija tržišta rada i jačanje ekonomsko-socijalnog dijaloga, ali da još uvijek nema  odgovarajuće i blagovremen reakcije vlasti.

Aktivnosti imaju za cilj jačanje realnog sektora, povećanje zaposlenosti, plaća i stvaranja boljih uslova rada, smanjenje odlaska mladih i kvalifikovanih kadrova i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta.

Ambasador Murphy je naglasio da je obavljen vrlo informativan razgovor te da Udruženje marljivo radi na pripremanju mjera i zakona za olakšanje poslovanja, te je pozvao rukovodstvo Federacije BiH na usku saradnju sa Udruženjem poslodavca u FBiH ističući da je saradnja ključ za efikasne reforme.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here