BHANSA u upotrebu stavila sistem razmjene informacija između civilnih i vojnih korisnika

BHANSA je u operativnu upotrebu stavila alat CIMACT u Jedinicama prilazne i aerodromske kontrole letenja Mostar, Banja Luka i Tuzla.

41
CIMACT (Civil-military air traffic management coordination tool) razvijen je kao zajednički koordinacijski sistem za razmjenu informacija između civilnih i vojnih korisnika. CIMACT integrira raznovrsne informacije kako bi korisniku pružio cjelovit pregled situacije u zračnom prostoru. Sadrži niz funkcionalnosti za upravljanje zračnim saobraćajem (ATC), filtere i alate za saradnju kako bi omogućio koordiniranje između povezanih sistema. CIMACT omogućava uspostavu automatiziranog interfejsa s EUROCONTROL-ovim lokalnim i subregionalnim sistemom za podršku upravljanju zračnim prostorom (LARA).

Radi se o softverskom paketu koji EUROCONTROL pruža državama članicama ECAC-a uz zaključivanje odgovarajućeg sporazuma.

CIMACT osigurava prikaz situacije u zračnom prostoru u realnom vremenu te omogućava dekodiranje i objedinjavanje podataka iz različitih izbora: planova leta i radarskih sistema, a sadrži sveobuhvatan paket safety pomagala i alata.

CIMACT predstavlja veoma fleksibilan sistem s nekim od najznačajnijih funkcionalnosti: Dekodiranje različitih nadzornih podataka (track-ova i plotova), kao i planova leta, kreiranje korelisane slike zračnog prostora, komunikacija korištenjem različitih mreža i protokola (TCP/IP, UDP, X.25, UMTS), koordinacija, filtriranje, povezivanje s različitim alatima i bazama podataka (LARA, EAD, EDQ, WX Systems) i simulacijske mogućnosti.

Uvođenje u operativnu upotrebu sistema CIMACT omogućilo je da kontrolori zračnog saobraćaja u Jedinicama prilazne i aerodromske kontrole Letenja Mostar, Banja Luka i Tuzla, koje usluge prilazne kontrole pružaju proceduralno, poboljšaju svjesnost o situaciji u zračnom prostoru u području odgovornosti.

U implementaciji projekta BHANSA je sarađivala s EUROCONTROL-om i Ministarstvom odbrane BiH koje je za potrebe OS BiH dobilo radarsku sliku o situaciji u zračnom prostoru BiH s radara lociranih u BiH.

Posebno je značajna pomoć u implementaciji sistema CIMACT dobivena od Civil-Military Cooperation Division EUROCONTROL-a. Bart Auwers, CIMACT team coordinator, Francois Cervo, Civil-Military ATM senior Expert,  i Jan Scholz, Civil-Military ATM Expert, vode implementaciju LARA & CIMACT projekata u državama članicama EUROCONTROL-a.

IZVORAkta.ba
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here