EBRD, EU i Sparkasse banka finansiraju digitalnu transformaciju bh. malih i srednjih preduzeća

74

Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini će imati više mogućnosti za ulaganja u digitalnu transformaciju sa novim finansijskim sredstvima koja su omogućena Sparkasse banci od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske unije (EU).

EBRD je odobrila kredit od osam miliona eura Sparkasse banci, koji će ona dalje usmjeriti prema lokalnim klijentima – malim i srednjim preduzećima. Sredstva će biti upotrijebljena za pomoć malim preduzećima za ulaganja u automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa, kako bi se poboljšala njihova produktivnost, operativna efikasnost i otpornost.

Mala i srednja preduzeća će moći aplicirati za sredstva kako bi uložila u hardware i software za različite projekte digitalne transformacije u području proizvodnje, internih procesa i usluga. Cilj je potaknuti digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća te ih učiniti konkurentnijima na tržištima Evropske unije, a njihovo poslovanje usklađenima sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.

Osim kredita, mala i srednja preduzeća će imati koristi od poticaja u obliku bespovratnih sredstava vrijednih do 15 posto ukupnog iznosa kredita. Ove poticaje finansira Evropska unija.

“Digitalni alati donose brojne prednosti za kompanije; smanjuju troškove, olakšavaju komunikaciju, pomažu integraciju malih preduzeća na globalnim tržištima, itd. Međutim, unatoč mnogim prednostima i mogućnostima koje donose digitalne tehnologije, mnoga mala i srednja preduzeća i dalje zaostaju u njihovoj implementaciji, posebno manje kompanije. Zbog toga sarađujemo sa EU i našim partnerskim bankama u Bosni i Hercegovini kako bismo osigurali dobro strukturirano finansiranje i potaknuli mala i srednja preduzeća da ulažu u digitalizaciju”, kazala je . Manuela Naessl, direktorica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu.

Amir Softić, predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH, istakao je zadovoljstvo zbog kontinuiteta uspješne saradnje sa EBRD-om te još jednog povoljnog modela finansiranja koji će biti dostupan  klijentima Banke.

“Kroz kreditnu liniju realiziramo dva strateška cilja utkana u poslovni model Sparkasse Banke: da aktivno osnažujemo ekonomiju BiH, i to primarno kroz podršku održivom razvoju malog i srednjeg biznisa, jer on generiše gotovo 70 posto poslovne aktivnosti i radnih mjesta. Zatim, da potičemo koncept partnerstava na pozitivnim rješenjima za ekonomski i socijalni razvoj zajednica u BiH. Niti jedna institucija pojedinačno ne može napraviti velike razlike, ali više njih zajedno može. Ovakve kreditne linije su jedan od primjera takvih partnerstava koja donose direktan benefit privredi zemlje. Digitalizacija, bez sumnje, može biti vrlo moćan pokretač održivog razvoja – kako za pojedinačne kompanije donoseći im veću efikasnost, prilike kroz nove distributivne kanale i konkurentnost, tako i za zemlju u cjelini, jer digitalna rješenja u konačnici doprinose i očuvanju okoliša”, kazao je Softić.

Kreditna linija je proširena u sklopu zajedničkog programa EBRD-a i EU pod nazivom “Go Digital in BiH”, za koji je EBRD osigurala 40 miliona eura kredita, dok je EU osigurao grantove u iznosu od devet miliona eura za poticaje, savjetodavne usluge i tehničku pomoć u okviru programa.

Program je praćen aktivnostima njemačkog “Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ), koji sarađuje sa vladom i zainteresiranim stranama kako bi pomogao u izgradnji ekosistema za digitalizaciju i inovacije u Bosni i Hercegovini, uključujući Digital Innovation Hubs (digitalne inovacijske centre), u skladu sa najboljom praksom EU-a.

Program direktno doprinosi Digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, koju je pokrenula Evropska komisija, a čiji je cilj podržati tranziciju privatnog sektora i pomoći kompanijama da u potpunosti ostvare prednosti digitalne transformacije privrede.

Od početka rada u Bosni i Hercegovini 1996. godine, EBRD je uložila više od 2,8 milijardi eura u 203 projekta u zemlji.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here