Početak rada novog sistema za prekograničnu kontrolu roba u FBiH

USAID-ov Projekat “E-uprave” nastavlja uspješnu saradnju sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, te se u ovoj godini očekuje i završetak razvoja novog sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom (E-inspektor). 

30

Od sredine maja 2023. godine, uz podršku USAID-a, granični inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i privredni subjekti (uvoznici i špediterske kuće) koji obavljaju prekogranični promet roba, počinju koristiti novi savremeni sistem za prekograničnu kontrolu roba (BIMS) u svakodnevnom poslovanju.

Najvažnije funkcionalnosti novog sistema će omogućiti:
➡️ preciznije upravljanje najavljenim zahtjevima uvoznika i špediterskih kuća;
➡️  standardizaciju i automatizaciju unosa podataka iz zahtjeva;
➡️  automatizaciju obračuna naknada koje plaćaju subjekti nadzora;
➡️  potpuno administriranje pojedinačnih zahtjeva, uz jednostavnije praćenje statusa   predmeta;
➡️  napredne statističke i analitičke mogućnosti izvještavanja;
➡️  povećan nivo razmjene informacija (podataka) sa drugim organima i institucijama vlasti;
➡️  unapređenje sigurnosti sistema i podataka.

Nova digitalna rješenja će u značajnijoj mjeri unaprijediti i olakšati rad federalnim graničnim inspektorima koji ulažu ogroman napor kako bi kontrola/e u prekograničnom  prometu  roba u BiH bile  efikasne i u skladu sa zakonom. Ovo dodatno doprinosi bržem, transparentnijem, sigurnijem i povoljnijem pružanju usluga privrednim subjektima.

Sistem za prekograničnu kontrolu roba (Border Inspections Management System – BIMS 1) uspostavljen je 2017. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Zastarijevanje softvera i preopterećenost sistema uzrokovali su zastoje koji su uticali na brzinu i efikasnost postupka prekogranične kontrole roba, a u toku korištenja su se pojavili i zahtjevi za proširenjem funkcionalnosti, kako u korist inspektora, tako i uvoznika i špediterskih kuća koji svakodnevno koriste usluge graničnih inspekcija.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here