Zaključci sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje

Komisija ističe kako je potrebno pojednostaviti i uskladiti registraciju poslovnih subjekata u oba entiteta.

115

Šesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između EU i BiH održan je putem videokonferencije. Sastankom je u ime BiH kopredsjedavala Brankica Pandurević, Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose, a sa strane EU Mary Teresa Moran iz Evropske komisije (DG NEAR).
Na sastanku je, među ostalim, konstatirano kako je EU i dalje najveći trgovinski partner BiH, te da je usprkos pandemiji Covid-19 i drugim izazovima prethodni period obilježio rast trgovinske razmjene. Delegacija BiH je informirala Evropsku komisiju o aktivnostima institucija vezano za liste lijekova u pojedinim kantonima, usklađivanje zakona o akcizama sa propisima EU u dijelu koji se odnosi na definiciju malih pivara, odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva, provođenju dodatnih CEFTA protokola itd.
Komisija je pozvala BiH da što skorije finalizira pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, te da provede Akcijski plan za zajedničko regionalno tržište. Evropska komisija očekuje da se BiH suzdrži od poduzimanja jednostranih trgovinskih mjera bez prethodnih konsultacija s Komisijom.
U oblasti slobodnog kretanja robe Komisija je ponovila preporuku da BiH treba usvojiti cjelodržavnu strategiju za infrastrukturu kvaliteta. Evropska komisija je pozvala BiH da usvoji nove zakone o akreditaciji i o nadzoru nad tržištem usklađene sa posljednjim izmjenama propisa EU.

Vezano za poslovno okruženje Komisija je istaknula kako je potrebno pojednostaviti i uskladiti registraciju poslovnih subjekata u oba entiteta, a kako bi se smanjio administrativni teret za poduzetnike. Komisija potiče BiH da usvoji strateške smjernice za usklađivanje podrške MSP i preduzetništvu.
Prioritet u oblasti oporezivanja i dalje je usklađivanje propisa o PDV-u i akcizama s propisima EU.
U oblasti carina delegacija BiH je informirala Komisiju da je Uprava za indirektno oporezivanja prošlog ljeta započela sa primjenom Novog kompjuteriziranog provoznog sistema (NCST) faza 5, što je prva elektronska usluga uz upotrebu kvalificiranog elektronskog potpisa koju je ponudila UIO. Ovaj način poslovanja UIO planira u ovoj godini proširiti i na prijave PDV-a.

Delegacija BiH je istaknula da je zvanično podnjet prvi zahtjev UIO za izdavanje certifikata za odobravanje statusa ovlaštenog privrednog subjekta (AEO), a nakon što je prošle godine započela primjena novog Zakona o carinskoj politici. Od BiH se očekuje da pristupi Protokolu o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here