Usvojen program ekonomskih reformi za period  2023. – 2025.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2023. - 2025. godine (PER BiH 2023. – 2025.), koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji.

42

Program ekonomskih reformi 2023. – 2025. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i entitetskom nivou.

Fokus je na 25 reformskih mjera u okviru strukturnih reformi koje su prepoznate na svim nivoima vlasti kao značajne za osnaživanje konkurentnosti i uklanjanje prepreka privrednom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine u trogodišnjem razdoblju. Sastavni dio Programa reformi je makroekonomski i fiskalni okvir čiju izradu su koordinarali Direkcija za ekonomsko planiranje i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Strukturne reforme sadržane u ovom programu, u skladu sa smjernicama Evropske komisije, organizirane su u 13 područja i uključuju upravljanje javnim finansijama, zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblastima tržišta energije, prometa, poljoprivrede, industrije i usluga, obrazovanja i razvoja vještina, zapošljavanja i tržišta rada, kao i socijalne pomoći i inkluzije te zdravstvene zaštite. Kao tri ključna izazova izdvojena su povećanje efikasnosti tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja bližom syradnjom i koordinacijom svih nivoa vlasti te upravljanje javnim finansijama.

Izradu ovog važnog dokumenta koordinirala je Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine zajedno sa Ministarstvom finansija Republike Srpske i Federalnim zavodom za programiranje razvoja, u skladu sa svojim nadležnostima.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here