Energijska tranzicija: SERDA, GIZ i Ministarstvo privrede KS pozivaju MSP u Kantonu Sarajevo da se prijave na Javni poziv

SERDA i GIZ pozivaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz metalske i drvne industrije u KS  da se prijave na javni poziv za podršku energijskoj tranziciji

560

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavila je Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo. U okviru Javnog poziva, mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije mogu dostaviti prijave za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju mjera energijske efikasnosti u energijskoj tranziciji MSP iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo.

Javni poziv se realizira u sklopu projekta Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini“, kojeg sufinansira Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, i dio je COVID-19 Investment Response /EU4BusinessRecovery programa kojeg finansira Europska unija i Savezna Republika Njemačka (BMZ), a implementiraju ga Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, UNDP i ILO.

Cilj projekta je podrška malim i srednjim preduzećima na području Kantona Sarajevo kroz izradu energijske analize koja će obuhvatiti energetsku efikasnost, tehnološke procese kao i transport u procesima proizvodnje i pružanja usluga i definisanje mjera za smanjenje emisije ugljen dioksida, te sufinansiranje implementacije mjera, a koje će MSP-ovi implementirati kako bi se smanjila emisija ugljen dioksida u procesima proizvodnje, transporta kao i korištenja energenta za zagrijavanje proizvodnih prostora.

U okviru projekta predviđena je tehnička i finansijska podrška u energijskoj tranziciji za najmanje 10 malih i srednjih preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije na području KS.

„Projektom je previđena tehnička podrška i sufinansiranje provedbe detaljnih energijskih analiza za MSP, identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije sa fokusom na energijsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije), provedba analize energijskih i okolinskih benefita, kao i uticaja identificiranih mjera i projekata energijske tranzicije te odabir projekata za provedbu mjera energijske tranzicije na osnovu prethodno urađenih analiza i procjena.

Projektom je obuhvaćena provedba odabranih mjera, odnosno, projekata energijske tranzicije u MSP uz finansijsku podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, kao i praćenje i nadzor provedbe te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe u MSP”, kazao je Faruk Cerić, senior program menadžer u SERDA-i.

„Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u sklopu projekta finansirati izradu energijske analize sa ciljem identifikacije i odabira mjera i projekata za energijsku tranziciju u iznosu do 100.000 KM i sufinansirati implementaciju mjera energijske tranzicije u ukupnom iznosu do 395.000,00 KM, odnosno u iznosu do  39.500 KM po MSP, a maksimalno 49 posto vrijednosti mjera energetske tranzicije“, istakao je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Projekt “Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini” se implementira u okviru šireg Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekta, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija  sa 13 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 700 hiljada eura. Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

“Evropska unija i Vlada Republike Njemačke, svjesne neizbježnosti zelene tranzicije i potrebe za dekarbonizacijom MSP-a u Bosni i Hercegovini, kao i pritisaka izvoznih tržišta i energetske krize, koja je prouzrokovala brojne probleme za bh. kompanije, kontinuirano pružaju podršku privatnom sektoru ka jačanju otpornosti i povećanju konkurentnosti. Obzirom da zelena tranzicija zahtijeva značajna ulaganja u nove tehnologije, uvođenje energetske i resursne efikasnosti, kao i korištenje obnovljivih izvora, GIZ u okviru COVID19 Investment Response – EU4BusinessRecovery projekta pruža finansijsku i tehničku podršku bh. kompanijama na ovom putu. Pored toga, saradnja ostvarena sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo predstavlja značajan iskorak u zajedničkom radu bh. institucija i međunarodnih donatora, te postavlja osnovu buduće programiranje zajedničkih aktivnosti podrške privrednicima“ rekla je Dania Kreig, projekt menadžer u GIZ-u.

„Ulaganjem u energijsku efikasnost i korištenje obnovljvih izvora energije povećava se konkurentnost naših preduzeća. To je posebno važno kada imamo u vidu sadašnje visoke cijene energenata. Kroz projekat će se pomoći MSP-ovima da analiziraju sve mjere za smanjenje troškova za energiju i da uvedu sistem praćenja tih troškova. Pored smanjenja troškova, mjere koje će se grantovski podržati doprinijet će smanjenju zagađivanja okoline, posebno zraka, te smanjenju uvoza energije što znači manji odliv novca iz KS i unapređenje energijske sigurnosti. Uz to, podržat će se primjena najnovijih tehnologija u predmetnim industrijama što će poboljšati uslove rada u MSP-ovima“, rekao je prof.dr Azrudin Husika sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Javni poziv je otvoren do 22. marta/ožujka 2023. godine do 14:00 sati.

Link za Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here