Prema podacima iz posljednje Ankete o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini, koju je državna Agencija za statistiku provela u periodu april – juni 2022. godine na uzorku od 10.728 domaćinstava, u drugom ovogodišnjem kvartalu bosanskohercegovačku radnu snagu činilo je 1,368 miliona osoba, od kojih je 1,154 miliona (84,3 posto) zaposlenih, a 215 hiljada (15,7 posto) nezaposlenih. U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,3 posto, dok je broj nezaposlenih istovremeno smanjen za 7,1 posto.

Rezultati Ankete

Broj osoba izvan radne snage u drugom kvartalu 2022. iznosio je 1,519 miliona i povećao se za 1,3 posto u odnosu na prethodni kvartal.

U drugom kvartalu 2022. stopa aktivnosti je bila 47,4 posto, stopa zaposlenosti 40 posto, stopa nezaposlenosti 15,7 posto, a stopa neaktivnosti 52,6 posto“, preciziraju iz Agencije, uz opasku da su od ukupnog broja osoba koji čine bh. radnu snagu 835 hiljada (61 posto) muškarci, a 533 hiljade (39 posto) žene. S druge strane, u ukupnom broju osoba izvan radne snage 573 hiljade (37,8 posto) su muškarci, a 945 hiljada (62,2 posto) su žene.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, pak, 728 hiljada (63,1 posto) su muškarci, a 426 hiljada (36,9 posto) su žene, dok je spolna struktura nezaposlenih izjednačena – muškaraca i žena je po 107 hiljada.

Kada je riječ o starosnoj strukturi bh. radne snage, 65,7 posto osoba je u životnoj dobi između 25 i 49 godina, 25 posto je staro od 50 do 64 godine, 8,2 posto je u starosnoj grupi od 15 do 24 godine, a 1,1 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 37,9 posto osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, 25,7 posto ima između 50 do 64 godine, 18,4 posto ih je staro od 25 do 49 godina, a 17,9 posto su pripadnici generacije u dobi od 15. do 24. godine.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 66,4 posto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, 26,1 posto ima između 50 i 64 godine, 6,2 je u dobi od 15 do 24 godine, dok ih 1,3 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 61,9 posto je u starosnoj grupi od 25 do 49 godina, 19 posto je mladih koji su navršili između 15 i 24 godine života, 18,8 posto je u dobi od 50 do 64 godine, a 0,3 posto ih ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi radne snage imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom (70,3 posto), a zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem ili doktoratom (20,2 posto) te oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (9,4 posto).

Nasuprot tome, najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (48 posto), a slijede ih osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom (45,9 posto), dok je procenat osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem ili doktoratom izvan radne snage mnogo niži – 6,1 posto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da ih 69,9 posto ima završenu srednju školu i specijalizaciju. Zaposlenih sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem ili doktoratom je 21,4 posto, a osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,7 posto.

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih dominiraju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom (72,8 posto). Nezaposlenih sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem ili doktoratom je 13,8 posto, a onih sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 13,4 posto.

Struktura zaposlenih osoba prema statusu u zaposlenosti pokazuje da najveće učešće u zaposlenosti imaju zaposlenici (87,4 posto), zatim samozaposlenici (11,4 posto) te neplaćeni pomažući članovi (1,2 posto).

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih u uslužnim djelatnostima (57,2 posto), potom u industriji i građevinarstvu (35,9 posto) te poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu (6,9 posto).

U drugom kvartalu 2022. od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 51 hiljadu ili 23,5 posto tražilo je posao kraće od 12 mjeseci, dok ih je 38 hiljada ili 17,8 posto tražilo posao između jedne i dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 126 hiljada ili 58,7 posto.

Administrativni podaci

Za razliku od Ankete o radnoj snazi, podaci o broju zaposlenih u poslovnim subjektima u BiH koji se dobijaju se putem statističkih istraživanja i iz administrativnih izvora – entitetskih poreznih uprava i fondova zdravstvenog osiguranja, kažu da je u junu 2022. broj zaposlenih osoba u našoj zemlji iznosio 839 531, od čega je 372 522 žena.

Junski broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 359.607, od čega je 208. 006 žena. U poređenju sa junom 2021. godine, broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 8,7 posto. Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (114. 507), zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom (102. 753) i nekvalifikovane osobe (99 233). Među nezaposlenim je najmanje polukvalifikovanih osoba (PK) – 5.689, a slijede ih osobe višeg obrazovanja (VŠS) – 5.998.

Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,8 posto ili 208.006.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom stručnom spremom (SSS) – 66.423, dok je nekvalifikovanih (NK) 58 489, a sa VKV i KV kvalifikacijom 53 840.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here