EDI (elektronska razmjena podataka) se odnosi na razmjenu poslovnih dokumenata između vas i vaših poslovnih partnera i predstavlja alternativu tradicionalnoj razmjeni dokumenata, poput papira ili PDF-a putem mail-a. U mnogim zemljama EDI je već jedini zakonski mogući način za razmjenu poslovnih dokumenata.

EDI standardi koriste se za optimizaciju procesa u svim vrstama lanaca snabdijevanja, posebno u FMCG, logistici, HORECA, farmaciji, industriji, bankarstvu, ali i u svim drugim segmentima gdje se elektronsko poslovanje može primijeniti. GS1 osigurava da standardi za elektronsko poslovanje mogu međusobno „razgovarati“ bez obzira na tehnologiju koja se primjenjuje. Na desetine je dokumenata koji se mogu razmjenjivati u sklopu elektronske razmjene podataka, a najčešće se razmjenjuju: narudžbenica, potvrda narudžbe, otpremnica, prijemnica, račun, stanje zaliha i dr.

Mnoge domaće kompanije danas se suočavaju sa problemom nedostatka radne snage, sve većim troškovima papira, koji su u zadnje dvije godine porasli za 400 posto, problemima arhiviranja dokumentacije, problemima stanja zaliha, čestih povrata i sl. Svoje resurse kojima raspolažu, pokušavaju iskoristiti na najkvalitetniji i najoptimalniji način uz ostvarivanje ušteda, te osigurati pozitivno poslovanje na kraju godine. Uključivanje partnera je kritičan korak u svakom EDI projektu. Čak bi se moglo reći da je ovo najvažniji dio procesa, jer tehnički savršeno EDI rješenje nema vrijednost ako poslovni partneri nisu povezani i ako se poslovni dokumenti ne mogu efikasno razmjenjivati.

Dok se zemlje u okruženju (Hrvatska, Slovenija, Srbija…) mogu pohvaliti uspješnim poslovanjem i primjenom EDI-ja, u BiH tek nekoliko kompanija (najčešće onih koje su izvozno orjentisane ili su predstavništva velikih multinacionalnih korporacija) ima uspostavljen sistem za Elektronsku razmjenu podataka. Mnoge naše kompanije koje razmatraju uvođenje EDI-ja u svoje poslovanje su još uvijek u strahu od toga:

Šta su EDI provideri i kako osiguravaju ispravne podatke?

Koje korake je potrebno planirati da bi EDI uspješno funkcionisao?

Da li postoje zakonska ograničenja?

Šta će raditi komercijaliste ako neće prekucavati narudžbe?

Da li će se smanjiti broj narudžbi i da li će se smanjiti prodaja?

Kako je moguće smanjiti povrate robe?

Kako je moguće da se smanji broj knjižnih odobrenja?

Kako je moguće da kamion sa isporukom ne mora čekati satima da se istovari i kako je moguće da se roba zaprimi u nekoliko minuta?

Kako će se u njihov ERP sistem koji nije isti kao ERP sistem partnera sa kojim posluje učitati elektronska narudžbenica, poslati otpremnica ili račun?

Koliko to košta i koja ulaganja moraju napraviti?…

Upravo zbog svih navedenih pitanja GS1 Bosne i Hercegovine je u saradnji sa kompanijom Yanoka d.o.o. Sarajevo kao generalnim sponzorom, odlučilo napraviti besplatnu edukaciju za sve svoje članice kako bi se odgovorilo na ova i mnoga druga pitanja iz prakse. Seminar je planiran 11.10.2022. godine u 10:00 sati u Malak Regency Hotel, Sarajevo.

Cilj edukacije je da kroz praktične primjere iz kompanije Merkator S, kompanije Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Kala konsaltinga d.o.o. i kompanije Yanoka d.o.o. prikažemo EDI poslovanje, sve njegove prednosti i mogućnosti koje pruža i da iz „prve ruke“ saznamo kolike su uštede u poslovanju. Kroz predavanja koja su planirana u trajanju od dva sata saznat ćemo i kako su se zaposlenici prilagodili promjenama, da li su poslovni rezultati bolji i da li je obrada i kvalitet podataka zaista brži i bolji, te kako su se poboljšala ugovaranja sa poslovnim partnerima i sl.

Seminar je namijenjen generalnim direktorima, rukovodiocima i ostalim uposlenim u okviru sektora nabave, prodaje, logistike i IT-a. EDI je primjenjiv na sve kompanije učesnice u lancu snabdijevanja, bilo da se radi o proizvođačima, distributerima, trgovinama ili 3PL kompanijama.

Zato Vas pozivamo da ne propustite priliku i besplatno rezervišete svoje mjesto već danas!

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here