Privredno istraživanje 2022.: 84 posto firmi ponovno bi odabralo BiH kao lokaciju za ulaganje

Zastupništvo njemačke privrede u BiH (AHK BiH) provelo je Privredno istraživanje za 2022. prema kojem oko polovina ispitanika smatra da je trenutna gospodarska situacija u BiH loša.

167
privredno istraživanje 2022

Zastupništvo njemačke privrede u BiH (AHK BiH) provelo je Privredno istraživanje za 2022. prema kojem oko polovina ispitanika smatra da je trenutna gospodarska situacija u BiH loša, ali očekuju da će se poslovna situacija njihove kompanije poboljšati u ovoj u odnosu na prethodnu godinu. U istraživanju je učestvovalo ukupno 47 srednjih i malih poduzeća.

Od toga, 41 posto dolazi iz uslužnog sektora, 21 posto su trgovinska poduzeća, 30 posto je u proizvodnom sektoru, a osam posto u sektoru građevinarstva.

Od ispitanika, 67 posto firmi  ima sjedište u Bosni i Hercegovini, a 15 posto u Njemačkoj. Broj kompanija koje bi ponovo izabrale Bosnu i Hercegovinu kao lokaciju za ulaganje povećao se sa 75 posto u 2021. na 84 posto u ovoj godini.

Polovina kompanija koja je sudjelovala u istraživanju očekuje da će investicijska potrošnja ostati ista u ovoj godini, a više od polovine (52 posto) očekuje povećanje broja zaposlenih, objavio je AHK BiH.

Istraživanje je obuhvatilo i privredne posljedice ruske invazije na Ukrajinu koje se očituju prije svega u većim cijenama energenata, sirovina i materijala, poremećajima u lancima opskrbe i logistike, manjku sirovina i materijala, padu broja narudžbi određenih proizvoda, padu proizvodnje i gubitku poslovnih partnera.

Polovina poduzeća sudionica smatra da su cijene sirovina najveći faktor rizika za gospodarski razvoj u narednih dvanaest mjeseci.

Za 42 posto poduzeća koja su odgovorila, okvir gospodarske politike i cijene energije su drugi najveći poduzetnički rizik. Kada je riječ o lancima opskrbe polovina ispitanih kompanija vjeruje da je moguće zamijeniti postojeće dobavljače ili dodati nove u doglednoj budućnosti. Gotovo 80 posto ispitanih tražit će nove dobavljače u EU, centralnoj i istočnoj EVropi.

Polovina anketiranih preduzeća proširuje obuku kod sebe kako bi ublažila posljedice nedostatka kvalificiranih radnika. Istraživanje pokazuje da 70 posto anketiranih kompanija smatra proces približavanja EU, kao i otvaranje njemačkog tržišta veoma važnim.

PRIVREDNO SITUACIJA I POSLOVNA OČEKIVANJA

Više od polovine ispitanika (51 posto) smatra da je trenutna ekonomska situacija u BiH loša. U 2021. je iznosio 68 posto. 42 posto ispitanika navodi da je trenutna privredna situacija u BiH zadovoljavajuća (2021: 30 posto).

23 posto učesnika istraživanja ocjenjuje izglede za privredu u BiH lošijim ove godine u odnosu na prošlu (2021.: 45 posto). 47 posto očekuje da će izgledi za 2022. ostati nepromijenjeni u odnosu na 2021. (2021.: 43 posto). Nasuprot tome, 30 posto učesnika očekuje poboljšanje privrednih izgleda za tekuću godinu (2021: 12 posto).

45 posto učesnika istraživanja ocjenjuje trenutno stanje u njihovoj industriji kao zadovoljavajuće (2021: 61 posto). Sa druge strane, broj preduzeća koje trenutno stanje u svojoj industriji ocjenjuju lošim pao je sa 27 posto u 2021. na 17 posto ove godine. Gotovo 40 posto preduzeća koje su učestvovale u istraživanju ocijenilo ga je dobrim (2021: 12 posto).

Ove godine je bolje ocijenjen i razvoj vlastitih djelatnosti: 42 posto učesnika navodi da će se situacija u njihovoj djelatnosti u 2022. godini razvijati bolje u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. godini iznosio je 34 posto. 9 posto učesnika istraživanja ocjenjuje situaciju u svojoj djelatnosti lošijom u tekućoj godini (2021: 19 posto), dok – skoro polovina preduzeća pretpostavlja da se situacija neće promijeniti u 2022. u odnosu na prethodnu godinu (2021: 46 posto).

RAZVOJ PRODAJE I IZVOZA 

63 posto preduzeća očekuje porast u odnosu na prethodnu godinu (2021.: 43 posto), 28 posto ne očekuje promjenu prodaje u tekućoj godini (2021.: 43 posto), a samo devet posto očekuje pad prodaje (2021. : 13 posto).

Udio preduzeća koje očekuju povećanje izvozne prodaje u tekućoj godini je 40 posto. Većina preduzeća, 51 posto, pretpostavlja – slično kao i 2021. – da će njihova izvozna prodaja ostati nepromijenjena ove godine (2019.: 46 posto). Samo osam posto očekuje pad izvozne prodaje (2021: 21 posto).

RAZVOJ BROJA ZAPOSLENIH 

Više od polovine preduzeća (52 posto) očekuje povećanje broja zaposlenih u 2022. godini (2021.: 37 posto). Udio preduzeća koje govore o padu broja zaposlenih pao je sa 10 posto u 2021. na dva posto u 2022. godini. 45 posto učesnika očekuje da se broj njihovih zaposlenih neće promijeniti u 2022. u odnosu na 2021. (2019.: 52 posto).

RAZVOJ KAPITALNIH TROŠKOVA 

Slično kao u 2021., polovina preduzeća koja su učestvovala u istraživanju očekuje da će kapitalna potrošnja ostati ista u 2022. godini. 36 posto očekuje povećanje njihovih kapitalnih izdataka u 2022. (2021.: 34 posto). Broj preduzeća koji prijavljuju pad kapitalne potrošnje pao je na 11 posto ove godine sa 15 posto u 2021.

KVALITET LOKACIJE – ZADOVOLJSTVO USLOVIMA POSLOVANJA 

Većina učesnika istraživanja je zadovoljna ili prosječno zadovoljna produktivnošću i posvećenošću zaposlenih, kvalitetom i dostupnošću lokalnih dobavljača, kvalifikacijama zaposlenih i akademskom obukom. Ispitana preduzeća su prilično nezadovoljna transparentnošću javnih nabavki, borbom protiv korupcije, kriminalom i političkom i društvenom stabilnošću.

Broj preduzeća koje bi ponovo izabrale BiH kao lokaciju za ulaganje porastao je sa 74 posto u 2021. na 84 posto u 2022. godini. Gotovo polovina ispitanih preduzeća najveće rizike u privrednom razvoju u narednih dvanaest mjeseci vidi u cijenama sirovina i energenata, kao i u visokim troškovima rada i nedostatku kvalificiranih radnika.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here