Konsolidovana dobit od 1.712 miliona eura, uključujući dobit od prodaje Raiffeisenbank (Bugarska)  

RBI: Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu

40

 

  • Neto prihod od kamate porastao za 23% na kvartalnom nivou zahvaljujući višim stopama u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi kao i zbog porasta vrijednosti eura u odnosu na rusku rublju
  • Rast neto prihoda po naknadama i provizijama za 29% na kvartalnom nivou, uglavnom zahvaljujući povećanoj aktivnosti klijenata i deviznom poslovanju u Rusiji
  • Koeficijent rezervisanja značajno povećan na 0,86% od početka godine do datuma izvještaja, uglavnom zbog nagomilavanja preklapanja i pada na makro planu
  • Krediti su uvećani za 7% od početka godine do datuma izvještaja, a podržani su tržištima Srednje i Jugoistočne Evrope, u fokusu
  • Konsolidovana dobit od 1.712 miliona eura od početka godine do datuma izvještaja, uključujući neto dobit od 453 miliona eura od prodaje banke u Bugarskoj
  • Koeficijent CET1 iznosi 13,4% (prelazni, uključujući rezultat od početka godine do datuma izvještaja), uključujući 75 baznih poena od prodaje banke u Bugarskoj, te uprkos inflaciji rizikom ponderisane aktive i višim troškovima rizika u Istočnoj Evropi
  • Izgled je ažuriran

 

“RBI je veoma profitabilna banka s proaktivnom politikom rizika. Ovo se odrazilo na naše veoma dobre polugodišnje rezultate i nedavnu ponovnu potvrdu našeg rejtinga od strane Standard & Poor’s. To još jednom potvrđuje stabilnost naše banke i otpornost našeg poslovnog modela. Profitabilnost našeg poslovanja u Austriji, kao i regijama Srednje i Jugoistočne Evrope je odlična. Čak i ako se isključi dobit od prodaje naše bugarske supsidijarne banke, možemo biti veoma zadovoljni našim rezultatima” izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

 

 

Bilans uspjeha u milionima eura

1-6/      2022. 1-6/

2021.

2. kvartal

2022.

1. kvartal

2022.

Neto kamatni prihod 2.199 1.509 1.214 986
Neto prihod od provizija i naknada 1.565 903 882 683
Neto prihod od trgovanja i rezultat fer vrijednosti 316 32 132 184
Opći administrativni troškovi (1.649) (1.386) (857) (792)
Operativni rezultat 2.500 1.163 1.412 1.089
Ostali rezultat (108) (74) (6) (102)
Mjere vlade i obavezni doprinosi (241) (155) (82) (159)
Gubici po osnovu rezervisanja finansijske aktive (561) (100) (242) (319)
Dobit/gubitak prije oporezivanja 1.590 834 1.082 508
Dobit/gubitak nakon oporezivanja od nastavka poslovanja 1.299 641 859 440
Dobit/gubitak prekida poslovanja 453 33 435 18
Konsolidovana dobit 1.712 612 1.270 442

 

Bilans stanja u milionima eura 30/06/2022 31/12/2021  
Krediti klijentima 107.700 100.832  
Depoziti klijenata 131.283 115.153  
Ukupna aktiva 214.200 192.101  
Ukupna rizikom ponderisana aktiva (RWA) 109.025 89.928  
Ključni pokazatelji 30/06/2022 31/12/2021    
Koeficijent NPE 1,6% 1,6%    
Koeficijent pokrivenosti NPE 60,7% 62,5%    
Koeficijent CET1 (uklj. rezultat) 13,4% 13,1%    
Ukupni koeficijent kapitala (uklj. rezultat) 16,7% 17,6%    

*prelazni, predmet odobrenja ECB regulatornog prestanka rada bugarske jedinice

 

Ključni pokazatelji 1-6/      2022. 1-6/

2021.

2. kvartal

2022.

1. kvartal

2022.

Neto kamatna marža (prosječna kamatonosna aktiva) 2,37% 1,91% 2,56% 2,21%
Koeficijent trošak/prihod 39,7% 54,4% 37,8% 42,1%
Koeficijent rezervisanja (prosječni krediti klijentima) 0,86% 0,22% 0,76% 0,97%
Konsolidovani povrat na kapital 25,5% 9,6% 37,6% 13,2%
Zarada po dionici u EUR 5,07 1,72 3,79 1,27

 

“Mjesecima radimo veoma fokusirano i struktuirano na strateškim opcijama za naše poslovanje u Rusiji. Ovaj proces uzima u obzir jedinstvene tržišne uslove u Rusiji koji se ubrzano mijenjaju. Zbog kompleksne situacije i stalnih promjena okvirnih uslova, proces će trajati još neko vrijeme. Od prvog kvartala, Raiffeisenbanka u Rusiji je smanjila svoj obim kreditiranja, mjereno u lokalnoj valuti, za više od jedne petine, te ojačala svoju bazu kapitala“ dodao je g. Strobl.

 

Izgled/Smjernice za 2022.

Naredne smjernice ne pretpostavljaju nikakve promjene u postojećim oblastima. Sve opcije u pogledu Rusije i Bjelorusije ostaju otvorene.

Očekuje se da u 2022. godini, neto prihod od kamate dostigne između 4,3 i 4,7 milijardi eura, a neto prihod od provizija i naknada najmanje 2,7 milijardi eura.

Osim u Rusiji i Bjelorusiji, očekuje se da se neto prihod od kamata i neto prihod od provizija i naknada poboljša za oko 20, odnosno 10 procenata, respektivno u 2022. godini.

U drugoj polovini 2022. godine, očekujemo stabilne obime kredita, uz odabrani rast i dalje iz Srednje i Jugoistočne Evrope.

Očekujemo OPEX da bude između 3,3 i 3,5 milijardi eura, uključujući troškove spajanja i akvizicija, što bi dovelo do očekivanog koeficijenta trošak/prihod od oko 45 procenata.

Koeficijent rezervisanja za 2022. godinu očekuje se da bude do 100 baznih poena.

Konsolidovani povrat na kapital očekuje se od najmanje 15 procenata u 2022. godini.

U 2022. očekujemo da koeficijent CET1 ostane iznad našeg cilja od 13 procenata.

Srednjeročni ciljevi u pogledu povrata na kapital i koeficijenta isplate su suspendovani zbog postojeće neizvjesnosti u Istočnoj Evropi.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here